Er blogging bare for private?

Det er visstnok nær en halv million blogger i Norge, et tall som for tiden øker med 3000 blogger hver eneste dag. Økningen alene tilsvarer 1 million blogger i løpet av det kommende året, og totalt vil antallet dermed trolig passere 1,5 millioner innen 12 måneder. Et formidabelt tall. Når du legger dette sammen med fremveksten av sosiale mediekanaler som Facebook, som nylig passerte VG på nett målt i antall daglige brukere, så er det åpenbart at 2010 er det året hvor sosiale mediekanaler virkelig blir etablert i nordmenns bevissthet.

bloggshaped-300x281.png

Blogging er imidlertid fortsatt forbeholdt den private sfære. I næringslivet er det liten tro på blogging i regi av bedriften. I en trendanalyse vi har foretatt sier kun en av ti ansatte i bedrifter at de kommer til å blogge i år. De fleste bedrifter blogger ikke, og vil heller ikke gjøre det i år. 77%, det vil si nær åtte av ti, sier at de ikke kommer til å fokusere på blogging i 2010. Kun en av ti svarer at de blogger i dag.


Ser vi litt nærmere på tallene fra undersøkelsen så er det de mindre bedriftene som er mest skeptiske til å ta i bruk de nye kanalene i kommunikasjonen med sine kunder og forretningsforbindelser. I bedrifter med mindre enn 50 ansatte svarer færre en én av ti medarbeidere (9,5 prosent) at bedriften blogger, mens i bedrifter med over 250 medarbeidere er tilsvarende tall fortsatt beskjedne 18,5 prosent.

Forholdet mellom små og store bedrifters bloggevaner opprettholdes og forsterkes gjennom 2010. Trendundersøkelsen viser at ved årets slutt vil to av ti små bedrifter benytte blogg som kommunikasjonskanal med sine omgivelser, mens tre av ti store bedrifter vil blogge.

Blogging gir mange og nye muligheter. Vi har selv blogget jevnlig i åtte måneder nå, og ser flere merkbare effekter som burde være interessante for mange bedrifter. Jobber du med informasjon, markedsføring, generelt omdømme og profil, eller kundeinformasjon og –service, er det mange åpenbare gevinster å hente i å være aktiv innen sosiale medier generelt, og blogging spesielt.

En blogg representerer en mer uformell anledning til å kommentere sine produkter og tjenester, se på effektene og brukererfaringer ved tjenestene i praktisk bruk, og andre mer beslektede tema rundt ditt produkt, bedrift eller bransje. Du kommuniserer med mange forskjellige lesergrupper, det være seg nåværende og fremtidige kunder, leverandører, eiere, både nåværende og potensielle kolleger, øvrige forretningspartnere, journalister og mediesynsere. Lesernes ståsted er forskjellige, så her kan du være mye mer fri og personlig i både skrivestil og valg av tema. Du treffer aldri alle, men du treffer noen hver gang dersom du varierer litt i valg av tema.

En svært viktig motivasjon for å blogge, er å kunne synliggjøre ny kunnskap, analyser, resonnementer og innsikt. Å dele slik viten er både motiverende for den som skriver og den som leser, og gir forhåpentligvis også lyst til å kommentere posten med alternative innsikter og perspektiver. Er stoffet interessant nok, vil det i seg selv øke respekt og omtale, og øke sannsynligheten for gjenbesøk og besøk av nye lesere som blir tipset. Innholdet og hva man synes om det, vil også smitte over på hva man synes om både deg og det firmaet du jobber i – på både godt og vondt! Det er derfor ikke tilfeldig hva du skriver om – og hvordan du omtaler temaet. Men uansett vil en blogg alltid bli oppfattet å være mer uformell og løs i snippen enn en hjemmeside på web, eller annet mer offisielt materiale fra bedriften.

Honest

Slik vil en blogg over tid kunne bli en uvurderlig kilde til rikt og annerledes fagstoff, dokumenterer debatter, brukererfaringer og annet innhold som danner det totale bildet bedriften er en del av. Søk på internett på relevante søkeord i din bransje vil gjøre at du kommer opp som alternative kilder til informasjon og innsikt, og som over tid vil kunne styrke bedriftens konkurransekraft og evne til å tiltrekke seg nye kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere.

Selv om bloggen ikke akkurat kommer på toppen av blogglisten sånn med en gang, vil det å skrive stadig nye innlegg og vinklinger, ha en viss egenverdi. Du er nødt til å skjerpe deg til å mene noe, formidle tanker og interessante analyser på det du holder på med i hverdagen. Tema som kan være av interesse for brukere av produktene og tjenestene din bedrift produserer, selger og forvalter.

Artikkelen siterer også PR-rådgiveren Anders Cappelen som har en rekke gode momenter for at bedrifter bør ta i bruk blogg som verktøy som et ledd i sin totale kommunikasjonsstrategi.