Bredbåndsbloggen

Om NextGenTel, bredbånd og det digitale livet

Tag: vdsl

VDSL med bedre innhold, høyere ytelse og lavere pris

Høres dette ut som et Kinderegg sier du? Ja, av og til må man dra skikkelig til for at folk skal oppdage det. Et eksempel på det er det når vi i NextGenTel er ute med et produkt, og ikke når skikkelig igjennom ”i markedet” før den store elefanten labber inn på torget med det samme produktet. Det skaper umiddelbar interesse i markedet, en interesse vi kommer til å utnytte for å fokusere på at kunder nå bør oppgradere.

NextGenTel har levert ”superbredbånd” til kundene våre i to år. Dagbladet gikk skikkelig på limpinnen her midt i januar og lanserte Telenors forsinkede og lenge ventede VDSL-utbygging som en sensasjon som Telenor ”i hemmelighet” hadde jobbet med. Mange andre medier refererte også dette som en nyhet, og avslørte dermed at en god nyhet ikke må ødelegges med fakta. Dette sier vel litt om hvilket potensial vi som pionerer har med å fortelle om ny teknologi og nye muligheter som vi tilbyr…

Telenors satsning på VDSL som teknologi er godt nytt for NextGenTel. Netteieren oppgraderer nettet med mer fiber i hovednettet, og forkorter kobberlinjene ved å bygge nye sentraler nærmere kundene. Dermed øker antall sentraler og husstander som kan få VDSL. I dag estimerer vi at 20 % av alle husstander kan oppnå de nye båndbreddene. Om en stund vil dette tallet økes opp mot 30 %. NextGenTel prioriterer å oppgradere også nye sentraler som blir etablert i løpet av året, med vårt eget VDSL-utstyr. I og med at vi leverer både på eget utstyr og videreselger Telenors VDSL i tillegg, har vi faktisk best dekning på VDSL i Norge!

En del journalister har i etterkant av Dagbladets oppslag om ”Telenors hemmelige superbredbånd”, spurt meg om hvordan vi kan levere VDSL i markedet uten at Telenor har bygd ut for det i kobbernettet sitt. Sannheten er at det norske telefonnettet, kobbernettet, er bygget ut av Televerket/Telenor over mange år, og ansees derfor som en nasjonal arv som Telenor forvalter på vegne av oss alle. Allerede i år 2000 ble derfor kobbernettet åpnet for andre tilbydere. Dette betyr at NextGenTel kan levere bredbånd og tjenester som tilgang til internett, telefoni og TV, ved å leie telefonlinjen fra nærmeste telefonsentral og hjem til forbrukeren.

Operatøraksessavtalen, som er den mest vanlige innenfor ADSL-markedet, innebærer at vi plasserer vårt eget utstyr i telefonsentralen (DSLAM-utstyr) og en bredbåndsruter hjemme hos abonnenten. I det øyeblikk vi får tilgang til sentalutstyr og rutere som håndterer VDSL og hastigheter opp i 40 Mbps – klassen, og for øvrig holder oss innenfor aksepterte tekniske standarder som gjelder i nettverket, så kan vi levere VDSL. Uavhengig av Telenor.

Telenor har nå lansert sine VDSL-produkter i markedet. Som den ekte utfordreren NextGenTel er, lanserte vi nye priser, og til og med enda bedre kampanjepriser på VDSL-produktene. Gjennomgående får du som kunde hos NextGenTel dobbel båndbredde for omtrent samme pris som hos Telenor. Dette gjelder for øvrig også de mer moderate hastighetene, som leveres over ADSL2+.

I tillegg til dette kan vi tilby innholdet. Med en 40 Mbps nedstrøms kapasitet har du rikelig kapasitet til surfing. Du skal sette opp en god del samtidige brukere hjemme hos deg for å kunne utnytte denne kapasiteten opp mot internett. Har du derimot tilgang til andre båndbreddekrevende tjenester som for eksempel IPTV, så trenger du den høyere båndbredden. Det er her VDSL kommer inn som en interessant bæreteknologi også for folk flest. Vi i NextGenTel er den eneste i markedet som har IPTV på VDSL. Det setter sant å si Telenors VDSL-satsning i et litt merkelig lys. De har TV-tilbud til kabel-kunder, fiber-kunder og parabolkunder, men hva med VDSL-kundene? Elefanten kommer kanskje labbende med det etter hvert…

Telenors VDSL er godt nytt for NextGenTels kunder

Som den viktigste utfordreren i det norske bredbåndsmarkedet har NextGenTel kunnet tilby kundene våre ”superbredbånd” basert på VDSL-teknologien i to år nå. Når det i dag blir kjent at Telenor vil lansere tilbud om det samme fra og med februar i år, er det fristende nok en gang å si: Velkommen etter, Telenor!

La det være klart med en gang; Vi i NextGenTel er ikke avhengige av Telenors produkttilbud for å kunne gi våre kunder bredbåndshastigheter opp til 40 Mbps, som du maksimalt kan få via VDSL2 per i dag. Under forutsetning av at vi forholder oss til godkjente frekvensbånd og modeller, setter vi vårt eget utstyr ut i Telenors sentraler, og vi utstyrer kundene våre med oppgraderte rutere som takler de nye og høyere hastighetene. Vi leier abonnentlinjen som går mellom telefonsentralen og hjem til husstanden, på samme måte som vi har gjort det i over 10 år.

Som bredbåndsspesialist har vi jobbet med denne teknologien lenge. Vi begynte å selge VDSL i januar 2009 og har vunnet verdifull erfaring med teknologien og brukeropplevelser fra flere tusen kunder over store deler av landet.

Hvorfor er det likevel gode nyheter for oss at Telenor nå endelig kommer på banen med VDSL? Svarene på dette er flere:

Kobbernettet blir enda bedre

Som kjent er xDSL-teknologien en kostnadseffektiv bredbåndsteknologi fordi den benytter eksisterende infrastruktur – det gode gamle kobbernettet som allerede ligger der. Ulempen er at det kan være gamle og lite hensiktsmessige løsninger mange steder, og teknologien er spesielt utsatt for signaltap og lavere båndbredde jo lengre det er mellom telefonsentral og husstand. Vi tilbyr i dag ikke VDSL på abonnentlinjer over 800 meter.

Når netteieren Telenor nå endelig satser på å selge VDSL i egen regi, betyr det at de kommer til å forbedre kapasitet og kvalitet i kobbernettet for å tåle de høyere hastighetene. De vil i tillegg etablere nye sentralpunkter nærmere brukerne, for å kunne tilby VDSL til flere. NextGenTel, som den toneangivende ADSL-konkurrenten til Telenor i Norge, er en selvsagt partner til netteieren Telenor ved at vi dermed har mulighet til å etablere vårt eget utstyr i disse forbedrete nettstrukturene, og dermed kan vi tilby våre kunder den båndbredden kunden ønsker.

Økt oppmerksomhet i markedet

Når den store i markedet fokuserer noe, blir det automatisk bedre kjent for hele markedet. Selv om vi som spesialist i markedet har solgt VDSL i to år, er det ikke slik at hele markedet oppfatter dette. Når Telenor begynner markedsføringen, blir det nok kjent for flere at NextGenTel har det originale VDSL-produktet i markedet.

Det er ikke bare fiber som gjelder

Fiberleverandører har gravet og bygget fiber i 10 år her i landet, men foreløpig er det levert forholdsvis beskjedne 200.000 fiberaksesser. Årsaken til dette er at utbyggingen er dyr og går langsomt. Når det blir mer kjent at VDSL faktisk er et brukbart alternativ for mange, og tilgjengelig med en gang, og til mye lavere kostnad, gjør dette at folk får øynene opp for at man ikke ”må ha” fiber. Legg også merke til at de fleste fiberaktørene i sine ”grunnpakker” tilbyr beskjedne 10 Mbps i båndbredde til internettsurfing, hvilket tilsier at VDSL er et fullgodt alternativ i mange tilfelle.

Men få med i denne sammenhengen at NextGenTel leverer over fiber også! Som leverandør av internett-tjenester og TV er det for oss prinsipielt det samme hvilken bredbåndsteknologi som benyttes, og da har vi valgt å levere over fiber i områder hvor det er fiberutbyggere som ønsker avtale med oss.

Hva skal du med hastigheten?

Vår erfaring er at man i mange tilfelle ikke klarer å utnytte de nye og høyere hastighetene. Du skal ha mange parallelle maskiner gående for å kunne tappe internett for så mye båndbreddekrevende innhold. Først når du får fornuftige TV-tilbud har du behov for båndbredder over 15-20 Mbps. Og her er jo vi i NextGenTel selvfølgelig først ute igjen. Vår ”nye” TV-plattform som vi har felles med våre søstre i TeliaSonera-konsernet, har vi levert i det norske markedet i over ett år nå. Vi er med denne plattformen foreløpig alene om å levere digital-TV over ADSL-teknologien i Norge. Med VDSL2 kan vi tilby både en og to samtidige TV-strømmer, gjerne i HD-kvalitet, og likevel har du rikelig plass til surfing på Internett.

Visste du forresten at vi også har TV-strømmer med dynamisk båndbredde? Når du slår av TV-boksen, kan du bruke all tilgjengelig båndbredde til internettsurfing (gjelder foreløpig kun på VDSL). Mer om dette senere i denne bloggen!

Denne artikkelen er også publisert i InsideTelecom

Velkommen etter, Telenor!

I forrige uke kunne Telenor fortelle enkelte fagmedier at de nå nærmet seg lansering av neste generasjons bredbåndshastighet basert på telefonlinjen – VDSL. Her i NextGenTel sier vi bare: velkommen etter, Telenor! Allerede i januar 2009 lanserte NextGenTel bredbåndsabonnementer basert på VDSL2 – med bredbåndskapasitet til inntil 40 Mbps inn, og 20 Mbps ut. Likevel er det gode nyheter for oss at Telenor endelig begynner å røre på seg.

Selv om det for en utfordrer som oss i det norske markedet er et poeng å være ute med både unike tilbud, og første ute med de innovative tjenestene, så skjer det noe ekstra i markedet i det øyeblikket den største aktøren foretar seg noe. Når Telenor først begynner å snakke om et produkt, øker markedets oppmerksomhet omkring det. Produktet blir legitimert så å si. Og da er det også enklere for oss, som ikke kan svi av millioner av kroner på markedsføring, å få fokus på hva vi har å tilby. Da blir det også enklere for folk å kunne sammenligne, og finne det beste i markedet.

Samtidig med at Telenor starter å tilby produktet i markedet, oppgraderes det regulerte kobbernettet med utstyr og nye sentralpunkter nærmere kunden. I VDSL-sammenheng er dette vesentlig, da den viktigste begrensningen for å kunne levere fiberhastigheter over kobbernettet er avstanden mellom husstanden og telefonsentralen. Telenor bygger ut et antall nye sentraler, og det er derfor mulig også for NextGenTel å plassere vårt utstyr i disse nye sentralene, og kunne tilby våre kunder nye og bedre hastigheter. Telenors nett er bygget ut over mange år, av offentlige midler, og er derfor forpliktet til å gi tilgang til tjenesteleverandører som NextGenTel.

De pengene som i de siste ti årene er betalt i avgift til Telenor for leie av linjer som vi har levert til våre bredbåndskunder, er også gått med til nødvendig vedlikehold og videre forbedringer for nettopp å kunne levere VDSL. Så når du leser at Telenor foretar investeringer for å gi deg VDSL, ja så er det indirekte du som bredbåndskunde (dersom du har hatt en ADSL-linje) som har betalt for disse investeringene – uansett hvem du har hatt abonnementet hos.

Vi i NextGenTel – utålmodige som vi er med å kunne tilby stadig bedre opplevelser for våre kunder – har etablert vårt eget utstyr i nærmere 200 sentraler i Norge, og kan gjennom disse sentralene levere fiberlignende bredbåndshastigheter til opp mot 200.000 abonnenter på disse sentralene. Det er kvaliteten, og da oftest målt etter lengden på abonnentlinjen som bestemmer om du kan oppnå hastigheter på 30 Mbps og over. Grensen ligger på 800 meter per i dag, og i snitt utgjør dette i dag ca 20 % av alle abonnentlinjer i Norge. Når Telenor nå får fart på vedlikeholdet av kobbernettet, vil vi selvsagt følge etter med vårt utstyr på nye sentraler, og vi vil dermed kunne øke nedslagsfeltet ytterligere.

Selv om vi også leverer bredbåndstjenester over fiber flere steder i landet, så er tilbudet om fiberhastigheter basert på VDSL langt mer tilgjengelig – og det med en gang. En annen stor fordel, dersom du altså bor mindre enn 800 meter fra en oppgradert sentral, er at du kan få hastigheten umiddelbart, du slipper å vente på at mange av dine naboer også har takket ja, og du slipper å vente på gravemaskinene. I tillegg er det ikke etableringsomkostninger slik som i fiberalternativene.

Hva skal du så med all denne bredbåndskapasiteten? Behovene er forskjellige, men i økende grad opplever vi at det digitale livet krever kapasitet på båndet. Et hjem med flere datamaskiner, mobiler og lesebrett som skal benyttes samtidig, krever kraftigere bånd enn de vanlige 2 til 4 Mbps folk flest har inn til huset. Tilgjengelig båndbredde deles i prinsippet likt mellom ulike maskiner som er på, så det sier seg selv at du vil merke det når junior starter opp et nettbasert spill eller fruen logger seg på jobbapplikasjoner om kvelden.

Web-TV og IPTV over bredbåndet blir stadig mer populært. Vårt digital-TV-tilbud, med filmer og TV-kanaler i HD-kvalitet, krever i utgangspunktet 8,5 Mbps. Med en VDSL-linje vil du likevel kunne disponere 20-30 Mbps utover det TV-signalet krever. I nær fremtid vil TV-tilbudet vårt også kunne levere til to TV-er samtidig, eller eventuelt at du ser på TV mens du tar opp et program på din videoopptaker (PVR) fra en annen kanal.

VDSL som bredbåndsteknologi har vesentlig høyere kapasitet ut fra brukeren enn det man har vært i nærheten av tidligere. Vi snakker her om opptil 20 Mbps. Dette er spesielt aktuelt for de som for eksempel benytter applikasjoner ”in the cloud” mot jobben eller andre steder, og hvor du får en mer tilfredsstillende brukeropplevelse når du merker raskere respons på det du produserer over nettet. Eposter med tunge vedlegg, bilder og filmer du sender fra deg eller laster opp på nettsteder vil selvsagt også gå raskere, og det du måtte ha liggende av innhold på egne servere som tilbys ut på nettet vil bli mer tilgjengelig for dine forbindelser og kunder. Slik er bredbåndet ditt med på å øke din ”cred”. Kanskje noe å vurdere?

For ordens skyld gjøres oppmerksom på at når vi i dette innlegget snakker om VDSL, så er det i virkeligheten den videreutviklede VDSL2 – standarden, fastsatt i februar 2006, vi snakker om. Les mer om teknologien på Wikipedia.

© 2018 Bredbåndsbloggen

Theme by Anders NorenUp ↑