Bredbåndsbloggen

Om NextGenTel, bredbånd og det digitale livet

Tag: ipv4

Verdens IPv6-dag 6. juni

6. juni markeres verdens IPv6-dag. Hva er egentlig bakgrunnen for at overgangen til IPv6 er blitt en nødvendighet, og hva betyr overgangen fra IPv4 til IPv6 for oss og for våre kunder?

Verden blir mer og mer koblet sammen, men går samtidig tom for adressene som datamaskiner og annet utstyr trenger for å kunne kommunisere på Internett. For å støtte den massive veksten i tilkoblinger, må nettverk og organisasjoner ta i bruk IPv6, den nye Internett-protokollen med et nesten uendelig antall adresser. NextGenTel og vårt eierselskap TeliaSonera har allerede i dag IPv6-aktiverte løsninger.

I 2020 er det anslått at 50 milliarder enheter vil være på nett og den økende bruken av Internett i dagliglivet er en enorm mulighet både for våre kunder og for oss som selskap.

Det er derfor viktig at NextGenTel og TeliaSonera støtter kravet om flere adresser drevet av den store veksten i antall IP-tilkoblede enheter. Ved å implementere IPv6 i våre nettverk og tjenester kan vi fortsette å tilby fremtidsrettede telekommunikasjon og tjenester til våre kunder. Allerede nå støttes IPv6 av alle de store operatørene, inkludert TeliaSonera-selskapene, og de har alle i større eller mindre grad gjort både maskinvare og programvare «IPv6-klar».

Lars Klasson, leder for Broadband Technology Solutions i TeliaSonera sier:

«Vi skal være klar for å møte kundenes behov for IPv6-produkter og -tjenester i våre hjemmemarkeder i Norden og Baltikum i tråd med de nye IPv6-kravene. Dette gjelder for eksempel for DataNet, Business Internett og sikkerhetstjenester for våre bedriftskunder, IPv6-Internett-tilgang for kunder i massemarkedet og IPv6 for mobile tjenester. Allerede i dag tilbyr vi på forespørsel IPv6 for Telias bedriftskunder i Sverige og på IPv6-dagen lanseres det som et standardisert alternativ for våre finske DataNet- og Business Internettkunder. På privatmarkedet kjører vi fra mai til desember i år en pilot med 5000 kunder i Sverige, Finland, Danmark og Norge. TeliaSonera International Carrier har allerede kunder som bruker IPv6 i tjenesten «TeliaSonera IP Transit V6″, som har vært i drift en tid.»

Verdens IPv6-dag 6. juni – for å teste og øke bevisstheten

For å øke bevisstheten og påskynde implementeringen av IPv6 hele veien til kundene, organiserer Internet Society (ISOC) Verdens IPv6-dag den 6. juni i år. På denne dagen vil flere webselskaper og store bransjeaktører, som Google og Facebook, teste sine nettsider på en kontrollert måte og gi innhold for både IPv4 og IPv6. Selv om risikoen er svært liten, kan enkelte kunder oppleve problemer på disse nettsidene avhengig av klientutstyret.

Et nesten ubegrenset antall adresser

IP-adressen er den unike nummerserien som identifiserer en datamaskin eller enhet koblet til Internett. I den nåværende IPv4-standarden består adressen av 32 bits som gir maksimalt ca fire milliarder unike adresser. Begrensningen begynte å være en bekymring allerede på 90-tallet, og et initiativ for å utvikle en ny standard, IPv6, som består av 128 bits ble igangsatt. Dermed gjøres 79 trillioner flere adresser tilgjengelig.

Steg for steg

Det blir ingen endring eller oppgradering over natten fra IPv4 til IPv6. De to protokollene vil fortsette å eksistere ved siden av hverandre i lang tid. Dette er mulig via den såkalte dual stack-teknologien som gjør det mulig å oversette mellom IPv4 og IPv6. Dette gir selskapene nok tid til å skifte trinnvis for å sikre internettilkobling og ekstern infrastruktur, opprettholde de interne tjenestene og holde kontakt med kundene.

Vi er klar til å møte kundenes behov

Vi ser allerede nå økt interesse fra kunder og mener at etterspørselen etter IPv6-produkter og tjenester vil øke fortløpende i årene fremover.

Lars Klasson konkluderer:

«Vi skal møte kundenes behov for IPv6-produkter og tjenester i våre hjemmemarkeder i Norden og Baltikum. Det er viktig å påpeke at de to protokollene vil sameksistere i en periode på minst 5 til 10 år, så det er verken et spørsmål om å gå tom for adresser eller om å migrere til den nye standarden. Sluttbrukere kommer til å bruke begge protokollene i årene som kommer. »

Fra å være banebrytende med Europas første kommersielt tilgjengelige IPv6-nettverk i 2001, tilbyr TeliaSonera i dag dual stack IPv6 på International Carrier-nettverket over 3 kontinenter.

Les mer:

Oppdatert: Les for øvrig denne statusrapporten fra  direktør Torstein Olsen i Post- og Teletilsynet pr 15. juni 2012.

8. juni: World IPv6 Day

8. juni er World IPv6 Day – verdens IPv6 dag – en 24-timers periode som begynner kl 02 natt til onsdag 8. juni. Denne dagen vil det bli kjørt et koordinert tiltak for å sjekke hvor klar internettaktører og brukere er for å ta i bruk den nye styringsprotokollen IPv6. Dette blir den første store prøvekjøringen av IPv6. Tiltaket er organisert av ISOC (Internet Society) sammen med de store innholdsleverandørene (se http://isoc.org/wp/worldipv6day/).

Som man muligens har lest tidligere i NextGenTels blogg, er det helt nødvendig at internettet migrerer gradvis mot IPv6 for å sikre videre vekst og konnektivitet – rett og slett for at internettet skal kunne leve videre, og ikke tømmes for adresser.

Bilde: http://www.worldipv6day.org/

For å framskynde overgangen og for å sette søkelys på fenomenet, har de store innholdsleverandørene (bl.a. Google, Facebook og Yahoo) jobbet sammen for at dette eksperimentet blir til virkelighet på ”Verdens IPv6 dag” – 8. juni 2011 fra kl 02 om natten.

På dette tidspunktet vil mange innholdsleverandører verden rundt tilgjengeliggjøre den nye styringsprotokollen IPv6 på sine nettsider i et koordinert eksperiment for å teste hvordan nettet, og brukerne, vil takle dette. Det er viktig å merke seg at den ”gamle” styringsprotokollen IPv4 vil fortsette å fungere samtidig på disse websidene. I tillegg til de store innholdsleverandørene, vil mange av verdens bredbånds- og tjenesteleverandører gi sitt bidrag (deriblant NextGenTel og TeliaSonera), ved å tilgjengeliggjøre sine websider for IPv6 i denne 24-timers perioden.

I denne anledningen vil NextGenTels websider www.nextgentel.com og www.nextgentel.no være ”dual stack enabled”, altså tilgjengelig både for IPv4 og IPv6.

Vil våre kunder merke noe til dette, og er det i så fall noe de må gjøre?
I utgangspunktet vil de alle fleste norske nettbrukere være lykkelig uvitende om at det foregår et slikt eksperiment på onsdag. Likevel er det en liten sjanse for at noen brukere (ca 0,05 %) kan få problemer med tilgang til websidene som deltar i eksperimentet. Dette vil typisk være sluttbrukere som selv har gjort innstillinger på sin datamaskin for å aktivere IPv6, eller for å eksperimentere med mekanismene rundt IPv6. Man kan også oppleve problemer med noen operativsystemer og nettlesere. Løsningen på disse problemene vil som oftest være at man deaktiverer IPv6 på datamaskinen, eller oppgraderer operativsystemet.

Kan man vite på forhånd om man får problemer med tilkoblingen på IPv6-dagen?
Det finnes en enkel test på http://omgipv6day.com/ som veldig raskt gir deg svar på om du kan få problemer med nettilkoblingen på Verdens IPv6 dag. Du finnes en mer omfattende utgave på http://test-ipv6.com/ inkludert teknisk forklaring av testene, og diagnostikk. Du finner utfyllende informasjon om testen på http://server7.test-ipv6.com/faq.html.

Tidligere tester av IPv6
VG testet IPv6 26. oktober i fjor og gjorde sine websider tilgjengelig ”dual stack” kort tid etter. I denne artikkelen fra VG Meta kan du lese hva VG mener om ”neste generasjons internett”.

Noen fakta om IPv4 og IPv6:
IPv4 har 32-bits adresser med 4 294 967 296 unike adresser
IPv4-adressen til www.nextgentel.com er 217.13.4.122

IPv6 har 128-bits adresser med 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 unike adresser. Dette er 340 sekstillioner adresser!
IPv6-adressen til www.nextgentel.com er 2001:2000:a006:1202::2:3

Vi går ikke tom for ip-adresser!

IPv6 Ready3. februar 2011 var en historisk dag for Internett. Det var tomt i det globale lageret av tilgjengelige adresser basert på IPv4. Dette kom imidlertid ikke uventet, man har planlagt for, og forberedt seg på, at dette ville skje i mange år. Samtidig er det viktig å merke seg at det fremdeles finnes reserver på regionale og lokale nivåer, som for eksempel i vårt land. Problemstillingen gjelder akkurat nå enkelte land i Asia. NextGenTel har derfor ikke noe umiddelbart problem med tilgjengelige adresser. Det er likevel nødvendig for oss, i likhet med andre aktører på nettet, å være forberedt på å parallelt kunne håndtere både IPv4 og den nye IPv6 for å kunne dekke det stadig økende behovet for adresser på nettet.

Det er overhodet ingen fare for at Internett som vi kjenner det i dag skal slutte å fungere. Det er sannsynligvis kun de mest tekniske interesserte Internett-brukerne som vil merke noen forskjell etter hvert som man nå blar om til neste kapittel i Internettets historie. Årsaken til eksplosjonen i behovet for adresser, er selvfølgelig den tilsvarende veksten som har vært i antall brukere på nett. Fremveksten av ulike nettsteder, servere, smarttelefoner, lesebrett, PC-er og tilsvarende skal alle ha tildelt sin adresse for å kunne gjøre seg bruk av Internett som veisystem. Du kan verken sende eller motta noe uten å være identifisert med en adresse. Uten hjemadresse vet jo ikke datapakkene hvor de skal returnere med sin datafangst, når du klikket på en eller annen link på den nettsiden du befant deg på.

IPv6 er betegnelsen på den styringsprotokollen som vil overta etter at IPv4 gradvis pensjoneres etter 30 års bruk. IPv6 gir mulighet for mange flere adresser enn IPv4. Ja, kapasitetsøkningen er faktisk så stor at det er vanskelig å fatte. Journalist Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad omtalte det på denne måten i bladet for en tid tilbake:

Mens IPv4 bruker et 32 bits adresserom, benytter IPv6 128-bits adresser. Det er 21 opphøyd i 28, eller i titallssystemet 3,4 ganger 10 opphøyd i 34, som er et så stort tall at det har et navn folk ikke har hørt om. En annen måte å se dette på er at det er 6,65 ganger 10 opphøyd i 23 mulige adresser per kvadratmeter på jorden.

Slik ser IPv4- og IPv6-adresser ut:

  • IPv4: 217.13.4.122
  • IPv6: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Les mer om IPv6

Overgangen fra IPv4 til IPv6 kan ta mange år. Som bruker av Internett er nok ikke dette noe du trenger å forholde deg til, men du skal være klar over at det krever nøye planlegging av oss som driver nett og Internett-tjenester. NextGenTel inngår i en både nasjonal og internasjonal arbeidsgruppe i samarbeid med vår eier TeliaSonera, og er godt i gang med disse tilpasningene.

En av utfordringene for Internettleverandørene er at IPv6 og IPv4 ikke er kompatibel med hverandre. Tenk da om det skulle innføres et nytt telefonisystem hvor man ikke kunne snakke med brukere av det gamle systemet! Det er et selvsagt krav at brukere har full konnektivitet med andre brukere, uansett om de måtte befinne seg i land eller nett som gir dem nettadresser basert på enten IPv4 eller IPv6. Spesielt viktig er dette i maskin-til-maskin-forbindelser og andre direkte forbindelser innen næringslivet, hvor det er direkte businesskritisk at kommunikasjonen foregår sømløst. Derfor har en del av våre bedriftskunder allerede satt dette på agendaen en stund.

NextGenTel deltar i en nasjonal samarbeidsgruppe bestående av store aktører som Telenor, NetCom, NextGenTel, Ventelo, Altibox, Cisco, Atea, TDC, RIKS-gruppen, NLogic, Alcatel-Lucent, UniNett, Visma, DSL Partner med flere. Bransjeorganisasjonen IKT-Norge er nav i samarbeidet og samarbeider i tillegg tett med globale aktører som IPv6forum.com.

© 2018 Bredbåndsbloggen

Theme by Anders NorenUp ↑