Daglig nettbruk øker

Flere og flere av oss er avhengig av internett, og andelen nordmenn som er på nettet hver dag har økt med en kvart million bare siden i fjor sommer. Dette viser en undersøkelse InFact har utført for bredbåndselskapet NextGenTel.

Undersøkelsen har målt nettvanene til den voksne delen av befolkningen, det vil si alle over 18 år. I følge tallene som vi innhentet nå i januar i år fra et representativt utvalg av befolkningen, er nærmere sytti prosent på nettet hver eneste dag. I tillegg sier nærmere 13 % at de er på nett noen dager i løpet av uken.  Dette betyr at i overkant av 4 av 5 personer er på nett daglig eller flere ganger i uka.

Da vi spurte det samme spørsmålet til et tilsvarende utvalg i fjor sommer, sa 64 % at de var daglig på nett. Dette tallet har altså økt med nesten 6 prosentpoeng, til 69,4 % på et halvt år. Andelen som sier de er på nett noen dager i uken var uforandret på nær 13 %. De som sier at de er på nett enten daglig eller flere dager i uken, er dermed økt fra 77 til 82 % av befolkningen. Omregnet i antall mennesker skulle dette tilsvare at et sted mellom 200 og 250 tusen flere mennesker er på nett hver dag i Norge.

Som vi har dokumentert tidligere, går det ganske markante skillelinjer i befolkningens motivasjon for å være på nett ved 60 års alder. Også på spørsmålet om hvor ofte en er på nett, ser vi at det spesielt er når man har passert 60 år at nettbruken faller markant. Kun 38 % av de over 60 er daglig på nett, mens hele 34 % sier at de aldri er det.  Likevel ser vi en markant endring også på dette området i det siste halvåret. Økningen av daglige brukere av nettet over 60 år øker fra i underkant av 32 % til over 38 %, mens de som aldri er på nett er redusert fra 38 % til 34 % på det samme halvåret. Vi kan trygt si at dette er en radikal endring bare på disse seneste seks månedene. Den største gruppen over 60 år er dermed ikke lenger de som aldri er på nett, de daglige nettbrukerne er faktisk i flertall også blant seniorene.