NextGenTels trendrapport er her

NextGenTel og våre søsterselskaper i TeliaSonera gjør hvert år en stor undersøkelse som kartlegger hvordan vi bruker moderne kommunikasjonsteknologi, og hvordan mulighetene påvirker hvordan vi lever i dag og i fremtiden.

NextGenTel Trendrapport 2010

I årets trendrapport ser vi nærmere på hvordan moderne kommunikasjon påvirker mennesker og samfunn i 2010, og vi forutser hva som kommer til å skje innenfor vårt område frem mot 2015.

I dag er Internett både et arbeidsverktøy der vi søker etter og lagrer kunnskap, og steder der vi lever ut stadig flere av våre sosiale relasjoner. Underholdning, nyheter og sosiale relasjoner tilbys oss i form av Internett-baserte tjenester som krever stadig bedre ytelse.

I dag vil tre av ti nordmenn streame eller laste ned filmer eller musikk. Å streame eller laste ned er også den måten å få tilgang til filmer og musikk på som foretrekkes av flest. Etter hvert som vi selv bestemmer hva vi skal se, når vi skal se det, reduseres også det program- og kanalstyrte medieforbruket. I år oppgir hver tredje nordmann at han eller hun sjelden eller aldri ser på TV-programmer på vanlig sendetid, sammenlignet med hver fjerde året før.

NextGenTel Trendrapport 2010Vi ser også endringer i hva som oppfattes som behagelig. I dag handler komfort om å ikke være låst til en kommunikasjonskanal, men å kunne tilpasse kanalvalget etter situasjonen vi befinner oss i og hvem vi vil kontakte. Det er også årsaken til at hver tredje person i dag benytter mer enn ett sosialt nettverk, og at hver femte person bruker mer enn to.