Priser og vilkår

Gebyrer og tjenester

Allmenne gebyrer Pris
Fakturagebyr, EpostFaktura 0,-
Fakturagebyr, eFaktura 0,-
Fakturagebyr, papirfaktura 59,-
Purregebyr 70,-
Gebyrer – DSL Pris
Linjeleie ADSL/VDSL2, per mnd * 150,-
Leie av ruter, per mnd 24,-
Avbestilling før levering 2500,-
Bomtur for montør 1000,-
Gjenåpning 500,-
Feilretting ** 2100,-
Utbedringsgebyr 1300,-
Etablering 299,-/799,- ***

* Linjeleie/-tillegg er inkludert dersom man har fasttelefon (tradisjonell analog eller ISDN hjemmetelefon).

** Når montør sendes ut, blir NextGenTel fakturert for oppdraget dersom det er feil på vårt utstyr, og om feilen ligger utenfor vårt ansvarsområde (feilkobling o.l.). Vi faktureres også dersom kunden ikke overholder avtalen med montøren. Hvis feilen ligger utenfor vårt ansvarsområde, eller montøravtalen ikke blir overholdt, viderefakturerer vi kostnaden for feilrettingen til kunden. I alle andre tilfeller dekker NextGenTel kostnadene. Ekstra kostnader kan tilkomme.

*** Etableringspris for DSL er kr 299,- i områder hvor NextGenTel har eget utstyr. I andre områder leier NextGenTel tilgang fra linjeeier, og etableringspris for DSL er her kr 799,-.

Gebyrer – Fiber Pris
Avbestilling før utbygging er vedtatt 1495,-
Avbestilling etter at utbygging er vedtatt 4990,-
Bomtur for montør 1000,-
Gjenåpning 500,-
Feilretting * 2100,-
Flytting av fiberabonnement Som ny etablering i aktuelt område
Etablering Avhenger av område

* Når montør sendes ut, blir NextGenTel fakturert for oppdraget dersom det er feil på vårt utstyr, og om feilen ligger utenfor vårt ansvarsområde (feilkobling o.l.). Vi faktureres også dersom kunden ikke overholder avtalen med montøren. Hvis feilen ligger utenfor vårt ansvarsområde, eller montøravtalen ikke blir overholdt, viderefakturerer vi kostnaden for feilrettingen til kunden. I alle andre tilfeller dekker NextGenTel kostnadene. Ekstra kostnader kan tilkomme.

Gebyrer – Mobilt bredbånd Pris
Gjenåpning Mobilt Bredbånd 500,-
Gebyr ved oppsigelse i bindingstid – xDSL Bredbånd Pris
0 - 3 mnd igjen av bindingstid 625,-
3 - 6 mnd igjen av bindingstid 1250,-
6 - 9 mnd igjen av bindingstid 1875,-
9 - 12 mnd igjen av bindingstid 2500,-
Gebyr ved oppsigelse i bindingstid – Fiber Pris
0 - 3 mnd igjen av bindingstid 1247,-
3 - 6 mnd igjen av bindingstid 2495,-
6 - 9 mnd igjen av bindingstid 3742,-
9 - 12 mnd igjen av bindingstid 4990,-
Gebyr ved oppsigelse i bindingstid – Fiber fra lokalleverandør * Pris
0 - 3 mnd igjen av bindingstid 1247,-
3 - 6 mnd igjen av bindingstid 2495,-
6 - 9 mnd igjen av bindingstid 3742,-
9 - 12 mnd igjen av bindingstid 4990,-
Gebyr ved oppsigelse i bindingstid – Mobil Pris
0 - 3 mnd igjen av bindingstid 250,-
3 - 6 mnd igjen av bindingstid 500,-
6 - 9 mnd igjen av bindingstid 750,-
9 - 12 mnd igjen av bindingstid 1000,-
Erstatningsgebyr ved tap eller uopprettelig skade på utstyr Pris
DSL og fiber – avhengig av modell 499,- til 1098,-
SHDSL 1399,-
Telefonadapter 499,-
TV-dekoder 999,-
Tjeneste Pris
Frakt av utstyr 99,-
Ekspresslevering av utstyr 295,-
Ekspressleveranse (innen 7 arbeidsdager)* 5580,-
Backup-ruter, pr mnd (kan ikke lenger bestilles) 24,-
Montør - for kunder uten fasttelefon 0,-
Overføring av abonnement 0,-
Flytting av bredbånd - xDSL 0,-
Flytting av bredbånd - fiber Som ny etablering i aktuelt område
Endring av fremføringsnummer 500,-
Gjenoppretting av slettede eposter (maks 5 dager) 1000,-