Fasttelefonen lever i beste velgående

Den gode gamle fasttelefonen er kanskje ikke det heteste og mest innovative kommunikasjonsproduktet du kan tenke deg. Ifølge en nyhetssak på NRK i forrige uke er likevel andelen husstander med fasttelefon overraskende høy.

Det er faktisk fortsatt 1,6 millioner fasttelefonabonnement, inklusive bredbåndstelefoni, i Norge. 1,3 millioner av disse er i private husholdninger, hvilket utgjør 59 % av alle husholdningene. Av disse har 800.000 husstander vanlig analog telefoni eller ISDN, mens en halv million har fasttelefon over bredbåndslinja. 700.000 husstander har ikke fasttelefon. Skal du ringe hjem til noen er det altså større sannsynlighet for at de har fasttelefon enn at de ikke har det.

Når telefoni leveres over bredbåndslinja, det som for noen år siden het IP-telefoni, får man en tjeneste med flere fordeler enn den gode, gammeldagse fasttelefonen. NextGenTels nye produktserie for bredbåndstelefoni har gjort dette enda mer attraktivt.

Når det gjelder det du vanligvis tenker på med telefoni, nemlig den vanlige praten, så er bredbåndstelefoni ikke egentlig noe annet enn hustelefonen du var vant med. Du besvarer når det ringer, eller du ringer ut, på nøyaktig samme måte som før. Forskjellen du eventuelt merker, er at lyden på grunn av digitaliseringen høyst sannsynlig er bedre enn både den gammeldagse fasttelefonen og mobiltelefoni. Det er likevel mange andre grunner til at du ikke bør glemme telefoni via bredbåndet som en naturlig tjeneste du bør ha når du likevel har bredbånd.

Vi hører ofte at fasttelefonen er for de gode, lange samtalene.  Det oppleves som mer behagelig å snakke i et vanlig telefonapparat enn en mobiltelefon når samtalen strekker seg over en viss tid. Med moderne trådløse telefoner er du jo slett ikke bundet av telefonledningen heller.

Har du NextPhone bredbåndstelefon fra NextGenTel, har du samtidig tilgang til et eget kontrollpanel via nettet. Her får du spesifisert regning, anropslogg hvor du ser hvilke numre du har ringt eller fått telefon fra, samt tapte anrop. Du kan også ordne viderekobling. Det er jo litt elegant dersom du har glemt å viderekoble telefonen før du dro hjemmefra, da ordner du det bare over nettet. Smart og enkelt.

Telefonsvarer er for øvrig fritt inkludert i abonnementet. Denne styrer du også via kontrollpanelet. Med telefoni fra NextGenTel er du i tillegg garantert å være tilknyttet din alarmsentral. Når du ringer, vil AMK-sentralen, som står for Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, allerede se adressen du ringer fra.

Basert på mange års erfaring vil vi anbefale at man i tillegg til personlige mobiltelefoner bør ha en hustelefon i husstanden. Små barn har ofte ikke egen mobil, mobilen kan være mistet eller ha flatt batteri. Du har likevel et alternativ for hånden, og det er mulig å ringe til husstanden din om det skulle haste med å få gitt en beskjed.

Og det er slett ikke kostbart å ha fasttelefon over bredbåndet, enten det er som en primær telefon eller som et alternativ du bruker av og til. Vi har nå lansert nye abonnementer, og med de nye prisene på abonnementene ”Lite”, ”Vanlig” og ”Mye”, er det svært rimelig å ha telefonen som en tjeneste - og ikke minst det å bruke den.

For den billigste varianten er minimumsfaktureringen på kr 39 det du betaler i måneden. Velger du å betale kr 79 i måneden som abonnementet ”Vanlig” koster, blir forbruket vesentlig billigere enn for abonnementet ”Lite”. Du skal faktisk ikke sitte lenge i telefonen før dette svarer seg. Det er spesielt når du ringer til mobiltelefoner og til utlandet at dette er blitt svært så kostnadsbesparende. For det mest omfattende abonnementet ”Mye” koster det faktisk ingenting ekstra å ringe til en annen fasttelefon – uansett hvor mye og lenge du gjør det. Forbruksmønsteret ditt vil være bestemmende for hva du velger.