Bredbåndsbloggen

Om NextGenTel, bredbånd og det digitale livet

Tag: trådløst

Enklere surfing på flyplassene

OSL og Avinor lanserte i våres gratis trådløst nett for reisende og besøkende på OSL Gardermoen og de 45 øvrige flyplassene Avinor driver over det ganske land. For å få tilgang til nettet måtte brukerne få tak i en papirbasert voucher med et unikt brukernavn og passord. Dette var en tungvint og midlertidig løsning som nå er erstattet av et enklere og smartere elektronisk system, levert av NextGenTel.

Når du er på flyplassen og åpner Internett på din PC, smarttelefon eller nettbrett, får du muligheten til å taste inn ditt mobiltelefonnummer i et popup-vindu. Du vil da i løpet av få sekunder få tilsendt en påloggingskode til mobiltelefonen. Denne koden benytter du til å logge deg inn på det trådløse nettet til OSL/Avinor, og du kan surfe på nettet så mye du ønsker.

Denne løsningen gikk på lufta på samtlige 46 flyplasser den 1. desember. Som bredbåndsspesialist, og med mål om å gjøre bruken av nett både smartere og enklere for folk, var dette oppdraget fra OSL/Avinor midt i blinken for NextGenTel. Selve løsningen er enkel å forstå og bruke for passasjerene, og ivaretar samtidig krav om adgangskontroll til et profesjonelt nettverk. Dette er en ny løsning som burde være av interesse for også andre næringsdrivende som ønsker å kunne gi tilgang til nett til gjester og brukere av hoteller, konferansesteder, spisesteder og oppholdsområder hvor det er naturlig at folk flest ønsker å ha tilgang til nett.

NextGenTel står for produksjonen av systemet i samarbeid med vårt morselskap TeliaSonera. Vi synliggjør her et godt og integrert samarbeid mellom bredbånd og mobile tjenester, noe som blir viktig for gode brukeropplevelser i tiden som kommer.

Ikke gå i feriefellen

Selv om du tar ferie, tar du sikkert ikke ferie fra det digitale livet. Vi befinner oss kanskje til og med enda oftere i situasjoner hvor vi ønsker å være på nett. Da er det viktig å være seg bevisst hva det koster.

Mer enn 70 % av norske kvinner og 50 % av norske menn vet ikke forskjellen på trådløse soner og mobilt bredbånd. Dette kommer frem i en fersk undersøkelse analysebyrået Infact har utført for NextGenTel. Med en av de nyere smarttelefonene eller lesebrettene i hende på reise utenlands, kan det fort koste deg dyrt når du ønsker å kunne benytte disse slik du vanligvis gjør.

Vet du forskjellen mellom WiFi og mobilt bredbånd?

Vet du forskjellen mellom WiFi og mobilt bredbånd?

Du bør alltid sjekke hvorvidt du befinner deg i en trådløs sone basert på WiFi. Dette gjør du på innstillinger på apparatet, dersom det ikke er satt opp med automatisk detektering av trådløs sone. Dersom WiFi ikke er på, vil du alternativt ha en E eller 3G på skjermen, i kombinasjon med mobiloperatørens navn, og som indikerer kvaliteten på det mobilnettet du har tilgjengelig.

WiFi er en internasjonal standard for trådløs oppkobling til Internett. Slike nett finnes i svært mange husstander og bedrifter, på hoteller, flyplasser, restauranter, kafeer og en rekke andre steder hvor folk ferdes. Noen av disse nettene er åpne nett, mens andre er adgangssikret ved at brukeren oppgir brukernavn og passord for å få aksess.

Mobilt bredbånd derimot er datatrafikk i de mobile nettene. Dette har du enten som en integrert del av din mobiltelefonabonnement, eller som et eget mobilt bredbåndsabonnement med eget simkort. Det er ulike tariffer tilknyttet de ulike abonnementene, og ofte svært store forskjeller mellom nasjonal og internasjonal bruk. Mobilselskapene har blitt flinke til å informere om prisene, og du må aktivt utvide dine kvoter for å kunne surfe videre dersom kvoten for abonnementet måtte være oppbrukt. Det er imidlertid lett å glemme seg her når det er viktig for deg å utføre det du ønsker å gjøre på nett.

Vi anbefaler på det sterkeste at du benytter deg av WiFi-baserte trådløse soner, og da spesielt utenlands. Dette gir oftest best kapasitet, og du vil som oftest ha en kontrollerbar kostnad. Prisen for tilgang til trådløse soner varierer i forhold til hvem som eier sonen. Er det en lukket sone vil du alltid få opp en åpningsside som informerer om dette. Du blir da bedt om å taste inn kredittkortnummer og så har du tilgang innenfor bestemte tidsrammer.

På hoteller er det forholdsvis vanlig at du har tilgang inkludert i romprisen, så husk å be om brukernavn og passord i resepsjonen. Da jeg var i London i pinsen i år, hadde jeg automatisk tilgang til det trådløse nettet på hotellet mitt i 24 timer, men kunne fornye med et nytt døgn ved bruk av det samme passordet under hele oppholdet.

HomeRun dekningskart på mobilNextGenTel og TeliaSonera har etablert over 4.300 trådløse soner under merkenavnet HomeRun i Norden og de baltiske landene. I tillegg har TeliaSonera avtale med partnere som gir tilgang til om lag 60.000 soner globalt. I Norge er det om lag 200 slike soner, og dette tallet vil øke i løpet av året etter hvert som for eksempel Statoilstasjonene rundt om får installert.

Vårt nye dekningskart finner du både på nett og i egen app for smarttelefoner. Kunder kan abonnere på ubegrenset tilgang til disse sonene ved å tegne et eget HomeRun-abonnement. Et slikt abonnement er også inkludert i samlepakken NextGenTel Overalt, som består av en komplett pakke med fast bredbånd hjemme, mobilt bredbånd og trådløse soner, til rabattert pris.

7 trinn til gode bredbåndsopplevelser

Føler du at surfingen noen ganger går tregt og at det tar lang tid å laste nettsider eller videoer? Mange bredbåndsbrukere opplever fra tid til annen at ting ikke går så fort som man skulle ønsket. I dag ser vi på mulige flaskehalser som kan oppstå.

Hvis vi enkelt skal tegne opp veien fra kilden og frem til din datamaskin (eller smarttelefon), så består denne i hovedsak av 7 trinn.

  1. Kilden (serveren hvor innholdet er lagret)
  2. Linje fra server til hovednett
  3. Hovednettene på Internett
  4. NextGenTels norske nettverk
  5. Bredbåndslinjen (fra telefonsentral til din bolig)
  6. Hjemmenettverket
  7. Selve datamaskinen, lesebrettet eller mobiltelefonen

Selv om denne ”reisen” som oftest går unna på noen få sekunder, kan signalet forstyrres eller forsinkes på veien. Det er ikke uvesentlig hvor det innholdet du søker, faktisk befinner seg. Ligger det på en overbelastet datamaskin eller server et eller annet ”lugubert” sted, ofte uten kommersiell interesse i å gi nettopp deg oppmerksomhet når du ber om innhold, så kan det gå treigt å sette informasjonsstrømmen i gang allerede i utgangspunktet.

Har denne ”innholdsleverandøren” i tillegg en crappy linje ut fra seg, så sier det seg selv at det kan bli kø, spesielt dersom flere er ute etter samme innhold samtidig. Dette er jo årsaken til at mange innholdsleverandører sørger for å ha egne avtaler med store og seriøse nettverksleverandører som NextGenTel (og øvrige selskaper i TeliaSonera), og på den måten samlokaliserer innholdsservere i nett med garantert kvalitet og båndbredde.

De store hovednettene gir vanligvis ingen begrensninger av praktisk betydning for den vanlige internett-kunde. I alle fall dersom du har kjøpt bredbånd fra en av de store og velrennomerte leverandørene.  Noen ganger kan imidlertid linjene både inn og ut fra hovednettet forsinke signalet.

Hastigheten på den ”siste kilometeren”, det vi vanligvis benevner som bredbåndsabonnementet ditt,  kan være utilstrekkelig i forhold til dine behov. Dersom du har mistanke om at så er tilfelle, bør du vurdere å oppgradere til et abonnement med høyere kapasitet på linja. Selv om det for enkelte bredbåndsteknologier, så som ADSL, er tekniske begrensninger på kapasitet, så bør du eventuelt sjekke om du har det abonnementet med den kapasiteten du behøver. Dersom du i tillegg til vanlig internettkapasitet, også belaster linja med for eksempel digital-TV, spill, videoovervåkning eller peer-to-peer-trafikk, så vil jo dette selvsagt gjøre sitt til at den lokale båndbredden fra ditt hus og til nærmeste lokalnett være stresset.

Den faktoren som nok oftest gir begrensninger i forhold til opplevd kvalitet, er nok det aller siste leddet, nemlig fra bredbåndsruteren og frem til innholdet vises på datamaskinen eller telefonen. Dette gjelder spesielt dersom overføringen er trådløs. Her kan flere faktorer spille inn, for eksempel antall tilkoblede brukere, typen trådløs teknologi og ikke minst fysiske hindringer i boligen (avstand, vegger, tak, speil, fliser og lignende).

Her må man også ta hensyn til at selve datamaskinen kan være ”treg” og derfor gi ytterligere forsinkelser. Derfor kan også opplevelsen være forskjellig mellom ulike datamaskiner i det samme nettverket. Ofte er det slik at man over tid laster ned en mengde småprogram, tillegg og oppdateringer som man tror man trenger, eller som er nødvendig for at datamaskinen skal fungere. Sett i forhold til nytteverdien er det absolutt ikke sikkert at alle disse nedlastingene er bra for brukeropplevelsen. Sørg for å holde datamaskinen ryddig, gjør PC-en raskere og vær kritisk til hva som lastes ned og installeres.

Sett i lys av dette hjelper det altså ikke nødvendigvis om ditt eget bredbåndsabonnement gir deg aldri så mye båndbredde, dersom andre faktorer på Internett eller i ditt hjemmenettverk begrenser kapasiteten.

Oppsummert kan man si at du selv kan sikre best mulig kvalitet på bredbåndsopplevelsen ved a) å sørge for at hjemmenettverket ditt, inkludert datamaskinene, fungerer optimalt og b) velge en bredbåndsleverandør som kan levere god linjekapasitet både lokalt og globalt.

song chart memes
see more Funny Graphs

© 2018 Bredbåndsbloggen

Theme by Anders NorenUp ↑