- Men alle andre har Snapchat!


Mange barn får sin første smarttelefon i 9-11-årsalderen, og dermed ligger en ny og spennende verden i sosiale medier åpen for podene… nesten. Før de kan ta seg helt ut på nettet må de (heldigvis) stort sett laste ned en app og opprette en brukerkonto, og ikke minst helst spørre foreldrene om lov til å benytte appen. Hvordan skal da foreldre forholde seg til aldersgrensene i de ulike appene? Det enkle svaret ville kanskje vært å følge disse grensene slavisk, men det er en kjensgjerning at mange barn får lov å ta i bruk noen av de sosiale mediene tidligere enn det retningslinjene beskriver. Så hvor langt skal aldersgrensene tøyes for å tilpasse seg barnas behov for å være på de samme sosiale mediene som «alle andre»?

Smartphone_600.png#asset:73545

Hvorfor aldersgrenser?

For oss voksne er det kanskje innlysende hvorfor det settes aldersgrenser på bruk av Snapchat, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok/musical.ly, Kik og alle andre lignende apper/tjenester, men slike grenser er kanskje ikke like lett å forstå for barnet. Spesielt ikke dersom barnet opplever at «alle andre» har appen.


Den nye personvernloven som kom i år sier at det ikke er tillatt å innhente personlig informasjon om barn under 13 år. Selv om et eventuelt samtykke fra foreldre opphever dette forbudet i lovteksten, så har appene stort sett lagt opp til å ikke godta registreringer fra barn (under 13 år). Dersom du som forelder godtar at ditt barn under 13 år får registrere seg på eksempelvis Snapchat, så godtar du også at barnet lyver på alderen sin i registreringsprosessen. Er det greit? Kanskje, men det er en problemstilling som må vurderes.


Bakgrunnen for at vi har aldersgrenser er blant annet det potensielle skadepotensialet barn kan utsettes for ved å være for tidlig tilstede i de ulike sosiale kanalene. Det eksisterer vel knapt en nettjeneste som ikke har vært forsøkt utnyttet til ulovlige formål, ikke minst gjelder dette faren for seksuelle overgrep, mobbing, rasisme og andre overgrep. Foreldre ta høyde for at barn kan havne i en slik situasjon, og dette må derfor også vurderes den dagen poden skal opprette konto på de ulike tjenestene.

Snakk med andre foreldre

Før du lar barnet ta i bruk en app, kan det være lurt å ta en prat med andre foreldre i samme situasjon. Mange skoleklasser har i dag egne grupper på Facebook som benyttes til å informere om ulike skole- og fritidsaktiviteter, og disse kan egne seg godt som forum for å diskutere barnas bruk av sosiale medier. Her kan man også fort få bekreftet om «alle andre» faktisk får benytte disse tjenestene. Foreldremøter kan også egne seg godt til å ta opp slike tema.

Følg opp – og følg med

Når de ulike problemstillingene er vurdert, du har pratet med andre foreldre, og etter hvert blitt enig om at barnet skal få være på det sosiale mediet, hva gjør man så?


Bli enig med barnet om hvem han eller hun får ha kontakt med, og sett klare regler for hvordan, når og hvor lenge det er lov å benytte appen. Hjelp gjerne barnet med å sette opp og ta i bruk appen, og bruk personverninnstillingene i appen til å tilpasse en tryggest mulig opplevelse for barnet. Last gjerne ned appen selv, slik at du kjenner til hvordan den fungerer. Det er også viktig at barnet lærer hva det skal gjøre dersom man opplever noe uønsket eller vanskelig i sosiale medier, og at man da kan ta kontakt med foreldre, en lærer eller en annen omsorgsperson.


Hvis du vil lese mer om barns bruk av sosiale medier, anbefaler vi artiklene på barnevakten.no. Et fint sted å starte er Alle andre har Snapchat, hvorfor får ikke jeg lov?