Er trådløse signaler fra ruteren farlig?

Vi er omringet av trådløse nettverk, både på jobb, skole og hjemme.  Mange er bekymret over at  strålingen fra  den trådløse ruteren kan være farlig.

Heldigvis kan du ta det helt med ro! Din trådløse ruter gir nemlig fra seg svært lite stråling. På nettsidene til Statens Strålevern skriver de følgende:

"Eksponeringen fra trådløse nettverk er så lav at det er usannsynlig at opphold i nærheten gir negative helseeffekter. Da strålingen vi utsettes for i utgangspunktet er svært lav, er det ikke hensiktsmessig å kable for å redusere eksponeringen"

Stor undersøkelse avkrefter påstandene

Påstandene om at stråling fra trådløse rutere er stor, har ført til at Post- og teletilsynet og Statens strålevern gjennomført den hittil største målingen av slik stråling i Norge. Den viser at trådløse nettverk, mobilt bredbånd, trådløse telefoner, kringkasting og nødnettet sender ut stråler som bare utgjør omtrent en tusendel av grenseverdiene som kan være helseskadelige for mennesker.

- Vi er opptatt av at teknologien samfunnet omgir seg med skal være sikker. Og er blitt ytterligere beroliget av konklusjonene i denne undersøkelsen. De er ikke overraskende, sier direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet til NRK.

Mobiltelefon er verre

AdobeStock_1171189662.jpg

I testen ble det målt stråling fra nettverk, rutere og antenner.

- Når det gjelder bruk av mobiltelefon, anbefaler vi fortsatt å være føre var. Det viktigste er å ikke snakke lenge med telefonen klemt mot hodet. Håndfrie løsninger og god dekning er viktige stikkord, sier Willy Jensen.

Det er også målt elektromagnetiske felt rett ved rutere. Det viser seg at  feltet rundt ruterne er svært svakt og at vi eksponeres for forsvinnende lave nivåer.

Verdiene er i gjennomsnitt en hundretusendel av grenseverdien. I tillegg til ruteren inneholder også PC-en, telefonen, nettbrettet etc. en radiosender. Nivåene vi utsettes for fra denne er også svært lave og krever ikke at man tar forholdsregler. Trådløse nettverk sender alltid med en gjennomsnittseffekt som er lavere enn 0,1 W, ifølge Staten Strålevern.