Priser og vilkår

Gebyrer og tjenester

Allmenne gebyrer Pris
Fakturagebyr, EpostFaktura 0,–
Fakturagebyr, eFaktura 0,–
Fakturagebyr, papirfaktura 59,–
Purregebyr 70,–
Gebyrer – DSL Pris
Linjeleie ADSL/VDSL2, per mnd * 150,–
Leie av ruter, per mnd 24,–
Avbestilling før levering 2500,–
Bomtur for montør 1000,–
Administrativt gebyr ved sperring eller stenging 500,–
Feilretting ** 2100,–
Utbedringsgebyr 1300,–
Etablering 499,–/999,– ***


* Linjeleie/-tillegg er inkludert dersom man har fasttelefon (tradisjonell analog eller ISDN hjemmetelefon).

** Når montør sendes ut, blir NextGenTel fakturert for oppdraget dersom det er feil på vårt utstyr, og om feilen ligger utenfor vårt ansvarsområde (feilkobling o.l.). Vi faktureres også dersom kunden ikke overholder avtalen med montøren. Hvis feilen ligger utenfor vårt ansvarsområde, eller montøravtalen ikke blir overholdt, viderefakturerer vi kostnaden for feilrettingen til kunden. I alle andre tilfeller dekker NextGenTel kostnadene. Ekstra kostnader kan tilkomme.

*** Etableringspris for DSL er kr 499,– i områder hvor NextGenTel har eget utstyr. I andre områder leier NextGenTel tilgang fra linjeeier, og etableringspris for DSL er her kr 999,–.

Gebyrer – Fiber Pris
Avbestilling før utbygging er vedtatt 1495,–
Avbestilling etter at utbygging er vedtatt 4990,–
Bomtur for montør 1000,–
Administrativt gebyr ved sperring eller stenging 500,–
Feilretting * 2100,–
Flytting av fiberabonnement Som ny etablering i aktuelt område
Etablering Avhenger av område


* Når montør sendes ut, blir NextGenTel fakturert for oppdraget dersom det er feil på vårt utstyr, og om feilen ligger utenfor vårt ansvarsområde (feilkobling o.l.). Vi faktureres også dersom kunden ikke overholder avtalen med montøren. Hvis feilen ligger utenfor vårt ansvarsområde, eller montøravtalen ikke blir overholdt, viderefakturerer vi kostnaden for feilrettingen til kunden. I alle andre tilfeller dekker NextGenTel kostnadene. Ekstra kostnader kan tilkomme.

Gebyr ved avslutning av abonnement i bindingstid – xDSL Bredbånd Pris
0 - 3 mnd igjen av bindingstid 625,–
3 - 6 mnd igjen av bindingstid 1250,–
6 - 9 mnd igjen av bindingstid 1875,–
9 - 12 mnd igjen av bindingstid 2500,–
Gebyr ved avslutning av abonnement i bindingstid – Fiber Pris
0 - 3 mnd igjen av bindingstid 1247,–
3 - 6 mnd igjen av bindingstid 2495,–
6 - 9 mnd igjen av bindingstid 3742,–
9 - 12 mnd igjen av bindingstid 4990,–
Gebyr ved avslutning av abonnement i bindingstid – Fiber fra lokalleverandør * Pris
0 - 3 mnd igjen av bindingstid 1247,–
3 - 6 mnd igjen av bindingstid 2495,–
6 - 9 mnd igjen av bindingstid 3742,–
9 - 12 mnd igjen av bindingstid 4990,–
Erstatningsgebyr ved tap eller uopprettelig skade på utstyr Pris
DSL og fiber – avhengig av modell 199,– til 1098,–
TV-dekoder 799,–
Tjeneste Pris
Frakt av utstyr 99,–
Ekspresslevering av utstyr 295,–
Ekspressleveranse (innen 7 arbeidsdager)* 5580,–
Montør - for kunder uten fasttelefon 0,–
Overføring av abonnement 0,–
Flytting av bredbånd - xDSL Som ny etablering
Flytting av bredbånd - fiber Som ny etablering i aktuelt område
Endring av fremføringsnummer 500,–
Gjenoppretting av slettede eposter (maks 5 dager) 1000,–


* Ekspressleveranse er for tiden ikke tilgjengelig for bestilling.