Bredbåndsbloggen

Om NextGenTel, bredbånd og det digitale livet

Tag: Sosiale medier

Microsoft-svindlerne bruker nye metoder

SELGER FRA MICROSOFT: Styr unna. Dette er svindel.
Har du blitt oppringt av en engelsktalende person som sier han er fra Microsoft Support? I så fall har du trolig blitt forsøkt svindlet.

Siden 2011 har mange blitt oppringt fra personer som utgir seg for å representere Microsoft. De informerer om at en datamaskin på ditt nettverk er infisert med et virus og tilbyr deg å rette opp feilen. Den senere tiden er det meldt om en oppgang telefonsvindel av denne typen.

Norske nummer

Det nye med denne type svindel er at du blir oppringt fra norske telefonnummer.

Ved å manipulere eget nummer fremstår anropet  å komme fra Norge. Dermed øker risikoen for å lykkes i svindelforsøkene, men anropene stammer reelt sett fra utlandet, opplyser Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, på sine nettsider.

Manipulering av telefonnummer kalles for «spoofing» og er et kjent fenomen.

En uheldig sideeffekt av manipulert nummervisning, er at det også går ut over uskyldige telefonabonnenter som benytter samme telefonnummer som det svindlerne viser. Dermed er det ikke bare å sperre ned telefonnummer som angivelig benyttes til forsøk på svindel, og det kan oppleves som svært ubehagelig å bli misbrukt på denne måten, opplyser Nkom.no.

Svindlet for over 7000 kroner

I fjor ble en norsk kvinne oppring av en engelsktalende kvinne fra nettopp Microsoft Support.

Hun fikk beskjed om at hennes datamaskin var i ferd med å «kollapse». Kvinnen installerte en programvare som lot svindleren fjernstyre datamaskinen hennes. Programvaren hun installerte ga svindlerne tilgang til passord og kortinformasjon ved siste innlogging i nettbanken. Resultatet ble derfor at svindlerne overførte 7.441 kroner gjennom Western Union, opplyser DinSide.no.

Har du blitt utsatt for telefonsvindel? Del dine erfaringer med oss i kommentarfeltet.

Nettet styrker relasjoner

Leser du dette, er du i den kategorien mennesker som bruker litt tid på internett. Bruker du for lite eller mye tid på nettet? Og begrenser eller beriker det deg i noen grad? Mister du kontakten med venner og familie dersom du surfer for lenge, eller skjer det motsatte? Vi har sett nærmere på svarene vi har fått på disse og andre spørsmål i en landsomfattende undersøkelse analyseinstituttet InFact har utført for oss i NextGenTel.

Nær 70 % av alle spurte synes de bruker passe med tid på nettet. Andelen som sier de bruker for mye tid er bare 13 %. De under 30 år synes riktignok at de er vel mye på nett, i denne gruppen mener faktisk over 30 % at de bruker for mye tid på surfingen. Selv om det ikke er store utslag, skjer det en merkbar endring ved om lag 45 år. Da øker andelen av de som synes de bruker for lite tid på nettet.

Spørsmålet vi har stilt, går på folks egne, subjektive vurderinger av om de er mye eller lite på nett. Det er med andre ord ikke snakk om objektiv måling eller registrering av eksakt tidsbruk. Så hva folk mener de gjør, og hva de faktisk gjør, kan være veldig forskjellig. Vi vet jo alle at «tiden flyr» når vi holder på med noe interessant og spennende. Slik vi har stilt spørsmålet er det jo også rom for fortolkninger i forhold til hva folk flest forstår med «for mye» eller «for lite».

Uten at vi har noe faktabasert belegg for det, tror vi nok ikke det er en for dristig påstand at de under 30, som sier de bruker for mye tid på nett, faktisk bruker veeeldig mye tid på nett.

Det er da interessant å sammenholde dette spørsmålet med spørsmålet om det å være på nett styrker eller svekker kontakten med venner og kjente. Man kan jo kanskje tenke seg at jo mer du sitter foran PC-en eller med nesen ned i smarttelefonen, jo mindre kontakt har du med omverdenen.

Svarene tyder på at dette ikke er folks opplevelse overhodet. Ser vi på alle som har besvart spørsmålet, mener halvparten at det å være på nett faktisk styrker disse relasjonene. Kun 12 % mener at det begrenser.

Undersøkelsen viser at folk flest gjennomgående er positive til internett når det kommer til kontakten med venner og familie. Dette resultatet sier en del om hva man faktisk bruker nettet til. Man bruker ikke bare tiden til å lese nyheter, informasjonssøk og spill. I vesentlig grad viser dette at tiden på nettet faktisk benyttes til å være sosial, sende meldinger, delta på sosiale medier som Facebook, LinkedIn og Twitter, chatter og blogger. I det hele tatt står vi i kontakt med venner og familie gjennom nettet. Dette knuser myten om at ny teknologi er fremmedgjørende, den knytter snarere folk sammen.

I gruppen 18 til 29 år mener 60 prosent at nettet styrker kontakten. I denne gruppen finner vi imidlertid også den største skepsisen; 18 % mener internett begrenser kontakten med venner og familie. De siste 22 prosentene er usikre. I motsatt ende av aldersskalaen forteller 40 prosent av dem over 65 år at nettet er et sosialt pluss. Kun sju prosent oppfatter det som et minus.

Året 2011 – og litt om hva vi kan vente oss

Språkrådet har kåret ordet rosetog til årets ord i 2011. Om dette ordet vil gå inn i vanlig norsk tradisjon er usikkert. Rosetog er en kreativ sammensetning av to tradisjonelle, norske ord som satt i sammenheng beskriver det norske samfunnets reaksjon på de grusomme hendelsene sommeren 2011.

Språkrådet observerer for øvrig at ord som strømming, som en norsk variant av det engelske streaming, og nettbrett, stadig øker i utbredelse i media og dagligtale. Og er det noe som stikker seg frem som et virkelig trendskifte innen det digitale området, som jo denne bloggen handler om, så er det vel nettopp fremveksten av nettbrett og medierikt innhold ”on demand”.

Riktignok hadde Apple lansert iPad året før, men det var i 2011 dette ”hullet” mellom den personlige datamaskinen og smarttelefonen til fulle ble dekket. Apple lanserte sin iPad2, mens Samsung og en rekke andre aktører lanserte sine nettbrett. Amazon Kindle kom i en fargeversjon med berøringsskjerm og webbrowser, den meget prisgunstige Fire.

Som en direkte følge av at nettbrettene er tynnere og lettere enn selv de bærbare personlige datamaskinene, er streaming/strømming og lagring via nettet til ”skyen” blitt aktualisert. For de av oss som har benyttet terminaler mot stormaskiner, dette var i vesentlig grad før PC-en gjorde sitt inntog fra tidlig 80-tall, så representerer nettbrettet en slags tilbake til fremtiden. Nettbrettene er nå en bærbar og trådløs terminal, og hvor du henter og leverer medierikt innhold til og fra et eller annet lagringssted over nettet. Både Apple og Amazon Kindle er eksplisitte i sine presentasjoner av sine respektive skytjenester, begge omtalt i tidligere posteringer på denne bloggen. Cloud Computing er jo også en av de store motetrendene innen IT og telekommunikasjon relatert til forretningssegmentet.

En annen trend vi ikke kommer utenom i behandlingen av det digitale året 2011, er nettbruk og adopteringen av de sosiale mediene. Innenfor dette er det for så vidt ikke snakk om de helt store revolusjonene, snarere heller mer av det samme. Antall mennesker som har aksess til Internet passerte i løpet av året 2 milliarder. Over 70 % av norske husstander har bredbånd. FN-organet Broadband Commision for Digital Development definerte tilgang til bredbånd som en menneskerett.

Facebook befestet sin posisjon i løpet av året.  Fra ca en halv milliard brukere på verdensbasis ble antall brukere nesten fordoblet, og teller i skrivende stund over 800 millioner brukere. Hadde Facebook vært et land, er det bare et spørsmål om tid før det er verdens mest folkerike! Distribusjon av informasjon skjer raskere og raskere. Produsentene av informasjon er ikke lengre bare journalister ”on site”, det er like gjerne revolusjonære som sprer informasjon i form av bilder, filmsnutter og meldinger på maksimalt 140 karakterer. Det er ikke uten grunn at den såkalte arabiske våren er blitt kalt ”Twitter-revolusjonen”.

Mark Zuckerberg, Facebooks toppleder og grunder, presenterte en funksjonsmessig utvidelse av mulighetene innen et nytt øko-system, naturlig nok med din Facebook-konto i sentrum. Google svarte med sitt Google+, selv om det nok er litt tidlig å si om dette vil være godt nok til å vinne innpass hos brukerne. Andre sosiale nettsteder som Twitter og LinkedIn fortsetter den gradvise veksten.  De ulike selskapene har nok begynt å bli tydeligere på hvem de er, og for hvem. Innen dette forventer vi mye mer klarhet i tiden som kommer. For en stakkars bruker er det ikke spesielt interessant å ha et like aktivt forhold til mange forskjellige konti og tjenester som ikke gir deg mer enn det samme alle stedene.  Et eksempel på mulighetene som åpner seg finner du innbakt som en tjeneste i Wordfeud, dette Scrabble-lignende spillet som opptar mange smarttelefon- og nettbrettbrukere for tiden. Integrert i løsningen er en meldingstjeneste hvor du kan kommunisere med den du spiller med. Denne ligner til forveksling på meldingsfunksjonen i Facebook og  iMessenger. Brukeren må navigere mellom alle mulighetene som byr seg. Når bruker du hvilken tjeneste?

På bredbåndsmarkedet har 2011 brakt fornyet liv i den gode, gamle kobberen. Selv om NextGenTel, som vanlig, var raskest ute i markedet med kommersielle tilbud om VDSL, var det gode nyheter for hele markedet at Telenor endelig lanserte sitt VDSL-tilbud i løpet av 1. kvartal 2011. Når netteieren synliggjør satsning på dette, innebærer det fornyede investeringer som alle har nytte av. NextGenTel kan dermed i mye større grad videreutvikle høyhastighets bredbåndstilbud til det norske markedet, basert på Telenors kobberbaserte nett.

De viktigste alternativene til kobber, fiber og kabel, økte i omfang også i løpet av dette året. Internett over kabel vokste imidlertid noe svakere i løpet av 2011 sammenlignet med de foregående årene. Dette har sammenheng med digitalisering av TV-signaler, hvor gamle kabelnett ble oppgradert til å takle de nye mulighetene. Når digital-TV nå er rullet ut, har videre vekst innen dette segmentet avtatt. Nye investeringer innen bredbåndsaksess skjer ikke basert på kabel, snarere heller innen fiber. Fibermarkedet er i en jevn, men forholdsvis langsom veksttakt. Finansielle restriksjoner og dempet investeringslyst blant lokale fiberaktører (les: kraftselskaper), gjør at den videre fiberveksten synes å være mer usikker. Hva Telenor gjør videre i dette markedet vil således bli meget spennende. For NextGenTel er dette uansett gode nyheter. Med vår tjenesteprofil – og uten direkte eierskap i noen aksessteknologi – leverer vi internettbaserte tjenester både over xDSL, kabel og fiber. Vi er meget klare på at vi jobber for å få tilgang til å levere tjenester over fiber der det er aktuelt i markedet. Dette gjelder både basert på forretningsmessige avtaler med netteiere, samt når fiber blir offentlig regulert som åpne nett.  Og da sier vi når, og ikke om.

Våre egne trendundersøkelser dokumenterte i løpet av året en klarere og klarere tendens til at den fremoverlente internettbruken tar over for en mer tilbakelent TV-titting. Vi er mer aktive, deltakende og multitaskende enn noen gang før, takket være bredbånd, internett, smarttelefoner og nettbrett. Vi ser filmer og TV-programmer når det passer oss, samtidig som vi holder dialogen åpen med andre over nettet. Kravene til båndbredde og tilgang til nye, multimediale tjenester vokser i takt med dette forbruksmønsteret. Dette vil tvinge frem behov for tjenesteinnovasjon og nye investeringer i nettkapasitet, men også bærekraftige forretningsmodeller som ivaretar en lagsiktig motivasjon for investeringene.

NextGenTel og NetCom tok i likhet med en rekke andre heleide selskaper i TeliaSonera-konsernet i bruk vår nye logo og profil den 12. mai i år. Denne endringen innvarsler en klarere og sterkere satsning på samarbeid og synergier mellom fastnett og mobil, og også over landegrensene, til beste for den lokale kunden i de markeder vi er representert. Vi i NextGenTel er entusiastiske til de nye mulighetene som ligger i den nye logoen og sterkere tilhørigheten til våre søsterselskaper, og gleder oss til å ta dette ut i markedet og overfor våre kunder i tiden som kommer.

For oss som er opptatt av det digitale livet, var likevel Steve Jobs’ bortgang en av de viktige hendelsene i løpet av 2011. Som enkeltindivid revolusjonerte han så vidt forskjellige bransjer som personlige datamaskiner, animasjonsfilm, musikk, mobiltelefoner, nettbrett og digital publisering. Walter Isaacsons biografi er nå obligatorisk lesning for alle som ikke bare er fascinert av en genial og særdeles krevende leder, men som også vil forstå og bli inspirert av hvordan man kan innovere og skape noe ”insanely great” i krysningspunktet mellom teknologi og menneske, design og kunst, underholdning og nytte. Bare tiden vil vise om Jobs maktet å implantere sine visjoner i Apple-organisasjonens DNA, slik at selskapet fortsetter sin innovasjonstakt i årene som kommer.

Vi lar Google oppsummere året 2011 på sin sedvanlige måte gjennom sin Zeitgeist:

Hva har bedrifter på Facebook å gjøre?

Før ble man venn på Facebook med folk man kjente. I dag velger stadig flere også å følge bedrifter og organisasjoner. Hvorfor vil vi være venner med bedrifter? Og hva bruker bedriftene vennene sine til?

Bedrifter har mange incitamenter for å vise synlighet i de sosiale mediene. Den blotte tilstedeværelsen på Facebook skal vise at bedriften henger med i tiden, omtrent på samme måte som da hjemmesider på internett ble vanlig. Men har man ikke en plan og vilje til å skaffe seg kompetanse, og ikke minst avsette ressurser til dette, så er det mye mulig at man burde latt det være…

Får du noen til å følge bedriftens ”hjemmeside” på Facebook, har du samtidig skaffet deg en større eller mindre skare mennesker som med sin ”liking” har vist sitt engasjement, en interessert i bedriften, og er villige til å investere både tid og motivasjon i din merkevare. Du har som kommunikasjonsansvarlig i en bedrift dermed et potensial du må vite å utvikle, i dialog med nettopp denne gruppen. For det er ikke langt mellom å være der, og plutselig ha klikket på ”unlike”. Det er en uskrevet kontrakt mellom bedriften og vennene. Det må over tid være nyttig, underholdende, spennende eller på andre måter gode grunner for at man velger å følge et selskap. Les mer om gode råd til bedrifters tilstedeværelse på Facebook.

Vi i NextGenTel har vært på Facebook i et par år. I løpet av 2010 steg antall venner med ca tusen personer, fra 2.000 til 3.000 i slutten av november i fjor. Da vi kjørte i gang fjorårets julekalender, så vi for oss at vi skulle klare å øke denne basen. Noen tippet at vi kom til å øke denne til 5.000, og de mest rabiate av oss tippet 10.000 venner. Men da ble vi bedt om å roe oss kraftig ned og ble beskyldt for å ha smakt for mye på julegløggen!

Resultatet ble derfor utenfor enhver forventning; vi økte fra 3.000 til over 40.000 frem til og med julaften! En periode ble vi faktisk stengt ute fra Facebook fordi økningen i antall venner var så sterk at man trodde det var et ukontrollert angrep. I skrivende stund er det over 39.000 som følger oss, så frafallet etter avslutningen av gavekalenderen har vært beskjeden. Dette må vi ta som et bevis på at folk er genuint interessert i å ha en relasjon til NextGenTel som selskap på et eller annet plan. Og det er bra!

Det diskuteres av mange hva en slik base med interessenter egentlig er verdt, alt fra de superoptimistiske til de mer skeptiske. Generelt er dette en nærmest meningsløs diskusjon, til det er det for store forskjeller mellom ulike bransjer, selskaper og grunner til at man velger å følge et selskap på Facebook. Hvordan fan-skaren er blitt rekruttert, er også av betydning i forhold til hvor verdifulle disse er.

I NextGenTels tilfelle ble jo mange av disse rekruttert som følge av en flott konkurranse hvor man ved å svare riktig på 24 daglige spørsmål kunne vinne en LCD TV. Vi har sett noen mene at en slik rekrutteringskampanje må kunne sies å være vellykket når du klarer å begrense investeringen til 5 dollar per fan. I vårt tilfelle kostet den én dollar pr fan. Det vi gjorde, i tillegg til å engasjere både kunder og andre interesserte i en morsom adventskonkurranse, var å overbringe kunnskap om vårt TV-tilbud i markedet.

Alternativet kunne være å annonsere i avisen med det samme budskapet. Den klare ulempen med dette ville vært at vi ikke kunne finne ut eksakt hvor mange som leste annonsen. Dagen etter ville annonsen være ”glemt”, mens våre fans ble med i konkurransen over 24 dager, og er der fortsatt. La det nå i denne sammenheng være sagt at vi fortsatt tror på massekommunikasjon i mer tradisjonelle medier for et brand som NextGenTel! Men det er rimelig åpenbart at vi med denne suksessen øker kunnskapen og interessen for sosiale medier som Facebook i den totale dialogen med markedet.

For kundene våre representerer både Facebook og Twitter nyttige supplementer for å kunne stå i dialog med vår kundeserviceavdeling. Vi vil i tillegg utvikle disse mediene til å bli stadig mer interessante for de som følger dem, med nyttige råd og tips, saker som inspirerer til nye og spennende bruksområder innen bredbånd, og informasjon om nye tjenester fra oss. Og vi kan love at det kommer til å skje underholdende og spennende aktiviteter også i år!

Les også: Droppet avisannonsering – satset på Facebook (Kampanje)
Les også: Bruker sosiale medier til salg (VG Dine Penger)

Droppet avisannonsering – satset på Facebook

Digitale ferietips

Sosiale medier blir mer og mer populære, også i ferien. Ifølge NextGenTels trendundersøkelse nå i sommer oppdaterer tre av ti nordmenn status på sosiale nettsamfunn for å holde venner og familie oppdatert i ferien. To av ti laster opp feriebildene på nettsamfunn som Facebook og Flickr.

Likevel er det grunn til å advare mot å være for offensiv på denne kontinuerlige oppdateringen. Vel nok er det kanskje kjekt å fortelle venner og bekjente at du akkurat nå er i London eller på Sunny Beach, og illustrere meldingen med et bilde som viser det, men du bør likevel tenke deg om en gang til. Jo flere venner du har på Facebook, eller folk som følger deg på Twitter, jo flere ”venner” er det, det vil si mer eller mindre tilfeldinge bekjente. På Twitter er det kanskje enda mer vanlig at du ikke kjenner de som følger dine kommentarer. Da er det ikke veldig smart å legge ut informasjon som dokumenterer hvor du er, eller snarere hvor du ikke er, til enhver tid. Det kan være interessant informasjon for dem med ikke fullt så edle hensikter å vite at du befinner deg på andre siden av jordkloden når de selv står utenfor inngangsdøren din hjemme.

Har du noe interessant å melde – så si det!

Jeg tror det nå er på tide å oppfordre til å ta et nytt steg på kommunikasjonsstigen hva gjelder de sosiale mediene. Det er ikke interessant at du har stått opp i dag også, at du tar deg en kopp Nespresso og leser avisen, eller at det er sol eller overskyet. Det er heller ikke interessant at du er i innsjekkingen på Gardermoen, eller viser oss hvordan det ser ut på Marcusplassen. Tro meg, den plassen har sett slik ut siden dogenes tid.

Fortell oss heller hva du tenker eller synes. Om begivenheter, fenomener og problemstillinger. Om ting du har lest eller utsagn andre har kommet med. Oppfordre til meningsutvekslinger og debatt. Utsagn og synspunkter som ikke plasserer deg noe bestemt sted – i alle fall ikke geografisk. Legg merke til at det i nyhetsoppdateringsfeltet på Facebook står ”Hva tenker du på?” Det står ikke ”Hva ser jeg på akkurat nå – og se: Jeg har klart å ta et bilde av det!”. Før du oppdaterer statusen din; stopp – og tenk: ”Har denne oppdateringen en verdi for leseren? Gir denne oppdateringen mer enn den oppmerksomheten den tar?” Om jeg leser oppdateringer à la «Biltur med barna. Herlig.» gir det meg lite. «Biltur med barna til Hunderfossen (www.hunderfossen.no). En hel dag med moro for hele familien. Herlig.» Har jeg et utbytte av å lese.

Og så kan du heller legge ut de feriebildene du absolutt ønsker å dele med andre, når du kommer hjem. Da gir du deg kanskje også den nødvendige refleksjonsavstand som gjør at du legger ut de bildene du faktisk ønsker skal ligge ute i cyberspace!

Send passet til deg selv

Et godt ferietips tuftet på den digitale tidsalder, er å ha kopi av viktige reisedokumenter, papirer, pass og lignende flere steder i bagasje og håndbagasje – og også elektronisk. Fordelene med å ha elektronisk tilgjengelige dokumenter er åpenbare, du kan fremkalle dem i kopis form fra hvor som helst i verden. Den enkleste måten er å sende en kopi i pdf-format til din egen epostadresse som du kan nå via en hvilken som helst internett-cafe. Det finnes også tilgjengelig flere ulike datalagringstjenester hvor du kan legge ut sikret lagrede kopier. Har du mistet eller blitt frastjålet passet ditt, så kan du om ikke annet dokumentere for den lokale myndighetsperson eller politimann hvem du er ved å printe ut en kopi.

Apps til ferien

Når du er underveis, og har din iPod, iPhone, og nå også etterhvert din iPad med på turen, så har du et rikholdig utvalg av nyttige og hyggelige programmer – apps – du kan berike reisen med. Alt fra pausespill til mer nyttige saker som værmeldingen  fra www.yr.no. En artig sak for deg som kanskje skal sitte på en flyplass og vente på avgangen, er ”Flytider”. Denne app’en til 17 kr gir den en oppdatert oversikt over ankomster og avganger for alle norske flyplasser. Informasjonen presenteres i et grensesnitt besnærende lik informasjonsskjermene på flyplassene, og er oppdatert hvert tredje minutt. En avslappende måte å ha full kontroll på når flyet ditt til Alicante går, eller når flyet fra Aalesund har landet.

Blogg-redaksjonen tar en liten sommer-pause i bloggingen og kommer sterkt tilbake i august! Ha en riktig fin ferie så lenge, hvorenn du måtte befinne deg i verden – eller i cyberspace…!

Er blogging bare for private?

Det er visstnok nær en halv million blogger i Norge, et tall som for tiden øker med 3000 blogger hver eneste dag.  Økningen alene tilsvarer 1 million blogger i løpet av det kommende året, og totalt vil antallet dermed trolig passere 1,5 millioner innen 12 måneder. Et formidabelt tall.  Når du legger dette sammen med fremveksten av sosiale mediekanaler som Facebook, som nylig passerte VG på nett målt i antall daglige brukere, så er det åpenbart at 2010 er det året hvor sosiale mediekanaler virkelig blir etablert i nordmenns bevissthet.

Blogging er imidlertid fortsatt forbeholdt den private sfære. I næringslivet er det liten tro på blogging i regi av bedriften. I en trendanalyse vi har foretatt sier kun en av ti ansatte i bedrifter at de kommer til å blogge i år. De fleste bedrifter blogger ikke, og vil heller ikke gjøre det i år. 77%, det vil si nær åtte av ti, sier at de ikke kommer til å fokusere på blogging i 2010. Kun en av ti svarer at de blogger i dag.

Se NextGenTels pressemelding: «Næringslivet blogger ikke»

Ser vi litt nærmere på tallene fra undersøkelsen så er det de mindre bedriftene som er mest skeptiske til å ta i bruk de nye kanalene i kommunikasjonen med sine kunder og forretningsforbindelser. I bedrifter med mindre enn 50 ansatte svarer færre en én av ti medarbeidere (9,5 prosent) at bedriften blogger, mens i bedrifter med over 250 medarbeidere er tilsvarende tall fortsatt beskjedne 18,5 prosent.

Forholdet mellom små og store bedrifters bloggevaner opprettholdes og forsterkes gjennom 2010. Trendundersøkelsen viser at ved årets slutt vil to av ti små bedrifter benytte blogg som kommunikasjonskanal med sine omgivelser, mens tre av ti store bedrifter vil blogge.

Blogging gir mange og nye muligheter. Vi har selv blogget jevnlig i åtte måneder nå, og ser flere merkbare effekter som burde være interessante for mange bedrifter. Jobber du med informasjon, markedsføring, generelt omdømme og profil, eller kundeinformasjon og –service, er det mange åpenbare gevinster å hente i å være aktiv innen sosiale medier generelt, og blogging spesielt.

En blogg representerer en mer uformell anledning til å kommentere sine produkter og tjenester, se på effektene og brukererfaringer ved tjenestene i praktisk bruk, og andre mer beslektede tema rundt ditt produkt, bedrift eller bransje. Du kommuniserer med mange forskjellige lesergrupper, det være seg nåværende og fremtidige kunder, leverandører, eiere, både nåværende og potensielle kolleger, øvrige forretningspartnere, journalister og mediesynsere. Lesernes ståsted er forskjellige, så her kan du være mye mer fri og personlig i både skrivestil og valg av tema. Du treffer aldri alle, men du treffer noen hver gang dersom du varierer litt i valg av tema.

En svært viktig motivasjon for å blogge, er å kunne synliggjøre ny kunnskap, analyser, resonnementer og innsikt. Å dele slik viten er både motiverende for den som skriver og den som leser, og gir forhåpentligvis også lyst til å kommentere posten med alternative innsikter og perspektiver. Er stoffet interessant nok, vil det i seg selv øke respekt og omtale, og øke sannsynligheten for gjenbesøk og besøk av nye lesere som blir tipset. Innholdet og hva man synes om det, vil også smitte over på hva man synes om både deg og det firmaet du jobber i – på både godt og vondt! Det er derfor ikke tilfeldig hva du skriver om – og hvordan du omtaler temaet. Men uansett vil en blogg alltid bli oppfattet å være mer uformell og løs i snippen enn en hjemmeside på web, eller annet mer offisielt materiale fra bedriften.

Slik vil en blogg over tid kunne bli en uvurderlig kilde til rikt og annerledes fagstoff, dokumenterer debatter, brukererfaringer og annet innhold som danner det totale bildet bedriften er en del av. Søk på internett på relevante søkeord i din bransje vil gjøre at du kommer opp som alternative kilder til informasjon og innsikt, og som over tid vil kunne styrke bedriftens konkurransekraft og evne til å tilrekke seg nye kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere.

Selv om bloggen ikke akkurat kommer på toppen av blogglisten sånn med en gang, vil det å skrive stadig nye innlegg og vinklinger, ha en viss egenverdi. Du er nødt til å skjerpe deg til å mene noe, formidle tanker og interessante analyser på det du holder på med i hverdagen. Tema som kan være av interesse for brukere av produktene og tjenestene din bedrift produserer, selger og forvalter.

Undersøkelsen og temaet er omtalt i en artikkel i E24.

Artikkelen siterer også PR-rådgiveren Anders Cappelen som har en rekke gode momenter for at bedrifter bør ta i bruk blogg som verktøy som et ledd i sin totale kommunikasjonsstrategi.

Vi ser nærmere på sosiale medier

Det er etter hvert blitt en selvfølge for foroverlente selskaper å være synlig i sosiale medier på nettet. I min daglige jobb som informasjons- og markedsansvarlig hos bredbåndsselskapet NextGenTel er vi aktive på ulike arenaer, steder hvor vi stadig vinner erfaringer og høster ny innsikt. I denne første kommentaren på min nye blogg ”… ser på det neste” skal jeg omtale blogg, Facebook og Twitter.

Continue reading

© 2018 Bredbåndsbloggen

Theme by Anders NorenUp ↑