Priser og vilkår

Kort om vilkår
Dette er en forenklet forklaring av våre vilkår. De fullstendige vilkårene danner grunnlaget for avtalen med NextGenTel. NextGenTel leverer tjenester. Avtalen mellom oss og kundene reguleres av våre vilkår, prislisten, angrerettloven (for tjenester), ekomloven og ekomforskriften. I tillegg har vi forpliktet oss til bransjenormen for internettaksess og God skikk-reglene.
Oppdater adresseopplysningene

Du er ansvarlig for å oppdatere dine adresseopplysninger. Dersom du endrer epostadresse, postadresse eller telefonnummer, må du oppdatere dette på Min side, slik at vi fortsatt når deg når vi sender ut informasjon.
Utstyr

Våre kunder benytter utstyr fra NextGenTel. Leie, kjøp og/eller frakt faktureres i henhold til prislisten.
Angrerett

Angrerett gjelder 14 dager fra du mottar angrefristskjema. Ved avbestilling etter angrefristens utløp, faktureres et avbestillingsgebyr som dekker påløpte kostnader i forbindelse med bestillingen. Dette gjelder selv om bredbåndet ikke er installert. Les mer.
Faktura

Vi fakturerer forskuddsvis, og fakturaen gjelder for neste måned. Første faktura dekker perioden fra oppstartsdato til ut neste fakturaperiode, og vil derfor være noe høyere enn vanlig månedspris.

Ved ubetalt faktura kan hastigheten settes ned, og deretter bli stengt. Varsel sendes til kontaktinformasjonen vi har registrert på deg. Månedsleien løper også ved stenging. Etter stenging faktureres et gjenåpningsgebyr.
Varsling

Meld fra om endringer senest 6 uker før ønsket dato for flytting, overføring, abonnementsendring eller lignende. Dersom endringen gjennomføres raskere, informerer vi skriftlig. Vi varsler tidligst mulig om større driftsfeil som vi kan forutse eller kontrollere, og med en måneds varsel om vesentlige endringer i vilkår, pris eller stenging av tjenester. Varsel sendes skriftlig.
Overføring

Om du flytter fra en bolig med abonnement fra oss, kan du med fordel overføre abonnementet til den som flytter inn. Bredbåndsabonnementet kan overføres uavhengig av bindingstid. Den nye kunden får et nytt abonnement med nye betingelser. Om overføring av TV-abonnement, se punktet om TV.
Oppsigelse

Oppsigelsestid er en måned regnet fra utgangen av den måneden oppsigelsen meldes. Hvis du melder din oppsigelse i januar, varer oppsigelsestiden ut februar. Oppsigelse i bindingstid medfører bruddgebyr.
Reklamasjon

Om det oppstår feil med tjenesten iverksetter vi tiltak for å rette feilen så snart du har meldt fra om dette til oss. Du har rett på prisavslag for tjenester som ikke fungerer i perioden fra du meldte fra, og frem til feilen er rettet. Vennligst sjekk at det ikke er feil med kabler eller koblinger før du melder om feil.

Les om enkelt feilsøk.
Feilretting

Ved større feil på linjen kan det være nødvendig å sende ut en montør som vi bestiller via et felles system for bredbåndslinjer i Norge. Det er kun montører tilknyttet dette som har tilgang til sentralen din linje er koblet til. Vi dekker kun kostnader for montører som er bestilt av oss.

Når montør sendes ut, blir NextGenTel fakturert for oppdraget dersom det er feil på vårt utstyr, og om feilen ligger utenfor vårt ansvarsområde (feilkobling o.l.). Vi faktureres også dersom kunden ikke overholder avtalen med montøren. Hvis feilen ligger utenfor vårt ansvarsområde, eller montøravtalen ikke blir overholdt, viderefakturerer vi kostnaden for feilrettingen til kunden. I alle andre tilfeller dekker NextGenTel kostnadene.Tvister

Vi prøver å komme til enighet med kunden i alle saker. Dersom vi ikke blir enige, kan kunden bli henvist til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon.
Hastighet

For abonnementer levert over telefonlinjer vil hastigheten begrenses av blant annet linjelengde, -kvalitet og type utstyr. Ved bestilling benytter vi denne informasjonen til å anslå hvilken hastighetsklasse som kan oppnås, og vi vil levere så høy hastighet frem til ruteren som mulig innen den valgte klassen. Noe hastighet kan gå tapt mellom ruteren og datautstyret, spesielt over trådløse forbindelser.
Trafikkstyring

NextGenTel bruker trafikkstyring som verktøy for å sikre god kvalitet på tjenestene. Dette gjelder håndtering av trafikk i normale perioder så vel som i perioder med unormal stor belastning på nettet.

I fastnettet prioriteres internettrafikk etter tilgjengelig kapasitet og i henhold til hva som anses som akseptabel forsinkelse eller forstyrrelse for den aktuelle tjenesten. Bredbåndstelefoni (IP-telefoni) og IP-TV (lineære kanaler) prioriteres i nettet.

I tillegg kan tilgang til enkelte nettsteder blokkeres etter pålegg fra offentlig myndigheter.
Bredbåndstelefon

Vår bredbåndstelefontjeneste kan kun bestilles dersom du har bredbånd fra NextGenTel. Overføring av ditt gamle nummer tar normalt 7 dager.
TV

NextGenTel TV leveres via bredbåndslinjen fra NextGenTel. Kanalpakker kan bli endret uten grunnlag for prisavslag, for eksempel om innholdsleverandører endrer kanalsammensetningen. Ved oppsigelse av TV eller overføring av bredbånd før bindingstidens utløp, blir månedsleien for TV-pakken fakturert ut gjenværende bindingstid. NextGenTel TV kan ikke overføres.Vilkår privatabonnement

Personopplysninger