Bredbåndsbloggen

Om NextGenTel, bredbånd og det digitale livet

Tag: ipod

Awesome Apple

Apple er det selskapet og de produktene som oftest blir beundret i vår omgangskrets. Ja, i diskusjoner med mennesker i vidt forskjellige miljøer, trekkes stadig oftere Apple frem. Etter et opphold i New York nylig ble dette inntrykket definitivt ikke svekket. Snarere tvert imot.

Apple Inc er snart verdens mest verdifulle selskap. Målt etter verdi på børs ligger de nå blant de tre mest verdifulle, og selskapet er også nummer tre over verdens mest verdifulle brands. Apple ble også, for tredje gang på rad, i år kåret til verdens mest beundrede selskap.

Hva er så årsaken til dette? Jeg tror nøkkelen til forståelse av selskapets posisjon ligger i Steve Jobs kommentar om konkurrenten Googles operativsystem for Android-mobiler, gitt i forbindelse med kvartalspresentasjonen forleden: ”Integrert vil alltid slå fragmentert”. I det ligger at Apple under Jobs’ åndelige (og etter sigende svært detaljerte tilstedeværende) ledelse, søker en designmessig enkelhet og brukervennlighet ulik det meste annet. Både teknologi- og telekommunikasjonsbransjene har mye å lære av hvor enkelt brukeren kan sette seg inn i et produkt fra Apple i forhold til tilsvarende produkter i markedet.

Kvartalsresultatet for månedene juli-september var i sannhet imponerende, selv om børsen svarte med å sende kursen på aksjen nedover. Akkurat det skyldes sannsynligvis at salget av iPad var lavere enn enkelte analytikere hadde forventet, og at inntjeningspotensialet frem i tid (som vanlig) ble snakket ned. De underliggende tallene var likevel sterke; rekordhøye 20 milliarder dollar i omsetning og resultat på 4,3 milliarder USD. iPhone 4, den mest trøblete produktlansering i nyere tid fra Apple på grunn av kvalitetsproblemer (”Antennagate”) solgte i hele 14 millioner enheter i kvartalet.

De ”tradisjonelle” Mac’ene økte med 27 % i solgte enheter siden samme tid i fjor, og holder med sine 3,9 millioner enheter en markedsandel på over 4 % på verdensbasis i PC-markedet. I USA alene er hver tiende solgte PC en Mac. iPad skuffet analytikere som hadde prognostisert salget til å bli et sted mellom 4,7 og 6 millioner enheter, mens det offisielle tallet endte på 4,2. Det er likevel et imponerende tall for et nytt produkt i en helt ny produktkategori. Det antas for øvrig flere steder at salgsforventningene ikke ble nådd på grunn av kapasitetsbegrensninger i produksjonsleddet, og at en derfor har utsatt salget av iPad i flere markeder (deriblant Norge).

Analytikere og kommentatorer spekulerer i hvorvidt ”tablet”-markedet, hvor iPad nå har satt standarden, vil kannibalisere i nedre ende av PC- og da spesielt laptop-markedet. For å sette de drøye 4 millioner solgte iPads i perspektiv, ble det omsatt ca 90 millioner PC-er på verdensbasis i det tredje kvartalet i år. Det var imidlertid et noe lavere antall enn forventet, noe som tilskrives at markedet nå er noe avventende til å kjøpe laptops i påvente av tablets, da primært som en supplerende PC nr 2.

Steve Jobs gjorde for øvrig et nummer av at 7 tommers tablets (iPad har 9,9), herunder konkurrenter som RIM Blackberrys Playbook og Samsungs Galaxy Tab, er for små og krøkkete i forhold til å lage fornuftige systemløsninger slik at ”kunder uten neglefil” kan klikke på linkene. Dette utsagnet får også mange til å redusere sine forventninger til at iPad kommer i en mindre versjon, men heller at den vil holde størrelsen og heller bli utstyrt med kamera og videokonferansemuligheter ved neste lansering. Analytikere tror likevel at 7-tommers 3G versjoners tablets vil selge i volum, da mest på grunn av at mobilselskaper vil foretrekke å subsidiere disse fremfor den større – og mindre portable – iPad-en.

For øvrig har iPad overrasket mange ved å bli en hit i bedriftsmarkedet. Dette er utypisk Apple, som tradisjonelt har hatt godt grep om privat- og studentmarkedene, og til mer fritidspreget bruk. IPad er derimot velegnet for enklere bruk i jobbsammenheng, blant annet med applikasjoner for presentasjoner, samt at vi har sett eksempler på ulike sikkerhetsløsninger og virtuelle private nettverksløsninger på det amerikanske markedet. Restauranter i USA og Australia har tatt i bruk iPads istedenfor menyen  som trykksak, og bilselgere for Mercedes er blitt utstyrt med iPads for å kunne gjennomføre raske kontraktsundertegninger med kunder. Banker og forsikringsselskaper har også utviklet apps for iPhone og iPad, hvor kunder kan få porteføljeoppdateringer ved få tastetrykk.

Apple imponerer ikke bare med sine produkter. Vi var selv innom Apple Store i SOHO i New York og snopte en av de nye iPod Touch-ene (samt et raft futteral til fars iPad) i forrige uke. I likhet med signalbutikken på Fifth Avenue og den i Meatpacking District, var også SOHO-butikken fullstappet av folk i alle aldre og avskygninger. Det vrimler av kjøpshjelpere med blå Apple-T-skjorter, og det de ikke kan om sine produkter er sannelig ikke verdt å vite.

Når du så ønsker å kjøpe noe, tar Apple-konsulenten frem iPhonen sin, som er en litt tykkere utgave enn den vanlige, leser av strekkodene på produktene, og lar deg dra kredittkortet i en slisse på siden av iPhonen. Du får da se ditt eget kundebilde på skjermen, hvor du kjenner igjen din egen profil du selv har registrert hos Apple. Her fikk jeg også valget om å få kvittering i butikken, tilsendt til min allerede registrerte epostadresse, eller begge deler. Jeg måtte si at dette var sannelig ikke verst kundeservice, hvorpå Apples representant, kanskje ikke helt overraskende, responderte med: ”Yes, isn’t it awesome!”

Sosiale medier er større enn du tror

Bloggen Socialnomics presenterer noen artige tall som til fulle synliggjør at sosiale medier ikke er noe som går over av seg selv, om man skulle håpe på det. Sosiale medier representerer et fundamentalt skifte i måten vi kommuniserer. Utbredelsen av bredbånd og tilgjengelige grensesnitt på web og mobile plattformer er sentrale drivere i dette.

Her er de aspektene jeg fant mest interessant for denne bloggen:

Rask adopsjon

Det tok radioen 38 år å nå 50 millioner mennesker i verden, mens TV klarte det samme på bare 13 år. Internett klarte det på 4, mens iPod-en tilbakela samme ”distanse” på 3 år. Likevel blir dette rene sinkene i forhold til at Facebook nådde 100 millioner mennesker i løpet av 9 måneder. Med sine 300 millioner brukere ville Facebook vært nr 4 i antall innbyggere i verden dersom det var et land. Av mennesker under 30 (den såkalte generasjon Y), er 96 % knyttet til et eller flere sosiale medier.

Endringene i medievanene skjer svært raskt; det rapporteres at amerikanske skoler (kilden oppgir Boston College som eksempel) nå har sluttet å distribuere epostkontoer til nye studenter, det holder med de sosiale nettverkene og deres kommunikasjonsmuligheter. Akkurat nå er forresten den hurtigst voksende brukergruppen på Facebook kvinner mellom 55 og 65 år.

Søk

Verdens klart største søkemotor heter Google, men hva er den nest største? YouTube! Det betyr ikke bare at man søker etter informasjon, man søker opplevelser.

Kvalitet og tid

At nettet er en evig kilde til raskt å finne informasjon vet vel de fleste. Wikipedia – som er et brukergenerert oppslagsverk – har mer enn 15 millioner artikler, hvorav 78 % ikke er på engelsk.

En studie gjengitt i Nature, videreformidlet av CNET News, viser at Wikipedia er på høyde med Encyclopedia Britannica i forhold til korrekt innhold. En annen studie, denne gang som det amerikanske utdanningsdepartementet utførte i 2009, viser at studenter som hovedsaklig mottok undervisning online hadde bedre resultater enn studenter som stort sett fikk instruksjon i et klasserom.

En kan sikkert tenke seg mange feilkilder i en slik studie, men perspektivene er interessante i forhold til behovet for tilleggsutdannelse, deltidsstudier, behov for endring av kompetanse ettersom jobber, bransjer og kundekrav endrer seg. Her spiller nettstudier en vesentlig rolle, og denne studien støtter at dette kan være kvalitativt gode metoder.

Bedrifters styring av informasjon og merkevarer

Det er nå over 200 millioner blogger globalt, og over halvparten av disse poster innlegg eller tweets daglig. 34 % av bloggerne gir kommentarer omkring produkter, selskaper og merkevarer. 25 % av søkeresultatene på de 20 største merkevarene i verden peker mot innhold som ligger på blogger skrevet av brukere.

Når man kobler det med det undersøkte faktum at 78 % av konsumenter oppgir at de stoler på anbefalinger fra brukere, mens kun 14 % sier de stoler på reklame, så kan man godt forstå at bedrifter er opptatt av å følge med på sosiale medier for å kartlegge og eventuelt påvirke omtale og omdømme.

Et aktuelt eksempel på hva et selskap må forholde seg til, er BPs utfordringer i tillegg til å stanse oljestrømmen i Mexico-gulfen. Om ikke selskapet skulle ha nok å hanskes med i forbindelse med de tekniske utfordringene med å stanse oljestrømmen, eller de finansielle utfordringene som en fallende børskurs og erstatningssøksmål i milliardklassen skulle medføre, så får selskapet i tillegg massiv kritikk for sin informasjonsstrategi i forbindelse med krisen.

De sosiale mediene fyller ut dette informasjonsvakuumet med både informasjon som selskapet selv ikke gir, og sladder og annet som selskapet kanskje kunne unngått eller påvirket med en mer aktiv tilstedeværelse i nettsamfunnene. Se et eksempel på nettstedet LogoMyWay som for tiden kjører en bidragskonkurranse for å foreslå endringer av BPs logo. Jeg antar at markeds- og informasjonsavdelingene i selskapet skulle ha vært mange av forslagene foruten.

Er PC-ens tid omme?

Det er mange grunner til at PC-en som vi kjenner den i dag er i ferd med å forsvinne. Fra å ha vært en stor og nesten ikke flyttbar sak du hadde på skrivebordet, til å bli mer portabel og enkel å ta med seg. Det er ikke svært store odds på å spå at PC-en kommer til å forsvinne i den tynne luft. Og det nærmest bokstavelig…

Før PC-ens inntog på kontorenes skrivebord, satt vi med terminaler tilknyttet en stor- eller minimaskin, og vi brukte tunge programsystemer vi delte med andre. Etter hvert som PC-en flyttet både programmene og dataene ned på din personlige datamaskin, styrte du mer selv, men samarbeidet muligens mindre med andre. Lokale nett, og etter hvert internett, har forandret dette radikalt, nå skjer utveksling av informasjon mellom brukere i og utenfor organisasjoner, mellom selskaper og kunder, nasjonalt som internasjonalt. Fremveksten av bredbånd er den selvfølgelige driveren for denne utviklingen. Vi kan basere oss på å kunne sende og motta store filer fremfor å lagre dem lokalt. Konsekvensene er imidlertid langt mer vidtrekkende enn dette.

PC-en er i dag nærmest blitt ubrukelig dersom den ikke er på nett. En PC uten nettverkskort og trådløs nettforbindelse er like meningsløs som en mobiltelefon uten SIM-kort. iPod Touch, iPhone og iPad er hybrider som fyller ut gapet mellom den konvensjonelle PC-en som datamaskinen på den ene siden, og mobiltelefonen som tale- og lytteredskap på den andre. Det har vært stort fokus på at iPad lanseres først i wifi-versjon, og i 3G i neste omgang. En iPad uten nettverk, eventuelt fysisk nettverkstilkobling, har det ikke vært snakk om. Vi er tilbake til terminalens dager, bare at vi nå har helt andre løsninger – hvor personlig frihet, komfort og berøringsskjermer er viktige elementer som har forandret grensesnittet mellom menneske og maskin.

”Cloud computing” er moteordet som betegner det som skjer. Stadig mer av systemer og data er tilgjengelig fra sentrale steder over nettet, og ikke lokalt hos den enkelte bruker.

Dette nye grensesnittet mot dataressursene har mange åpenbare fordeler. Som bruker behøver du ikke tenke på om du har den siste versjonen av systemer og programmer på din maskin, det oppdateres etter hvert som nye versjoner foreligger. Dataene i seg selv er tilgjengelige fra der du henter dem fra, tilgjengelig via den hardware du måtte befinner deg på. Uavhengig av sted du måtte befinne deg. Du slipper å bekymre deg for backup, lagring og maskinhavari.

Spill er jo for lengst blitt en sosial og teambasert aktivitet og ikke bare noe man gjør lokalt og mot sin egen maskin. Vi har tidligere i denne bloggen omtalt at spillmarkedet er på full fart inn i nedlastning som alternativ til å måtte kjøpe dem i butikk. De neste Gaming On Demand-tjenestene vil gi utmerkede spillopplevelser uten høye krav til PC-ens ytelser (for eksempel OnLive).

Laptop-er med sensitive data er en sikkerhetsmessig risiko og bekymring for flere enn bedriftenes sikkerhetsavdelinger. Med dataene i ”skyen” er ikke dette noen bekymring lenger, du henter dem når du trenger dem. Aksessen til dataene er selvsagt så sikre som adgangskontrollene legger opp til. Her har nettbankene vist vei. Transaksjonsdata og saldo på dine konti ligger tilgjengelig i nettbanken, men du lagrer dem neppe lokalt. Det samme vil det etter hvert bli med andre sensitive data. Hvorfor skal du gå rundt med sensitive data når du kan fremskaffe dem på nettet?

Et annet godt eksempel på sikker lagring på nettet er fotobanker a la FotoKnudsen, som lar deg lagre dine bilder et sentralt sted hvor du både kan se dem når du vil, og dele med de du vil – alt over nettet. Det gjenstår å se om forretningsmodellen som baserer seg på at kundene bestiller papirkopier og andre produkter med bilder på, er nok for å forsvare all denne elektroniske lagringen. Men foreløpig er det en fin måte å lagre minnene dine på. La oss håpe man ikke mister bildene på en slik datasentral, det ville være en moderne ”naturkatastrofe” som ville ødelegge for en allerede utsatt fotobransje…

Den personlige videoopptaker – eller PVR som man kaller det for i vår industri – har hatt en viss suksess en periode. NextGenTel vil også levere en slik oppgradert digital boks som gjør at du tar i mot digitale TV-signaler samtidig som du lagrer dem på harddisken. Likevel er nok dette kun et mellomspill, den virkelige elegante løsningen er når alt innhold er tilgjengelig for deg, indeksert og tilrettelagt via et elegant og enkelt grensesnitt, fra et eller annet sentralt sted over nett. Du slipper å tenke på å sette på opptak, og trenger ikke sjekke om du har fysisk plass på disken, eller om den krasjer.

Selv har vi her i NextGenTel tatt i bruk tynnklienter mange steder. Dette innebærer at den enkelte medarbeider bare logger seg på med sin brukeridentitet, og får sitt virtuelle skrivebord opp på den skjermen som til enhver tid måtte være ledig. Skjermen står i tilknytning til en server og ikke en PC i vanlig forstand, og man har tilgang til alle de ressurser en trenger for å utføre jobben. Dette sparer oss for både maskinvare, strøm, det bråker mindre og skaper mindre varme på arbeidsplassen. I tillegg sikrer man at alle har tilgang til oppdaterte programsystemer, unngår versjonsproblemer og tidkrevende driftsmessig problemstillinger som en skog av PC-er gjerne gir.

Denne utviklingen har vidtrekkende konsekvenser for IT-industrien. Maskinvare har lavere og lavere marginer, og aktørene arbeider seg mer og mer over til programvare og opplevelser kunden kan kjøpe i kombinasjon med maskinen.  Apple som leverandør av hardware er for eksempel på full fart inn i å levere deg en totalopplevelse mer enn bare en fysisk gjenstand. AppStore er en portal som samler alle de systemene og programmene du som kunde kan kjøpe, som virker skreddersydd på nettopp din iPhone eller iPad, og som selvsagt Apple tjener penger på at du kjøper.

© 2018 Bredbåndsbloggen

Theme by Anders NorenUp ↑