<< Tilbake

     

    Fasttelefon

    • Oppkoblingshjelp bredbåndstelefoni

      Viktig: Før du begynner å koble opp din bredbåndstelefon må du koble opp bredbåndet og sjekke at du er på nett.

      Du må ha et vanlig telefonapparat tilgjengelig (analogt, ikke ISDN). Du kan bruke alle vanlige telefonapparater, både kablet og trådløse. Selve telefonapparatet må du kjøpe selv.


      Oppkoblingsguide:

      1. Ditt telefonapparat skal kobles til telefonporten som du finner på baksiden av NextGenTel sin bredbåndsruter.
      2. Benytt den originale telefonkabelen som fulgte med telefonapparatet ditt. Eventuelt kan du benytte telefonkabelen som fulgte med i ruteresken.

      Du finner den grønne telefonporten på baksiden av ruteren.


    • Feilsøk telefonitjeneste

      • Telefon mangler summetone

        Ved manglende summetone på din telefon sjekk først at din internettforbindelse fungerer. Dersom du ikke kommer deg på internett vil heller ikke bredbåndstelefonen fungere. 

        Fungerer ikke internettforbindelsen kan du benytte deg av følgende guide: Feilsøk internettforbindelse.


        Videre feilsøk ved manglende summetone:

        1. Sjekk at ditt telefonappart er koblet direkte til den grønne telefonporten på baksiden av bredbåndsruteren. Har din bredbåndsruter flere telefonporter velger du porten market med "1".
        2. Test med en annen telefonkabel mellom ditt telefonapparat og bredbåndsruteren.
        3. Skru av og på bredbåndsruteren.
        4. Sjekk om du får summetone ved å koble et annet telefonapparat til bredbåndsruteren.

         


      • Telefonen fungerer kun en vei

        De vanligste årsakene til at telefonen kun fungerer en vei er feilkobling eller feil på kabel/utstyr.


        Telefonen fungerer kun en vei:

        1. Sjekk at ditt telefonappart er koblet direkte til den grønne telefonporten på baksiden av bredbåndsruteren. Har din bredbåndsruter flere telefonporter velger du porten market med "1".
        2. Test med en annen telefonkabel mellom telefonapparatet og bredbåndsruteren.
        3. Skru av og på bredbåndsruteren.
        4. Sjekk om du får summetone ved å koble et annet telefonapparat til bredbåndsruteren.      • Dårlig lydkvalitet

        Opplever du dårlig lydkvalitet anbefaler vi at du sjekker følgende:

        1. Opplever du i tillegg problemer med internettforbindelsen kan du benytte deg av følgende guide: Feilsøk internettforbindelse.
        2. Skru av nedlastingsprogrammer og sky-tjenester. Disse kan påvirke lydkvaliteten.
        3. Test med en annen telefonkabel mellom ditt telefonapparat og bredbåndsruteren.
        4. Skru av og på bredbåndsruteren.
        5. Sjekk om du får bedre lydkvalitet ved å koble et annet telefonapparat til bredbåndsruteren.
    • Portering av nummer

      For å fullføre din bestilling av portering/overføring av telefonnummer må du fylle ut et fullmaktsskjema:

      FULLMAKTSSKJEMA

      VIKTIG: Det er viktig at alle opplysninger i fullmakten stemmer og at
      det er juridisk eier av nåværende telefonabonnement som fyller ut
      fullmakten. Hvis ikke kan det føre til forsinkelser i forbindelse med å
      portere dine nummer.

    • Betjening fra telefonapparatet


      Tjeneste Tast
      Telefonsvarer Ring telefonsvarer 1 #
      Direkte viderekobling Aktiver * 21 * nummer #
      Status * # 21 #
      Deaktiver # 21 #
      Til telefonsvarer * 22 #
      Viderekobling ved opptatt Aktiver * 67 * nummer #
      Status * # 67 #
      Deaktiver # 67 #
      Til telefonsvarer * 68 #
      Viderekobling når ingen svarer Aktiver * 61 * nummer #
      Status * # 61 #
      Deaktiver # 61 #
      Til telefonsvarer * 62 #
      Skjult nummer Aktiver * 31 #
      Status * # 31 #
      Deaktiver # 31 #
      Hent ventende samtale R (separat telefonadapter)
      R 2 (ruter med innebygget telefonadapter)
      Avslutt pågående, gå tilbake til forrige R 1
    • Samtalespesifikasjon

      For å uthente samtalespesifikasjoner, må du først logge deg inn på Min side. Veiledningen under viser enkelt hvordan du enkelt kan gjøre dette selv.


      1. Logg inn på Min side.      2. Velg Fakturaer og innbetalinger i feltet til venstre.      3. Velg Vis mine fakturaer. Her vil du finne oversikt over alle utsendte fakturaer, inkludert forbrukt tilknyttet din fasttelefon.      4. Velg Forbruk på faktura du ønsker å se samtalespesifikasjon på      5. Oversikten over forbruk viser:


      • Dato for utført samtale
      • Hvilket telefonnummer det er ringt fra
      • Hvilket telefonnummer det er ringt til
      • Spesifikasjon
      • Samtaletid Beløp for samtale      6. Grunnet lovpålagt dataanonymisering vil samtaler gjort for over 3 måneder siden markeres som «anonymisert», men du vil fortsatt finne dato og samtaletid.