Vi gjør ting enklere – du blir mer fornøyd!

Vi i NextGenTel gjennomfører fortløpende en rekke målinger som gir oss kunnskap om hvordan kundene våre har det, ikke minst når de er i kontakt med Kundeservice. Gjennom hele 2018 har vi sett en svært positiv trend på alle områder vi måler, med lavere ventetider og høyere tilfredshet blant kundene. Sammenlignet med fjoråret ser vi for eksempel at mange flere kunder får løst saken/spørsmålet sitt i løpet av den første samtalen/henvendelsen til oss. Dette resultatet kommer som et direkte resultat av at vi i år har hatt ekstra fokus på å «følge kunden helt i mål», og det gjenspeiles også i målingene av kundetilfredshet som viser en klar økning hittil i år. Vi ser den samme trenden på målingene over hvilke kunder som vil anbefale NextGenTel videre til venner og bekjente, hvor vi har en god økning i år. Dette viser at endringene vi har gjort har vært riktige, og de bekrefter for oss at vi må og skal fortsette det positive arbeidet fremover.

Vi gjør ting enklere

08_app1-3.png#asset:73406

Det er svært viktig for oss at dere opplever det som enkelt å være kunde hos oss, noe som for eksempel innebærer at nettet må virke, TV-kanalene viser et klart bilde og at fakturaen er korrekt. Samtidig er det viktig at eventuelle feil eller problemer lar seg løse kjapt, enkelt og når som helst på døgnet. De aller fleste vil trolig også foretrekke å ikke måtte ta kontakt med oss på telefon eller chat, men heller kunne benytte automatiske og lett tilgjengelige verktøy, for eksempel dersom man mister nettilgangen. Dette gjør vi nå noe med!

Store systemendringer

I løpet av de siste årene har vi gjennomført store endringer på systemene vi bruker. Formålet med endringene har vært å strømlinjeforme alle elementene og prosessene som trengs når vi skal bestille, installere, sende faktura og om etter hvert avslutte et bredbåndsabonnement.

Robotene hjelper oss

Parallelt med at vi har byttet støttesystemer, har vi også gjort en omfattende jobb for å automatisere flest mulig oppgaver som tidligere ble gjennomført manuelt. Datarobotene vi har brukt jobber hele døgnet, og gjør aldri feil (så sant de har fått korrekt «opplæring»). Ved å automatisere slike oppgaver kan våre ansatte heller bruke tiden sin på mer fornuftige ting som kan gjøre kundene våre mer fornøyde.

Det blir enklere å hjelpe seg selv

08_app2-3.png#asset:73405

Vi vet at mange kunder foretrekker å «hjelpe seg selv» ved å finne informasjon eller ved selv å gjøre endringer på abonnementet sitt, for eksempel på Min Side. På dette området har ikke vår løsning vært god nok den siste tiden, men dette gjør vi nå noe med. I løpet av høsten utvikler vi helt nye selvhjelpssider på nextgentel.no og en helt ny app for smarttelefoner/nettbrett, noe som vil gjøre det mye enklere å være kunde hos NextGenTel. Her vil du få bedre oversikt over abonnementet, mulighet til å endre hastighet, bestille flere kanaler til TV, søke etter mulige problemer med nettlinjen din – og rette disse – samt andre nyttige funksjoner du kan ha behov for som NextGenTel-kunde. I tillegg skal vi gjøre det enda enklere å holde kontakten med kundesenteret vårt om det skulle bli nødvendig.

Vi gleder oss til å presentere flere nyheter og oppdateringer utover høsten. Følg med!