<< Tilbake

Hjelp!

Her finner du informasjon om utstyr og ditt abonnement hos NextGenTel

Dersom du trenger hjelp med tilkobling av utstyr fra NextGenTel finner du våre brukerveiledninger her. Her finner du brukerveiledninger til det mest brukte utstyret fra oss, der vi også gir deg noen tips og triks.


Husk også at du kan finne det meste av informasjon knyttet til ditt abonnement og tjenester fra oss på MinSide. Du finner MinSide her.

   

  Abonnement og faktura

  • Din første faktura   Den første fakturaen du mottar fra NextGenTel gjelder for en lenger periode enn én måned. Den vil derfor også ha en høyere totalsum enn avtalt månedspris, da den gjelder fra datoen tjenesten ble klar til bruk og ut måneden etter forfall. Du kan se spesifisert pris og periode på fakturaen. Denne finner du i appen.


   Neste faktura gjelder for valgt fakturaperiode (1, 3, 6 eller 12 måneder).


  • Fakturaforklaring

   • Linjeleie

    De fleste som benytter det norske telenettet må betale en avgift for drift og vedlikehold, samt nødvendig utbygging og modernisering av telenettet.


    Dersom du har ordinær fasttelefon
    er avgiften vanligvis inkludert i abonnementsprisen for telefoni. Med fasttelefon mener vi et aktivt telefonabonnement (PSTN eller ISDN) til samme adresse som bredbåndslinjen er installert. Bredbåndstelefoni regnes ikke som en fasttelefon i denne sammenheng.


    Dersom du ikke har fasttelefon
    og bruker telefonlinjen til bredbånd, betales linjeleien (se prislisten) som et tillegg til abonnementsavgiften for bredbånd.


    Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM)
    skriver dette om linjeleie:


    Når du bare har bredbånd og ikke fasttelefon, brukes bare halve telefonledningen inn til huset ditt. I de fleste tilfeller er det Telenor som eier ledningen. Om du får bredbånd fra et annet selskap enn Telenor, leier dette selskapet linjen av Telenor. Telenor har utgifter knyttet til vedlikehold av hele ledningen, uansett om du bare bruker den til bredbånd eller både bredbånd og telefon, og uavhengig av om du får bredbånd fra Telenor eller et annet selskap. PT har vurdert og funnet det rimelig at Telenor derfor krever en avgift for dette vedlikeholdet, og at kundene må betale for arbeidet, selv om de bare har bredbånd og altså kun bruker halve ledningen. Denne avgiften skal stå i forhold til kostnadene.


    Dersom du bruker en annen bredbåndsleverandør enn Telenor, vil vanligvis denne leverandøren kreve inn summen fra deg og så betale den videre til Telenor.   • Ruterleie

    Alle våre bredbåndsabonnementer leveres med en NextGenTel-ruter. NextGenTel eier ruteren, og vi tar ansvar for at den virker. Dersom den må byttes av en teknisk årsak, gjøres dette uten ekstra kostnader for deg. Du slipper dermed å kjøpe ny ruter. Gammelt/brukt utstyr må sendes i retur til oss. Ruterleien er på 24,- per måned.


    Kan jeg bruke min egen ruter?

    Ja, du velger selv hvilket utstyr du ønsker å ha oppkoblet, men NextGenTel kan kun garantere levering av tjenester på utstyr som er levert av oss. Dersom du har behov for teknisk hjelp fra vårt kundesenter vil vi kreve at du kobler om til utstyr fra oss. Vi har ikke support på utstyr fra andre leverandører.


    Kan jeg velge å kjøpe ruter fra NextGenTel?

    Nei, leie av ruter er det eneste alternativet.


    Hva gjør jeg med utstyret når det ikke skal brukes lenger?

    Ved bytte av utstyr og ved avslutning av et abonnement, skal NextGenTel ha utstyret i retur. Ved manglende retur, vil du bli fakturert for utstyrets verdi.    Her finner du mer informasjon om hvordan utstyr returneres til NextGenTel

  • Utsette betaling

   Dersom du kontakter oss før det er gått for lang tid etter forfall, og du ikke har benyttet deg av betalingsutsettelse mange ganger tidligere, er det mulighet for at vi vil kunne hjelpe deg med betalingsutsettelse


   Ta kontakt med oss på chat via dine kundesider, eller telefon 987 07979 for en vurdering.

  • Fakturaformat

   Du velger selv hvordan du ønsker å få tilsendt faktura fra NextGenTel. Vi tilbyr 3 ulike fakturaformat: eFaktura, epost-faktura og papirfaktura. De to førstnevnte er gratis. Ta kontakt med oss via Min Side om du ønsker å endre fakturaformat til/fra epost-faktura eller papirfaktura.


   eFaktura

   Sendes kostnadsfritt og ferdig utfylt rett i nettbanken din. Alt du trenger å gjøre, er å bekrefte betalingen med BankID, slik at pengene trekkes fra bankkontoen din. eFaktura aktiveres i din nettbank.


   Det kan ta opp mot 6 uker fra eFaktura er bestilt, og til tjenesten er aktiv. Det er derfor viktig å være obs på at allerede tilsendte faktura og første faktura etter aktivering av eFaktura mest sannsynlig går ut i ditt opprinnelige fakturaformat.


   EpostFaktura

   Sendes kostnadsfritt til deg per epost. Fakturaspesifikasjon ligger da vedlagt som en PDF-fil, som er enkel å printe ut ved behov.


   Papirfaktura

   Sendes til deg i posten. Her tilkommer et fakturagebyr per faktura (se prisliste).


  • Kreditnota

   Kreditnota er det motsatte av faktura. Ved utstedelse av kreditnota godskrives din saldo med et gitt beløp, og er løsningen dersom du f.eks. har avtale om kompensasjon. Kreditering av en ubetalt faktura fører til at opprinnelig fakturakrav blir redusert (delvis eller helt). Kredinota vil bli synlig på Min Side og medregnes i saldo.


   Du kan benytte en kreditnota på følgende måter:


   • Om du har ubetalt faktura kan du redusere betalingen av fakturaen med kreditnotaens beløp.
   • Har du ingen ubetalte faktura kan du redusere din neste betaling til NextGenTel med kreditbeløpets størrelse.


   Dersom du har betalt alle fakturaer fra NextGenTel, og ikke forventer flere faktura, vil tilgodebeløpet automatisk utbetales.

  • AvtaleGiro

   AvtaleGiro er en kostnadsfri og enkel løsning som gjør at du slipper å manuelt gjøre betaling av dine faktura. Avtalen gjør at banken din trekker utestående beløp hos NextGenTel på forfallsdato.


   AvtaleGiro kan kombineres med hvilket som helst fakturaformat du har fra NextGenTel, og vil ikke medføre endring i hvordan faktura tilsendes deg. Det betyr at du alltid vil få tilsendt fakturaspesifikasjon selv om beløpet trekkes automatisk. Dersom du får papirfaktura i posten, kan du redusere kostnadene ved å endre fakturaformat fra til eFaktura eller EpostFaktura.


   Fordeler med AvtaleGiro

   • Banken ordner betalingene for deg på forfall
   • Du unngår purringer grunnet for sen betaling
   • Du blir alltid varslet i forkant av en betaling
   • Du kan enkelt stoppe enhver betaling før den forfaller
   • Du har alltid full oversikt og kontroll med konto, via kontofon, nettbank og kontoutskrift


   Hvordan aktiverer jeg AvtaleGiro?

   Du aktiverer selv AvtaleGiro i nettbanken din, og velger da hvilken bankkonto trekkene skal gjøres fra. Bruk KID-nummeret på din siste faktura som referanse når du skal opprette AvtaleGiro i nettbanken.   Hvorfor får jeg papirfaktura med fakturagebyr, til tross for at jeg har aktivert AvtaleGiro?

   Aktivering av AvtaleGiro vil ikke medføre endring av fakturaformat, da NextGenTel fremdeles er pålagt å sende deg fakturaspesifikasjon som viser hva beløpet du trekkes for faktisk gjelder. For å få tilsendt faktura kostnadsfritt, anbefaler vi at du aktiverer eFaktura i nettbanken, eller kontakter oss for å endre fakturaformat til EpostFaktura.


   Hvorfor trekkes ikke beløpet via AvtaleGiro?

   Det tar opp mot 6 uker fra du aktiverer AvtaleGiro, til den trer i kraft. Alle tilsendte faktura i mellomtiden må du derfor følge litt med på, da det er sannsynlig at du må betale disse manuelt. 


   Andre årsaker til at beløp ikke trekkes kan være at du har satt en øvre trekkgrense på AvtaleGiro som er lavere enn beløpet på faktura. Du må da heve beløpsgrensen på avtalen i nettbanken din.


   En tredje årsak til at trekket ikke utføres, kan være manglende dekning på konto. 

   Om beløpet ikke blir trukket i henhold til avtalen, vil banken din sende deg et brev om dette. Du må da betale utestående faktura manuelt.  • Inkasso

   Har du fått betalingsoppfordring fra Kredinor, og har spørsmål om denne, kan Kredinor nås på tlf. 21 60 92 00.


   Kredinor kan også være behjelpelige med nedbetalingsavtaler eller betalingsutsettelse dersom du ikke har anledning til å betale innen forfall.


   Betal nå

   I tilfeller hvor en tjeneste er sperret eller stengt pga. forsinket innbetaling og påfølgende inkassokrav, tilbyr Kredinor tjenesten ‘Betal nå’ for raskt og enkelt oppgjør.

   Tjenesten vil bli gjort tilgjengelig igjen så snart det lar seg gjøre etter at innbetaling er registrert.  • Sperring/stenging

   Hvis innbetaling av faktura uteblir, vil du få tilsendt varslinger/purringer. Etter en viss periode blir fakturakravet sendt til inkasso, og tjenesten stenges eller sperres.


   Tjenesten vil bli gjort tilgjengelig igjen så snart alt utestående er innbetalt inkludert inkassokrav. Innbetaling gjort via ‘Betal nå’ vil gi automatisk gjenåpning når alle inkassokrav er gjort opp.


   Tjenesten ‘Betal nå’ finnes i vår MinSide-app, på SMS sendt fra Kredinor eller på Min side hos Kredinor. Link til Min side hos Kredinor finner du her: https://login.kredinor.no/MinSide/login/

  • Leveringstid for bredbånd

   Vanligvis klargjøres en bredbåndslinje ca. 4 til 6 uker etter bestilling.

  • Overføre abonnementet til en annen person   Overføring til en annen person innebærer at ansvaret for din bredbåndslinje blir overført til en ny person. Overføring kan kun utføres fra en person til en annen. Det er ikke mulig å overføre til en annen adresse enn bredbåndslinjen er installert på.


   • Overtaker av bredbåndslinjen får tilsendt nytt utstyr
   • Overfører må returnere alt utstyr, inkludert ruter, telefonadapter og TV-dekoder


   Overføring meldes enklest i appen, men hvis du trenger mer informasjon om overføring kan du også snakke med oss på chat eller ved å ringe kundeservice på 987 07979.


  • Flytte bredbåndet til ny adresse   Husk å ta med deg bredbåndet når du flytter!

   Meld fra om flyttingen i god tid – det tar minst to uker fra du melder flyttingen før vi kan koble opp bredbånd på den nye adressen.


   Flytting meldes enklest i appen, men hvis du trenger mer informasjon om overføring kan du også sende en SMS med kodeord FLYTT til 987 07979, snakke med oss på chat eller ringe kundeservice på 987 07979.


  • Avslutning av abonnement

   Ved et abonnement skal avsluttes, regnes sluttdato fra den datoen vi først får beskjed fra deg og løper ut påfølgende måned. Hvis vi mottar melding om oppsigelse eksempelvis i løpet av april, avsluttes abonnementet 31. mai.


   Er du utenfor avtaletid når abonnementet avsluttes, tilkommer det ingen ekstra kostnader. Er du innenfor avtaletiden, vil du bli fakturert et bruddgebyr basert på hvor lang tid det er igjen av avtaletiden. Gjeldende priser finner du i vår prisliste.


   Hvordan avslutter jeg et abonnement?

   Dersom du ønsker å avslutte et abonnement, er det enkelt å registrere dette på MinSide på våre nettsider eller i appen. Det er også mulig å melde fra om oppsigelse til oss på chat eller kontaktskjema. Alternativt kan du ringe oss – ring da 987 07979 og velg innvalg 4 i telefonmenyen.


  • Betale med Vipps   Med kundeappen er det enkelt å betale med Vipps.

   betalmedvipps250.png#asset:83036