Tilbud til boligbyggere

Ditt nybygg fortjener fremtidens infrastruktur!

NextGenTel hjelper deg med å skape effektive og prisgunstige løsninger for digital kommunikasjon for beboerne.


NextGenTel ønsker å komme i dialog med boligbyggere på et så tidlig tidspunkt som mulig i byggeprosessen. Vi kan bistå med smarte tekniske løsninger for boligene, samt sikre den digitale infrastrukturen for fremtiden. Alt selvsagt gjort på en kostnadseffektiv og hensiktsmessig måte.
NextGenTel leverer totale løsninger til boligsammenslutninger på TV, internett og telefoni.


NextGenTel har gjennom sine 10 år som ledende leverandør av bredbåndstjenester til private, offentlig sektor og næring opparbeidet seg en unik kompetanse innenfor området digital kommunikasjon.
Kontakt oss!

  • Skyline A