Velkommen etter, Telenor!

I forrige uke kunne Telenor fortelle enkelte fagmedier at de nå nærmet seg lansering av neste generasjons bredbåndshastighet basert på telefonlinjen – VDSL. Her i NextGenTel sier vi bare: velkommen etter, Telenor! Allerede i januar 2009 lanserte NextGenTel bredbåndsabonnementer basert på VDSL2 - med bredbåndskapasitet til inntil 40 Mbps inn, og 20 Mbps ut. Likevel er det gode nyheter for oss at Telenor endelig begynner å røre på seg.

Selv om det for en utfordrer som oss i det norske markedet er et poeng å være ute med både unike tilbud, og første ute med de innovative tjenestene, så skjer det noe ekstra i markedet i det øyeblikket den største aktøren foretar seg noe. Når Telenor først begynner å snakke om et produkt, øker markedets oppmerksomhet omkring det. Produktet blir legitimert så å si. Og da er det også enklere for oss, som ikke kan svi av millioner av kroner på markedsføring, å få fokus på hva vi har å tilby. Da blir det også enklere for folk å kunne sammenligne, og finne det beste i markedet.

Samtidig med at Telenor starter å tilby produktet i markedet, oppgraderes det regulerte kobbernettet med utstyr og nye sentralpunkter nærmere kunden. I VDSL-sammenheng er dette vesentlig, da den viktigste begrensningen for å kunne levere fiberhastigheter over kobbernettet er avstanden mellom husstanden og telefonsentralen. Telenor bygger ut et antall nye sentraler, og det er derfor mulig også for NextGenTel å plassere vårt utstyr i disse nye sentralene, og kunne tilby våre kunder nye og bedre hastigheter. Telenors nett er bygget ut over mange år, av offentlige midler, og er derfor forpliktet til å gi tilgang til tjenesteleverandører som NextGenTel.

De pengene som i de siste ti årene er betalt i avgift til Telenor for leie av linjer som vi har levert til våre bredbåndskunder, er også gått med til nødvendig vedlikehold og videre forbedringer for nettopp å kunne levere VDSL. Så når du leser at Telenor foretar investeringer for å gi deg VDSL, ja så er det indirekte du som bredbåndskunde (dersom du har hatt en ADSL-linje) som har betalt for disse investeringene – uansett hvem du har hatt abonnementet hos.

Vi i NextGenTel – utålmodige som vi er med å kunne tilby stadig bedre opplevelser for våre kunder – har etablert vårt eget utstyr i nærmere 200 sentraler i Norge, og kan gjennom disse sentralene levere fiberlignende bredbåndshastigheter til opp mot 200.000 abonnenter på disse sentralene. Det er kvaliteten, og da oftest målt etter lengden på abonnentlinjen som bestemmer om du kan oppnå hastigheter på 30 Mbps og over. Grensen ligger på 800 meter per i dag, og i snitt utgjør dette i dag ca 20 % av alle abonnentlinjer i Norge. Når Telenor nå får fart på vedlikeholdet av kobbernettet, vil vi selvsagt følge etter med vårt utstyr på nye sentraler, og vi vil dermed kunne øke nedslagsfeltet ytterligere.

Selv om vi også leverer bredbåndstjenester over fiber flere steder i landet, så er tilbudet om fiberhastigheter basert på VDSL langt mer tilgjengelig – og det med en gang. En annen stor fordel, dersom du altså bor mindre enn 800 meter fra en oppgradert sentral, er at du kan få hastigheten umiddelbart, du slipper å vente på at mange av dine naboer også har takket ja, og du slipper å vente på gravemaskinene. I tillegg er det ikke etableringsomkostninger slik som i fiberalternativene.

Hva skal du så med all denne bredbåndskapasiteten? Behovene er forskjellige, men i økende grad opplever vi at det digitale livet krever kapasitet på båndet. Et hjem med flere datamaskiner, mobiler og lesebrett som skal benyttes samtidig, krever kraftigere bånd enn de vanlige 2 til 4 Mbps folk flest har inn til huset. Tilgjengelig båndbredde deles i prinsippet likt mellom ulike maskiner som er på, så det sier seg selv at du vil merke det når junior starter opp et nettbasert spill eller fruen logger seg på jobbapplikasjoner om kvelden.

Web-TV og IPTV over bredbåndet blir stadig mer populært. Vårt digital-TV-tilbud, med filmer og TV-kanaler i HD-kvalitet, krever i utgangspunktet 8,5 Mbps. Med en VDSL-linje vil du likevel kunne disponere 20-30 Mbps utover det TV-signalet krever. I nær fremtid vil TV-tilbudet vårt også kunne levere til to TV-er samtidig, eller eventuelt at du ser på TV mens du tar opp et program på din videoopptaker (PVR) fra en annen kanal.

VDSL som bredbåndsteknologi har vesentlig høyere kapasitet ut fra brukeren enn det man har vært i nærheten av tidligere. Vi snakker her om opptil 20 Mbps. Dette er spesielt aktuelt for de som for eksempel benytter applikasjoner ”in the cloud” mot jobben eller andre steder, og hvor du får en mer tilfredsstillende brukeropplevelse når du merker raskere respons på det du produserer over nettet. Eposter med tunge vedlegg, bilder og filmer du sender fra deg eller laster opp på nettsteder vil selvsagt også gå raskere, og det du måtte ha liggende av innhold på egne servere som tilbys ut på nettet vil bli mer tilgjengelig for dine forbindelser og kunder. Slik er bredbåndet ditt med på å øke din ”cred”. Kanskje noe å vurdere?

For ordens skyld gjøres oppmerksom på at når vi i dette innlegget snakker om VDSL, så er det i virkeligheten den videreutviklede VDSL2 – standarden, fastsatt i februar 2006, vi snakker om. Les mer om teknologien på Wikipedia.