Installasjonsveiledning for extender

Om du har Inteno DG200 kan din extender brukes og tilkobles på flere ulike måter.Koble sammen Extender og ruter


 1. Plugg nettverkskabel i en av LAN-uttakene på din ruter.
 2. Plugg den andre delen av nettverkskabelen i WAN-porten på din extender. Ved behov må du kjøpe en lengre nettverkskabel.
 3. Koble strømkabel fra extender til stikkontakt.


Trådløs tilkobling mellom repeater og ruter

Dette fungerer bare dersom du har DG200.


 1. Plugg nettverkskabel i en av LAN-uttakene på din ruter.
 2. Plugg den andre delen av nettverkskabelen i WAN-porten på din extender.
 3. Vent i 30 minutter.
 4. Koble fra nettverkskabelen.
 5. Plasseres extenderen på ønsket sted innenfor et område med god dekning fra ruteren.
  Hva er forskjellen på repeater og extender?


  Vår Extender kan også brukes som repeater sammen med enkelte rutere. Forskjellen er at med extender har du en kablet forbindelse mellom din extender og ruter. Som repeater er denne tilkoblingen trådløs. Hva er best? En kablet forbindelse er alltid å foretrekke da den gir bedre signalstyrke. I noen tilfeller vil en kablet forbindelse være upraktisk, da kan man bruke en trådløs forbindelse.