<< Tilbake

Internett

 • Oppkoblingshjelp


  For å koble opp Internett, må du først identifisere hvilken ruter du har mottatt. Dette står på pakken du har mottatt, men vil også stå på baksiden av ruteren din.

  Vi har laget noen enkle videoer som du kan se her, hvis ikke finner du veiledning nedenfor.

  Inteno DG150/DG200/DG301:

  Thomson 788vn

  Thomson 789ivac

  • Telefonlinje

   Hvis du får Internett levert via telefonkabelen kan du følge veiledning under.

   1. Pakk ut esken du har mottatt, det kan være lurt å ha litt system på dette frem til du har koblet opp. Her skal det være følgende:    1. En ruter
    2. Gul nettverkskabel
    3. Rød nettverkskabel
    4. Grå telefonkabel
    5. Grønn telefonkabel
    6. Strømkabel
    7. Splitter
   2. Nå kobler du den grå telefonkabelen til DSL-porten på ruteren din  og deretter kobles andre enden inn i telefonkontakten din på veggen.
   3. Koble strømkabelen til ruteren, deretter kobler du strømadapteret til strømmen.
   4. Ruteren din er nå tilkoblet og du vil se at det blinker litt forskjellige frem til den er på nett. Det kan være lurt å vente 5-10 minutter før du prøver å koble på nett.
  • Fiber

   Hvis du får levert Internett via fiber kan du følge veiledning under for hjelp til oppkobling.

   1. Pakk ut esken du har mottatt, det kan være lurt å ha litt system på dette frem til du har koblet opp.
    Her skal det være følgende:


    1. En ruter
    2. Gul nettverkskabel
    3. Rød nettverkskabel
    4. Grå telefonkabel
    5. Grønn telefonkabel
    6. Strømkabel
    7. Splitter
   2. Du skal ha en fiberboks (mediaconverter) installert i din bolig, vennligst finn denne.
   3. Koble den røde nettverkskabelen til ruteren sin WAN port. Deretter kobler du andre enden i nettverksporten på fiberboksen.
   4. Til slutt kobler du til strømkabelen i ruteren og deretter kobler strømadapteret til strømmen.


 • Feilsøk internettforbindelse

  • Jeg har bredbånd levert over telefonlinjen og kommer ikke på nett

   Hvis Internett har sluttet å fungere, er det første du må sjekke ruterens lampestatus.

   • Power/Status viser om ruteren mottar korrekt strømstyrke
   • Ethernet viser om det er kablet kontakt med PC/datautstyr
   • Broadband/DSL viser om det er kontakt med telefonsentralen

   Dersom du ikke kommer på nett, prøv disse punktene:

   1. Restart ruteren (slå av/på eller trekk ut strømmen og sett den på plass igjen).
   2. Sjekk at kablene er koblet skikkelig inn. Trekk ut DSL-/telefonkabelen fra ruteren, sett den på plass igjen og gjør det samme med enden som går inn i uttaket på veggen.
   3. Prøv å bytte til en ny DSL-kabel (telefonkabel).
   4. Har du flere telefonuttak i boligen din må du prøve ruteren i disse også (viktig ved dobbelt uttak at begge prøves).
   5. Resette ruteren:
    1. Finn en spiss gjenstand (kulepenn eller binders).
    2. Bak på ruteren er det et lite resetthull.
    3. Hold den spisse gjenstanden inne i hullet i ca. 10 sekunder.
    4. Vent i to minutter, ruteren skal nå være på nett.


  • Jeg har bredbånd levert over fiber og kommer ikke på nett

   Hvis Internett har sluttet å fungere, er det første du må sjekke ruterens lampestatus.

   • Power/Status viser om ruteren opererer som den skal.
   • Broadband viser hvorvidt det er kontakt med din fiberboks (Media Konverter).
   • Internet viser hvorvidt din ruter har fått en Internettadresse og tilknyttet Internett.

   I tillegg har dere en fiberboks som gjerne er montert på veggen av fibermontør.
   Lampene på denne varierer litt basert på sted, du finner en oversikt her.

   Hvis du opplever problemer med Internett og lampen "Internet" lyser rødt eller er av, bør du sjekke media konverteren din før du forsetter feilsøket.

   Dersom alt lyser som normalt på media konverteren og fortsatt opplever problemer, kan du forsøke følgende:

   1. Restart ruteren (slå av/på eller trekk ut strømmen og sett den på plass igjen).
   2. Sjekk at kablene er koblet skikkelig inn. Trekk ut nettverkskabelen fra ruteren, sett den på plass igjen.
   3. Resett ruter
    1. Finn en spiss gjenstand (kulepenn eller binders).
    2. Bak på ruteren er det et lite resetthull.
    3. Hold den spisse gjenstanden inne i hullet i ca. 15 sekunder.
    4. Vent i to minutter, ruteren skal nå være på nett.

   Hvis du fremdeles opplever problemer bør du kontakte kundeservice for videre hjelp.


  • Internett oppleves ustabilt

   Når Internett oppleves ustabilt, er det viktig å finne ut om årsaken er forbindelsen mellom din enhet og ruteren, eller om det er problemer med linjen.

   • Oppleves problemet på alle enheter og samtidig?
    • Hvis du kun bruker det trådløse nettverket bør du forsøke å endre kanal, du finner også annen nyttig informasjon om hvordan feilsøke trådløs forbindelse her
    • Hvis du bruker kabel og opplever at Internett faller ut, ber vi om at du sjekker lampene på ruteren slik det er beskrevet under.
   • Hvis du kobler en maskin til ruteren med en kabel, istedenfor trådløst nettverk. Forsvinner da problemet på denne maskinen?
   • På ruteren er det en DSL/Broadband lampe, slutter denne å lyse når problemet oppstår eller blir Internett lampen rød?
    • Hvis lampene slutter å lyse, kontakt NextGenTel Kundeservice snarest
  • Internetthastigheten er for lav

   Det er mange ulike faktorer som påvirker hastigheten på bredbåndet, både hos deg og hos oss som tilbyder.

   Hastigheten vi leverer til din ruter vil variere og avhenger først og fremst av:

   • avstand til sentralen
   • kvaliteten på linjen

   Dette kan variere fra adresse til adresse.

   For å sjekke hva din faktiske hastighet er, kan du logge inn på ruteren din. Du finner veiledning for dette ved å se på din ruter, som du finner i ruteroversikten.

   For å måle hastigheten din fra din datamaskin, kan du bruke http://nextgentel.speedtest.net. Husk at hvis målingen blir gjort på en enhet tilknyttet trådløst nettverk vil det trådløse nettverket kunne påvirke hastigheten. NextGenTel anbefaler derfor alltid at du bruker kabel når du utfører slik måling.


  • Nedjustert kostnadsramme for retting av feil i bredbåndsnettet

   Telenor eier og drifter hele det norske telefonnettet, mens NextGenTel og andre bredbåndsleverandører leier tilgang til sine kunder. Ved eventuelle feil eller behov for utbedring i nettet, er det Telenor og deres samarbeidspartnere som utfører og betaler for feilrettingsarbeidet.


   Telenor oppdaterte sine retningslinjer for feilretting av telefon- og bredbåndslinjer i 2018. Den viktigste endringen i de oppdaterte retningslinjene er at kostnadsrammene for feilretting nå er nedjustert. På bakgrunn av dette vil vi i større grad enn tidligere oppleve at bredbåndslinjer må stenges dersom det oppstår feil på enkeltlinjer (eller i større områder) da det i større grad vil bli konkludert med at feilen ikke er teknisk eller økonomisk forsvarlig å rette.


   Dersom bredbåndslinjen til noen av våre kunder må kobles ned som følge av dette, vil vi informere disse direkte.

 • Hjelp til Wifi

  • Oppkoblingshjelp Wifi

   Du finner navnet på ditt nettverk (Network) og nettverkspassord (WiFi Key) på undersiden av din bredbåndsruter. Denne informasjonen står også på vedlagt klistrelapp i ruteresken.


   Windows:

   1. Trykk på ikonet for trådløst nettverk. Dette er vanligvis lokalisert ved klokkeslett og dato
   2. Finn ditt nettverk og trykk Koble til
   3. Skriv inn nettverkspassord og trykk Koble til


   Mac

   1. Trykk på Wifi ikonet. Dette er vanligvis lokalisert på den øverste menylinjen på skjermen.
   2. Finn og trykk på ditt nettverk.
   3. Skriv inn nettverkspassord og trykk Koble til.


  • Lav hastighet Wifi

   Det er en rekke forhold som avgjør hvordan hastigheten på Wifi oppleves for deg. De mest vanlige er følgende:

   1. Plassering. Ruteren bør helst plasseres sentralt i boligen, slik at den dekker mest mulig av boligen. Vegger og elektronisk støy (andre trådløse nettverk, mikrobølgeovn, trådløse telefoner o.l ) kan også påvirke hastigheten.
   2. Antall personer som bruker linjen samtidig. Er det mange som bruker bredbåndet samtidig kan hastigheten oppleves som lavere.
   3. Eldre Pc/nettbrett/mobil og feil på eget utstyr. Eldre enheter vil i mange tilfeller ikke oppleve samme hastighet som enheter av nyere modell. Vi anbefaler at dine datamaskiner, mobiler og nettbrett er oppdatert med siste versjon av operativsystemer og programvare.
   4. Skytjenester. Mange enheter kommer i dag installert med skytjenester som er satt til å automatisk last opp bilder o.l til skyen. Dette vil hovedsaklig påvirke abonnementer med lav uthastighet.

   Vi har skrevet flere artikler om dette på Bredbåndsbloggen vår.

  • Tips til forbedring av rekkevidde og hastighet på ditt Wifi

   Avstanden mellom din bredbåndsruter og dine nettverksenheter kan påvirke hastigheten på ditt Wifi. Det samme gjelder for vegger og antall etasjer i din bolig. Rekkevidde og andre forstyrrelser varierer fra bolig til bolig. Det er derfor vanskelig å gi et estimat på signalstyrke i ditt hjem før bredbåndsruteren er koblet opp.

   Ønsker du å utvide rekkevidden på de trådløse signalene anbefaler vi følgende løsninger:


 • Finn din ruter

  • Inteno DG150

   WiFi-standard

   802.11b/g/n

   Teknologi

   ADSL

   Telefoni

   Integrert

   TV-støtte

   Ja

   Strømtilførsel

   12V / 1,5A

   Fysisk mål

   Bredde: 220mm Dybde: 169mm Høyde: 42mm

   Lys status

   StatusGrønn - Påslått og tilkoblet strøm
   Rød - Feil i oppstart
   Avslått - Avslått, defekt eller ikke strøm
   WirelessGrønn - Trådløst nett er aktivert
   Avslått - Trådløst nett er deaktivert
   DSL WANGrønn fast - Kontakt med sentral
   Grønn blinkende - Prøver å opparbeide kontakt med sentral
   Avslått - Ingen kontakt med sentral
   InternettGrønn - Ruter er aktivert
   Rød - Ikke på nett og feil aktivert
   Avslått - Ikke på nett eller ikke aktivert
   ECOGrønn - Trådløst nett er deaktivert
   Avslått  - Trådløst nett er aktivert
   VoiceGrønn - Telefontjeneste er aktivert
   Avslått - Telefontjeneste er deaktivert


   Konfigurasjon av ruter


   • Innlogging

    1. Koble til ruter, enten kablet eller trådløst. NB! Hvis du skal gjøre endringer på ruteren anbefaler vi at du er tilkoblet med kabel.
    2. Gå til 10001.png#asset:73188 i en nettleser.
    3. Logg inn med følgende brukernavn og passord:

     Brukernavn: user
     Passord: user
    4. Trykk Login, du er nå logget inn på din ruter.
   • Endre nettverksnavn

    1. Logg inn på din ruter
    2. Klikk på firkanten med blyant ved siden av nettverksnavnet under WIFI til venstre
    3. Endre nettverksnavn: I feltet SSID skriver du nettverksnavnet du vil benytte.
    4. Trykk knappen Save/Apply
   • Endre trådløst passord

    1. Logg inn på din ruter
    2. Klikk på firkanten med blyant ved siden av nettverksnavnet under WIFI til venstre
    3. Endre passordet: I feltet WiFi Key (Password) skriver du passordet du vil benytte.

    4. Trykk knappen Save/Apply

   • Endre trådløs kanal

    1. Logg inn på din ruter

    2. Gå inn på menypunktet WIFI i menyen på toppen.

    3. Velg Radios under General.

    4. Kanal velges i rullegardinmenyen merket Channel.


    5. Trykk på knappen Apply nederst på siden.

   • Hastighet på ruter

    1. Logg inn på din ruter
    2. Velg STATUS i menyen på toppen
    3. Velg DSL Status i menyen til venstre
    4. Du ser her hvilken hastighet din ruter mottar.
   • Portåpning

    1. Logg inn på din ruter

    2. Velg Expert mode oppe til høyre


    3. Trykk på NETWORK i menyen på toppen

    4. Trykk på Port Forwarding under firewall


    5. Trykk så på + tegnet for å legge til en portåpning


    Når alt er fylt inn trykker du på Save.


    6. Trykk så på Apply for å fullføre portåpningen


    Du har nå åpnet porter til enheten på innsiden som har IP-adresse: 10.0.0.134 med TCP og UDP port 404

  • Inteno DG200

   WiFi-standard

   802.11b/g/n/ac

   Teknologi

   ADSL/VDSL/Fiber

   Telefoni

   Integrert

   TV-støtte

   Ja

   Strømtilførsel

   12V / 2A

   Lys status

   Status Grønn - Påslått og tilkoblet strøm
   Rød - Feil i oppstart
   Avslått - Avslått, defekt eller ikke strøm
   Wireless Grønn - Trådløst nett er aktivert, men bruker bare 2,4 GHz nettet
   Blå - WiFi kjører både på 5 GHz og 2,4 GHz nett.
   Avslått - Trådløst nett er deaktivert
   DSL/WAN Grønn fast - Kontakt med sentral
   Grønn blinkende - Prøver å opparbeide kontakt med sentral
   Avslått - Ingen kontakt med sentral
   Internett Grønn - Ruter er aktivert
   Rød - Ikke på nett og feil aktivert
   Avslått - Ikke på nett eller ikke aktivert
   Voice Grønn - Telefontjeneste er aktivert
   Avslått - Telefontjeneste er deaktivert

   Konfigurasjon av ruter

   • Innlogging

    1. Koble til ruter, enten kablet eller trådløst. NB! Hvis du skal gjøre endringer på ruteren anbefaler vi at du er tilkoblet med kabel.
    2. Gå til 10001.png#asset:73188 i en nettleser.
    3. Logg inn med følgende brukernavn og passord:

     Brukernavn: user
     Passord: user
    4. Trykk Login, du er nå logget inn på din ruter.
   • Endre nettverksnavn

    1. Logg inn på din ruter
    2. Klikk på firkanten med blyant ved siden av nettverksnavnet under WIFI til venstre
    3. Endre nettverksnavn: I feltet SSID skriver du nettverksnavnet du vil benytte.
    4. Trykk knappen Save/Apply
   • Endre trådløst passord

    1. Logg inn på din ruter
    2. Klikk på firkanten med blyant ved siden av nettverksnavnet under WIFI til venstre
    3. Endre passordet: I feltet WiFi Key (Password) skriver du passordet du vil benytte.

    4. Trykk knappen Save/Apply

   • Endre trådløs kanal

    1. Logg inn på din ruter

    2. Gå inn på menypunktet WIFI i menyen på toppen.

    3. Velg Radios under General.

    4. Kanal velges i rullegardinmenyen merket Channel.


    5. Trykk på knappen Apply nederst på siden.

   • Hastighet på ruter

    1. Logg inn på din ruter
    2. Velg STATUS i menyen på toppen
    3. Velg DSL Status i menyen til venstre
    4. Du ser her hvilken hastighet din ruter mottar.
   • Portåpning

    1. Logg inn på din ruter

    2. Velg Expert mode oppe til høyre


    3. Trykk på NETWORK i menyen på toppen

    4. Trykk på Port Forwarding under firewall


    5. Trykk så på + tegnet for å legge til en portåpning


    Når alt er fylt inn trykker du på Save.


    6. Trykk så på Apply for å fullføre portåpningen


    Du har nå åpnet porter til enheten på innsiden som har IP-adresse: 10.0.0.134 med TCP og UDP port 404

  • Inteno DG301

   WiFi-standard

   802.11b/g/n

   Teknologi

   ADSL/VDSL/Fiber

   Telefoni

   Integrert

   TV-støtte

   Ja

   Strømtilførsel

   12V / 2A

   Lys status

   Status Grønn - Påslått og tilkoblet strøm
   Rød - Feil i oppstart
   Avslått - Avslått, defekt eller ikke strøm
   Wireless Grønn - Trådløst nett er aktivert
   Avslått - Trådløst nett er deaktivert
   BroadbandGrønn fast - Kontakt med sentral
   Grønn blinkende - Prøver å opparbeide kontakt med sentral
   Avslått - Ingen kontakt med sentral
   Internett Grønn - Ruter er aktivert
   Rød - Ikke på nett og feil aktivert
   Avslått - Ikke på nett eller ikke aktivert
   Voice Grønn - Telefontjeneste er aktivert
   Avslått - Telefontjeneste er deaktivert

   Konfigurasjon av ruter

   • Innlogging

    1. Koble til ruter, enten kablet eller trådløst. NB! Hvis du skal gjøre endringer på ruteren anbefaler vi at du er tilkoblet med kabel.
    2. Gå til 10001.png#asset:73188 i en nettleser.
    3. Logg inn med følgende brukernavn og passord:

     Brukernavn: user
     Passord: user
    4. Trykk Login, du er nå logget inn på din ruter.
   • Endre nettverksnavn

    1. Logg inn på din ruter
    2. Klikk på firkanten med blyant ved siden av nettverksnavnet under WIFI til venstre
    3. Endre nettverksnavn: I feltet SSID skriver du nettverksnavnet du vil benytte.
    4. Trykk knappen Save/Apply
   • Endre trådløst passord

    1. Logg inn på din ruter
    2. Klikk på firkanten med blyant ved siden av nettverksnavnet under WIFI til venstre
    3. Endre passordet: I feltet WiFi Key (Password) skriver du passordet du vil benytte.

    4. Trykk knappen Save/Apply

   • Endre trådløs kanal

    1. Logg inn på din ruter

    2. Gå inn på menypunktet WIFI i menyen på toppen.

    3. Velg Radios under General.

    4. Kanal velges i rullegardinmenyen merket Channel.


    5. Trykk på knappen Apply nederst på siden.

   • Hastighet på ruter

    1. Logg inn på din ruter
    2. Velg STATUS i menyen på toppen
    3. Velg DSL Status i menyen til venstre
    4. Du ser her hvilken hastighet din ruter mottar.
   • Portåpning

    1. Logg inn på din ruter

    2. Velg Expert mode oppe til høyre


    3. Trykk på NETWORK i menyen på toppen

    4. Trykk på Port Forwarding under firewall


    5. Trykk så på + tegnet for å legge til en portåpning


    Når alt er fylt inn trykker du på Save.


    6. Trykk så på Apply for å fullføre portåpningen


    Du har nå åpnet porter til enheten på innsiden som har IP-adresse: 10.0.0.134 med TCP og UDP port 404

  • Inteno x5668

   WiFi-standard

   802.11b/g

   Teknologi

   ADSL

   Telefoni

   Integrert

   TV-støtte

   Ja

   Strømtilførsel

   12V / 1A

   Lys status

   Status Grønn - Påslått og tilkoblet strøm
   Rød - Feil i oppstart
   Avslått - Avslått, defekt eller ikke strøm
   Wireless Grønn - Trådløst nett er aktivert
   Avslått - Trådløst nett er deaktivert
   DSL Grønn fast - Kontakt med sentral
   Grønn blinkende - Prøver å opparbeide kontakt med sentral
   Avslått - Ingen kontakt med sentral
   Internett Grønn - Ruter er aktivert
   Rød - Ikke på nett og feil aktivert
   Avslått - Ikke på nett eller ikke aktivert

   Konfigurasjon av ruter

   • Innlogging på ruter

    1. Koble til ruter, enten kablet eller trådløst.

    2. Gå til 10001.png#asset:73188 i en nettleser.


    Brukernavn: user
    Passord: user

    3. Trykk Login,du kan nå gjøre endringer på din ruter.

   • Endre nettverksnavn

    1. Logg inn på din ruter

    2. Gå inn på menypunktet Wireless i menyen til venstre.

    3. Endre nettverksnavn: I feltet SSID skriver du nettverksnavnet du vil benytte.


    4. Trykk knappen Save/Apply

   • Endre trådløst passord

    1. Logg inn på din ruter
    2. Gå inn på menypunktet Wireless.
    3. Velg menyvalget Security i venstre kant av bildet.
    4. Fjern prikkene i feltet WPA Pre-Shared Key og skriv inn et nytt passord. Vi anbefaler at du benytter både store og små bokstaver, tall og spesialtegn (!#%) for å gjøre passordet så sikkert som mulig. Unngå bruk av Æ, Ø og Å.
    5. Trykk knappen Save/Apply nederst på siden.
   • Endre trådløs kanal

    1. Logg inn på din ruter

    2. Gå inn på menypunktet Wireless i menyen til venstre.

    3. Velg Advanced under Wireless.

    4. Kanal velges i rullegardinmenyen merket Channel.


    5. Trykk på knappen Save/Apply nederst på siden.

   • Hastighet på ruter

    1. Logg inn på din ruter
    2. Du ser her hvilken hastighet din ruter mottar.
   • Portåpning

    1. Logg inn på din ruter

    2. Trykk på Advanced Setup

    3. Trykk på NAT

    4. Trykk på Add
    Da kommer dette skjemaet opp.


    5. Fyll inn skjemaet slik som dette 


    6. Når alt er fylt inn trykker du på Apply / Save.
    Du har nå åpnet porter til enheten på innsiden som har IP-adresse: 10.0.0.50 med TCP port 1420

  • Technicolor 788vn

   WiFi-standard

   802.11b/g/n

   Teknologi

   ADSL/VDSL

   Telefoni

   Integrert

   TV-støtte

   Ja

   Strømtilførsel

   12V / 1,5A

   Lys status

   Status Grønn - Påslått og tilkoblet strøm
   Rød - Feil i oppstart
   Avslått - Avslått, defekt eller ikke strøm
   Wireless Grønn - Trådløst nett er aktivert
   Avslått - Trådløst nett er deaktivert
   BroadbandGrønn fast - Kontakt med sentral
   Grønn blinkende - Prøver å opparbeide kontakt med sentral
   Avslått - Ingen kontakt med sentral
   Internett Grønn - Ruter er aktivert
   Rød - Ikke på nett og feil aktivert
   Avslått - Ikke på nett eller ikke aktivert
   Phone Grønn - Telefontjeneste er aktivert
   Avslått - Telefontjeneste er deaktivert

   Konfigurasjon av ruter

   • Innlogging på ruter

    1. Koble til ruter, enten kablet eller trådløst.

    2. Gå til 10001.png#asset:73188 i en nettleser.


    3. Brukernavn: Kan du finne på lappen du fikk med i ruteresken og på baksiden av ruteren (Network Name). Eksempel: "Thomson309768". 

    Dersom du har en av følgende modeller: 788vn eller 789ivac, vil brukernavn og passord være "user"


    4. Passord: Kan du finne på lappen du fikk med i ruteresken og på baksiden av ruteren (Wireless Protected Setup), benytt kode på åtte siffer uten bindestrek. Eksempel: 21759192


    5. Trykk OK,du kan nå gjøre endringer på din ruter.

   • Endre nettverksnavn

    1. Logg inn på din ruter

    2. Se på nederste feltet på hovedsiden der det står Home Network, klikk på Wireless under denne.

    3. Oppe i høyre hjørnet ser du nå Configure trykk her.

    4. Endre nettverksnavn: I feltet Network Name (SSID) skriver du nettverksnavnet du vil benytte.


    5. Trykk knappen

   • Endre trådløst passord

    1. Logg inn på din ruter

    2. Se på nederste feltet på hovedsiden der det står Home Network, klikk på Wireless under denne.

    3. Oppe i høyre hjørnet ser du nå Configure trykk her.

    4. Endre passord: I feltet WPA-PSK Encryption Key skriver du passordet du vil benytte. Vi anbefaler at du benytter både store og små bokstaver, tall og spesialtegn (!#%) for å gjøre passordet så sikkert som mulig. Unngå bruk av Æ, Ø og Å.


    5. Trykk knappen Apply

   • Endre trådløs kanal

    1. Logg inn på din ruter

    2. Se på nederste feltet på hovedsiden der det står Home Network, klikk på Wireless under denne.

    3. Oppe i høyre hjørnet ser du nå Configure trykk her.

    4. Endre kanal: I feltet Channel velger du kanalen du ønsker


    5. Trykk knappen Apply

   • Hastighet på ruter

    1. Logg inn på din ruter

    2. Trykk på Broadband connection i venstre menyen.

    3. Du ser her hvilken hastighet din ruter mottar.

   • Portåpning

    1. Logg inn på din ruter

    2. Trykk på Toolbox i menyen til venstre.

    3. Velg deretter Game & Application Sharing.

    4. Velg Create a new game or application nederst, under Pick a task…

    5. Her velger du et eget navn for portåpningen, og egendefinerte porter, Manual Entry of Port Maps. Trykk på Next.

    6. Her legger du til porter som skal åpnes for den nye oppføringen. Her har vi allerede lagt til TCP Port 25565 og TCP/UDP 27000-27015. For å legge til en enkel port velger du først TCP, UDP, eller begge. Deretter skriver du inn portnummeret i begge boksene under Port Range, og også i boksen merket Translate To. Trykk på Add.

    7. Når du har lagt til de portene som skal åpnes velger du Assign a game or application to a local network device under Pick a Task. Her må du velge den nye oppføringen i rullegardinmenyen, og peke den mot en registrert enhet på nettet, eller en IP-adresse.

    8. Portåpningen ligger oppført under Assigned Games & Applications

    De oppførte portene er nå åpne mot enheten eller IP-adressen som ble valgt i steg 7.

  • Technicolor 789ivac

   WiFi-standard
   b/g/n/ac
   Teknologi
   ADSL/VDSL/Fiber
   Telefoni
   Integrert
   TV-støtte
   Ja
   Strømtilførsel
   12V / 1,5A

   Lysstatus

   Status Grønn– På nett
   Rød– Ikke på nett / feil ved ruter
   Avslått– Avslått, defekt eller ikke strøm
   BroadbandGrønn fast– Kontakt mot sentral
   Grønn blink 4 Hz– Etablerer kontakt mot sentral
   Grønn blink 2 Hz– Ingen kontakt mot sentral
   Avslått– Ingen kontakt mot sentral
   Internet Grønn– Ruter er aktivert
   Rød– Ikke på nett og feil aktivert
   Avslått– Ikke på nett eller ikke aktivert
   Wireless 2,4 GHz Grønn– Trådløst nett er aktivert og kjører på 2,4 GHz
   Avslått– Trådløst nett er deaktivert
   Wireless 5 GHz Grønn– Trådløst nett er aktivert og kjører på 5 GHz
   Avslått– Trådløst nett er deaktivert
   Ethernet Grønn– Tilkoblet enhet på kabeltilkobling
   Avslått– Ingen enhet på kabeltilkobling

   Konfigurasjon av ruter

   • Innlogging på ruter

    1. Koble til ruter, enten kablet eller trådløst.

    2. Gå til 10001.png#asset:73188 i en nettleser.


    3. Brukernavn: Kan du finne på lappen du fikk med i ruteresken og på baksiden av ruteren (Network Name). Eksempel: "Thomson309768". 

    Dersom du har en av følgende modeller: 788vn eller 789ivac, vil brukernavn og passord være "user"


    4. Passord: Kan du finne på lappen du fikk med i ruteresken og på baksiden av ruteren (Wireless Protected Setup), benytt kode på åtte siffer uten bindestrek. Eksempel: 21759192


    5. Trykk OK,du kan nå gjøre endringer på din ruter.

   • Endre nettverksnavn

    Din ruter har 2 ulike trådløse nettverk, et nettverk som bruker 2.4GHz båndet og et som bruker 5GHz båndet. For å gjøre dette enklest mulig for deg som bruker har vi valgt å gi disse nettverkene samme navn. Dine enheter vil da selv bestemme hvilket bånd den skal bruke (dersom enheten støtter begge). I noen tilfeller kan det likevel være ønskelig å være bevist på hvilke nettverk du faktisk bruker. Hvis du ønsker å beholde løsningen slik den er i dag, men vil endre nettverksnavn er det da viktig at du endrer begge nettverksnavn!

    1. Logg inn på din ruter (brukernavn: user | passord: user)

    2. Dette er bildet du vil bli møtt etter du er logget inn, trykk nå på knappen "Home Network"

    3. Du får nå en oversikt over ulike enheter tilknyttet nettverket ditt. Som du ser av bildet under er det markert gult på to punkter under "Wireless".

    Den første heter "WLAN: NextGenTel_xxxxxx" og den andre heter "WLAN_5G: xxxxxxx".

    WLAN = 2.4GHz nettverket

    WLAN_5G  = 5GHz nettverket


    Her velger du det nettverket du ønsker å gjøre endringer på. Dersom du er interessert i å lese om forskjellen på disse nettverkene har vi skrevet en lengre forklaring på vår bredbåndsblogg:

    5 GHz og 2,4 GHz nettverk - hva er forskjellen?

    4. Trykk på ønsket nettverk du vil endre, du får da opp følgende bilde:

    (På bildet har vi trykket på 2.4GHz nettverket, men hvilken type informasjonen du får ut av de to ulike nettverkene er like)

    5. Trykk på "Configure" for å gjøre endringer

    Dersom du har valgt 2.4GHz vil du se følgende muligheter

    For å endre nettverksnavn, endrer du feltet "Network Name (SSID)". Hvis du bare ønsker å skille mellom nettverkene, anbefaler vi at du her skriver "_2.4GHz" bak navnet som står der i dag.

    PS! Her kan du også endre passord, dersom du ønsker å endre dette.

    Dersom du har valgt 5GHz nettverket blir du møtt av følgende skjerm. Endringer gjøres på samme måte som for 2.4GHz nettverket over.

   • Endre trådløst passord

    1. Logg inn på din ruter

    2. Se på nederste feltet på hovedsiden der det står Home Network, klikk på Wireless under denne.

    3. Oppe i høyre hjørnet ser du nå Configure trykk her.

    4. Endre passord: I feltet WPA-PSK Encryption Key skriver du passordet du vil benytte. Vi anbefaler at du benytter både store og små bokstaver, tall og spesialtegn (!#%) for å gjøre passordet så sikkert som mulig. Unngå bruk av Æ, Ø og Å.


    5. Trykk knappen Apply

   • Endre trådløs kanal

    1. Logg inn på din ruter

    2. Se på nederste feltet på hovedsiden der det står Home Network, klikk på Wireless under denne.

    3. Oppe i høyre hjørnet ser du nå Configure trykk her.

    4. Endre kanal: I feltet Channel velger du kanalen du ønsker


    5. Trykk knappen Apply

   • Hastighet på ruter

    1. Logg inn på din ruter

    2. Trykk på Broadband connection i venstre menyen.

    3. Du ser her hvilken hastighet din ruter mottar.

   • Portåpning

    1. Logg inn på din ruter

    2. Trykk på Toolbox i menyen til venstre.

    3. Velg deretter Game & Application Sharing.

    4. Velg Create a new game or application nederst, under Pick a task…

    5. Her velger du et eget navn for portåpningen, og egendefinerte porter, Manual Entry of Port Maps. Trykk på Next.

    6. Her legger du til porter som skal åpnes for den nye oppføringen. Her har vi allerede lagt til TCP Port 25565 og TCP/UDP 27000-27015. For å legge til en enkel port velger du først TCP, UDP, eller begge. Deretter skriver du inn portnummeret i begge boksene under Port Range, og også i boksen merket Translate To. Trykk på Add.

    7. Når du har lagt til de portene som skal åpnes velger du Assign a game or application to a local network device under Pick a Task. Her må du velge den nye oppføringen i rullegardinmenyen, og peke den mot en registrert enhet på nettet, eller en IP-adresse.

    8. Portåpningen ligger oppført under Assigned Games & Applications

    De oppførte portene er nå åpne mot enheten eller IP-adressen som ble valgt i steg 7.

  • Thomson 789ivn

   WiFi-standard
   b/g/n
   Teknologi
   ADSL/VDSL/Fiber
   Telefoni
   Integrert
   TV-støtte
   Ja
   Strømtilførsel
   22V / 1,23A

   Lys status

   Status Grønn - Påslått og tilkoblet strøm
   Rød - Feil i oppstart
   Avslått - Avslått, defekt eller ikke strøm
   Wireless Grønn - Trådløst nett er aktivert
   Avslått - Trådløst nett er deaktivert
   BroadbandGrønn fast - Kontakt med sentral
   Grønn blinkende - Prøver å opparbeide kontakt med sentral
   Avslått - Ingen kontakt med sentral
   Internett Grønn - Ruter er aktivert
   Rød - Ikke på nett og feil aktivert
   Avslått - Ikke på nett eller ikke aktivert
   Phone Grønn - Telefontjeneste er aktivert
   Avslått - Telefontjeneste er deaktivert

   Konfigurasjon av ruter

   • Innlogging på ruter

    1. Koble til ruter, enten kablet eller trådløst.

    2. Gå til 10001.png#asset:73188 i en nettleser.


    3. Brukernavn: Kan du finne på lappen du fikk med i ruteresken og på baksiden av ruteren (Network Name). Eksempel: "Thomson309768". 

    Dersom du har en av følgende modeller: 788vn eller 789ivac, vil brukernavn og passord være "user"


    4. Passord: Kan du finne på lappen du fikk med i ruteresken og på baksiden av ruteren (Wireless Protected Setup), benytt kode på åtte siffer uten bindestrek. Eksempel: 21759192


    5. Trykk OK,du kan nå gjøre endringer på din ruter.

   • Endre nettverksnavn

    1. Logg inn på din ruter

    2. Se på nederste feltet på hovedsiden der det står Home Network, klikk på Wireless under denne.

    3. Oppe i høyre hjørnet ser du nå Configure trykk her.

    4. Endre nettverksnavn: I feltet Network Name (SSID) skriver du nettverksnavnet du vil benytte.


    5. Trykk knappen

   • Endre trådløst passord

    1. Logg inn på din ruter

    2. Se på nederste feltet på hovedsiden der det står Home Network, klikk på Wireless under denne.

    3. Oppe i høyre hjørnet ser du nå Configure trykk her.

    4. Endre passord: I feltet WPA-PSK Encryption Key skriver du passordet du vil benytte. Vi anbefaler at du benytter både store og små bokstaver, tall og spesialtegn (!#%) for å gjøre passordet så sikkert som mulig. Unngå bruk av Æ, Ø og Å.


    5. Trykk knappen Apply

   • Endre trådløs kanal

    1. Logg inn på din ruter

    2. Se på nederste feltet på hovedsiden der det står Home Network, klikk på Wireless under denne.

    3. Oppe i høyre hjørnet ser du nå Configure trykk her.

    4. Endre kanal: I feltet Channel velger du kanalen du ønsker


    5. Trykk knappen Apply

   • Hastighet på ruter

    1. Logg inn på din ruter

    2. Trykk på Broadband connection i venstre menyen.

    3. Du ser her hvilken hastighet din ruter mottar.

   • Portåpning

    1. Logg inn på din ruter

    2. Trykk på Toolbox i menyen til venstre.

    3. Velg deretter Game & Application Sharing.

    4. Velg Create a new game or application nederst, under Pick a task…

    5. Her velger du et eget navn for portåpningen, og egendefinerte porter, Manual Entry of Port Maps. Trykk på Next.

    6. Her legger du til porter som skal åpnes for den nye oppføringen. Her har vi allerede lagt til TCP Port 25565 og TCP/UDP 27000-27015. For å legge til en enkel port velger du først TCP, UDP, eller begge. Deretter skriver du inn portnummeret i begge boksene under Port Range, og også i boksen merket Translate To. Trykk på Add.

    7. Når du har lagt til de portene som skal åpnes velger du Assign a game or application to a local network device under Pick a Task. Her må du velge den nye oppføringen i rullegardinmenyen, og peke den mot en registrert enhet på nettet, eller en IP-adresse.

    8. Portåpningen ligger oppført under Assigned Games & Applications

    De oppførte portene er nå åpne mot enheten eller IP-adressen som ble valgt i steg 7.

  • Mediaconvertere

   Oversikt

   • Raycore

    Lampestatus:

    PWR Blå - Påslått og tilkoblet strøm
    Avslått - Avslått, defekt eller ikke strøm
    FX (LINK)Blå - Det er kontakt med sentral på fiberkabelen.
    Avslått - Det er ikke kontakt med sentral.
    LAN (LINK)Blå - Det er kontakt mellom ruteren og fiberboksen. NB! Denne vil bare lyse dersom det er kontakt på fiberkabel.
    Avslått - Det er ikke kontakt mellom ruteren og fiberboksen.
    SPEEDRød - 1000 Mbps
    Grønn - 100 Mbps
    Avslått - Ikke kontakt eller 10 Mbps


    Dersom FX lampen eller PWR lampen ikke lyser er det et tegn på at linjen din ikke fungerer som den skal. Forsøk da å koble fra strømmen til mediakonverteren og koble den i igjen. Dersom problemet vedvarer, ta kontakt med kundeservice slik at dette kan bli rettet så fort som mulig.

   • Ericsson

    Lampestatus:

    PWR (øverste) Grønn - Påslått og tilkoblet strøm
    Avslått - Avslått, defekt eller ikke strøm
    WAN (miderste)Grønn - Det er kontakt med sentral på fiberkabelen.
    Avslått - Det er ikke kontakt med sentral.
    LAN (nederste)Grønn - Det er kontakt mellom ruteren og fiberboksen.
    Avslått - Det er ikke kontakt mellom ruteren og fiberboksen.


    Dersom WAN lampen eller PWR lampen ikke lyser er det et tegn på at linjen din ikke fungerer som den skal. Forsøk da å koble fra strømmen til mediakonverteren og koble den i igjen. Dersom problemet vedvarer, ta kontakt med kundeservice slik at dette kan bli rettet så fort som mulig.

    Dersom LAN lampen ikke lyser, kan det være et problem med nettverkskabelen du bruker mellom mediakonverter og din ruter. Prøv da en annen nettverkskabel og sørg for at det er ruteren er påslått. Skulle problemet vedvare, ta kontakt med kundeservice.

   • Inteno

    Lampestatus:

    PWR Grønn - Påslått og tilkoblet strøm
    Avslått - Avslått, defekt eller ikke strøm
    100MGrønn - Det er kontakt med sentral på fiberkabelen.
    Avslått - Det er ikke kontakt med sentral.
    Link/Act, FDX/COL og SDGrønn - Det er kontakt mellom ruteren og fiberboksen.
    Avslått - Det er ikke kontakt mellom ruteren og fiberboksen.


    Dersom Link/Act, FDX/COL og SD lampene eller PWR lampen ikke lyser er det et tegn på at linjen din ikke fungerer som den skal. Forsøk da å koble fra strømmen til mediakonverteren og koble den i igjen. Dersom problemet vedvarer, ta kontakt med kundeservice slik at dette kan bli rettet så fort som mulig.

    Dersom 100M lampen ikke lyser, kan det være et problem med nettverkskabelen du bruker mellom mediakonverter og din ruter. Prøv da en annen nettverkskabel og sørg for at det er ruteren er påslått. Skulle problemet vedvare, ta kontakt med kundeservice.

   • HET-3012

    Lampestatus:

    Power Grønn - Påslått og tilkoblet strøm
    Avslått - Avslått, defekt eller ikke strøm
    FO ACT/LinkGrønn - Det er kontakt med sentral på fiberkabelen.
    Avslått - Det er ikke kontakt med sentral.
    TX ACT/LinkGrønn - Det er kontakt mellom ruteren og fiberboksen.
    Avslått - Det er ikke kontakt mellom ruteren og fiberboksen.


    Dersom FO ACT/Link lampen eller Power lampen ikke lyser er det et tegn på at linjen din ikke fungerer som den skal. Forsøk da å koble fra strømmen til mediakonverteren og koble den i igjen. Dersom problemet vedvarer, ta kontakt med kundeservice slik at dette kan bli rettet så fort som mulig.

    Dersom TX ACT/Link lampen ikke lyser, kan det være et problem med nettverkskabelen du bruker mellom mediakonverter og din ruter. Prøv da en annen nettverkskabel og sørg for at det er ruteren er påslått. Skulle problemet vedvare, ta kontakt med kundeservice.

   • Inteno XG6746

    Lampestatus:


    PWR  Grønn - Påslått og tilkoblet strøm.
    Avslått - Avslått, defekt eller ikke strøm.
    WAN Grønn - Det er kontakt med sentral på fiberkabelen, 1Gbps.
    Gul - Det er kontakt med sentral på fiberkabelen, 100Mbps.
    Avslått - Det er ikke kontakt med sentral.
    MGMTGrønn - Det er kontakt med management server.
    Avslått - Det er ikke kontakt med management server.
    LAN Grønn - Det er kontakt mellom ruteren og fiberboksen.
    Avslått - Det er ikke kontakt mellom ruteren og fiberboksen.

    Dersom WAN lampen eller PWR lampen ikke lyser er det et tegn på at linjen din ikke fungerer som den skal. Forsøk da å koble fra strømmen til mediakonverteren og koble den i igjen. Dersom problemet vedvarer, ta kontakt med kundeservice slik at dette kan bli rettet så fort som mulig.

    Dersom LAN lampen ikke lyser, kan det være et problem med nettverkskabelen du bruker mellom mediakonverter og din ruter. Prøv da en annen nettverkskabel og sørg for at det er ruteren er påslått. Skulle problemet vedvare, ta kontakt med kundeservice.

   • Inteno XG6846

    Lampestatus:

    PWR  Grønn - Påslått og tilkoblet strøm.
    Avslått - Avslått, defekt eller ikke strøm.
    WAN Grønn - Det er kontakt med sentral på fiberkabelen, 1Gbps.
    Gul - Det er kontakt med sentral på fiberkabelen, 100Mbps.
    Avslått - Det er ikke kontakt med sentral.
    LAN Grønn - Det er kontakt mellom ruteren og fiberboksen.
    Avslått - Det er ikke kontakt mellom ruteren og fiberboksen.

    Dersom WAN lampen eller PWR lampen ikke lyser er det et tegn på at linjen din ikke fungerer som den skal. Forsøk da å koble fra strømmen til mediakonverteren og koble den i igjen. Dersom problemet vedvarer, ta kontakt med kundeservice slik at dette kan bli rettet så fort som mulig.

    Dersom LAN lampen ikke lyser, kan det være et problem med nettverkskabelen du bruker mellom mediakonverter og din ruter. Prøv da en annen nettverkskabel og sørg for at det er ruteren er påslått. Skulle problemet vedvare, ta kontakt med kundeservice.

   • ONT I-020E-H/G-F

    Lampestatus:

    EQPT Grønn - Påslått og tilkoblet strøm.
    Avslått - Avslått, defekt eller ikke strøm.
    PONGrønn - Det er kontakt med sentral på fiberkabelen.
    Avslått - Det er ikke kontakt med sentral.
    MGMTGrønn - Det er kontakt med management server.
    Avslått - Det er ikke kontakt med management server.
    DATA 2Deaktivert
    DATA 1Grønn - Det er kontakt mellom ruteren og fiberboksen.
    Avslått - Det er ikke kontakt mellom ruteren og fiberboksen.

    Dersom PON lampen, MGMT lampen eller EQPT lampen ikke lyser er det et tegn på at linjen din ikke fungerer som den skal. Forsøk da å koble fra strømmen til mediakonverteren og koble den i igjen. Dersom problemet vedvarer, ta kontakt med kundeservice slik at dette kan bli rettet så fort som mulig.

    Dersom DATA 1 lampen ikke lyser, kan det være et problem med nettverkskabelen du bruker mellom mediakonverter og din ruter. Prøv da en annen nettverkskabel og sørg for at det er ruteren er påslått. Skulle problemet vedvare, ta kontakt med kundeservice.

   • ONT I-010G-S

    Lampestatus:

    EQPT Grønn - Påslått og tilkoblet strøm.
    Avslått - Avslått, defekt eller ikke strøm.
    PONGrønn - Det er kontakt med sentral på fiberkabelen.
    Avslått - Det er ikke kontakt med sentral.
    MGMTGrønn - Det er kontakt med management server.
    Avslått - Det er ikke kontakt med management server.
    LANGrønn - Det er kontakt mellom ruteren og fiberboksen. 
    Avslått - Det er ikke kontakt mellom ruteren og fiberboksen.
    ALMAlarm, skal ikke lyse!

    Dersom PON lampen, MGMT lampen eller EQPT lampen ikke lyser er det et tegn på at linjen din ikke fungerer som den skal. Forsøk da å koble fra strømmen til mediakonverteren og koble den i igjen. Dersom problemet vedvarer, ta kontakt med kundeservice slik at dette kan bli rettet så fort som mulig.

    Dersom LAN lampen ikke lyser, kan det være et problem med nettverkskabelen du bruker mellom mediakonverter og din ruter. Prøv da en annen nettverkskabel og sørg for at det er ruteren er påslått. Skulle problemet vedvare, ta kontakt med kundeservice.

   • ONT I-10G-U

    Lampestatus:


    EQPT Grønn - Påslått og tilkoblet strøm.
    Avslått - Avslått, defekt eller ikke strøm.
    PONGrønn - Det er kontakt med sentral på fiberkabelen.
    Grønn blink - Prøver å opparbeide kontakt på fiberkabelen
    Rød - Software oppgradering feil
    Rød blink - Software oppgradering kjører.
    Avslått - Det er ikke kontakt med sentral.
    LOSRød - Ingen kontakt ut på fiberkabel.
    Avslått - Kontakt på fiberkabel.
    LANGrønn - Det er kontakt mellom ruteren og fiberboksen. 
    Avslått - Det er ikke kontakt mellom ruteren og fiberboksen.

    Dersom PON lampen eller EQPT lampen ikke lyser, eventuelt at LOS lampen lyser rødt, er det et tegn på at linjen din ikke fungerer som den skal. Forsøk da å koble fra strømmen til mediakonverteren og koble den i igjen. Dersom problemet vedvarer, ta kontakt med kundeservice slik at dette kan bli rettet så fort som mulig.

    Dersom LAN lampen ikke lyser, kan det være et problem med nettverkskabelen du bruker mellom mediakonverter og din ruter. Prøv da en annen nettverkskabel og sørg for at det er ruteren er påslått. Skulle problemet vedvare, ta kontakt med kundeservice.

 • Epost

   • Oppsett av Android

    1. Start med å trykke på epost-ikonet.

    Ikonet kan variere basert på modell


    2. Du kommer da inn i Konfigurer epost. Velg Legg til e-postkonto.


    4. Skriv så inn epostadressen og passordet ditt. Trykk på Manuelt oppsett.


    3. Velg så hvilken kontotype du vil ha. Vi anbefaler IMAP, som er det denne guiden vil vise.


    5. Her fyller du ut din epostadresse, brukernavn, passord og IMAP-server (imap.broadpark.no). De resterende linjene skal være automatisk satt opp. Det vil da samsvare med bildene under.


    Du er nå ferdig, trykk logg på!

   • Oppsett av Apple iPhone

    1. Velg Innstillinger


    2. Velg Mail, kontakter, kalendere


    3. Velg Legg til konto


    4. Du får opp en liste over eposttilbydere. Velg Annen helt nederst.


    5. Velg Legg til epostkonto


    6. Fyll ut navn, epostadresse og passord i feltene som dukker opp. Beskrivelse fyller du ut for å skille denne epostkontoen fra andre dersom du har flere epostkontoer registrert på samme telefon.


    7. Fyll ut feltene for Innkommende og utgående eposttjener med samme informasjon:

    Vertsnavn: mail.broadpark.no. Alternativt kan utgående settes til smtp.broadpark.no og innkommende til imap.broadpark.no
    Brukernavn: Ditt brukernavn – det som står foran @ i epostadressen
    Passord: Det passordet du har valgt eller fått tildelt til epostadressen


    8. Trykk Neste

    9. Trykk Arkiver

    10. Du skal nå kunne sende og motta Broadpark Epost på din iPhone

   • Oppsett av Microsoft Outlook

    1. Velg Fil->Informasjon Trykk på Legg til konto

    2. Fyll inn navn, epostadresse og passord. Gjenta passordet. Trykk Neste.

    3. Vent mens Outlook søker etter innstillinger.

    4. Trykk Fullfør

    Din Broadpark epost er nå klar til bruk

   • Oppsett av Windows Mail

    1. Starter du programmet for første gang kommer du rett til oppsett av ny konto. Ellers, velg Kontoer og deretter + Legg til konto


    2. Du får nå et valg hvor du må velge hvilken type konto du ønsker å legge til

    Her velger du Annen konto - POP, IMAP


    3. I dette bildet fyller du ut epostadressen din, navnet ditt og passordet til epostkontoen.

    Avslutt ved å trykke logg på.

    Dersom det ikke oppstår noen feil, vil epostklienten selv klare å hente informasjonen den trenger og du kan derfor bruke mailen som normalt. Oppstår det noe feil, se nedenfor hvor vi forklarer hvordan du setter dette opp manuelt.    Manuell oppkobling (dersom veiledning over ikke fungerer)

    1. Velg Kontoer og deretter + Legg til konto. Scroll helt ned til du finner Avansert oppsett

    Trykk neste og velg Internett epost - POP- eller IMAP-kontoer som lar deg vise eposten i en nettleser.


    4. Her må du fylle inn følgende informasjon

    Epostadresse - Dette er <ditt brukernavn>@broadpark.no, eventuelt kan du bruke alias dersom du har satt opp et alias for din epostkonto. Hvis du bruker alias blir det <ditt alias>@broadpark.no

    Brukernavn - Dette er ditt brukernavn og er ikke det samme som ditt alias. Du skal ikke skrive @broadpark.no etter brukernavnet.

    Passord - Ditt passord til epostkontoen din

    Kontonavn - Bare et kallenavn for eposten som gjør det enklere for deg å skille mellom de ulike epostkontoer dersom du skulle ha flere.

    Send meldinger med dette navnet - Navnet som vil bli brukt på eposter du sender, dette settes vanligvis til sitt eget fulle navn.

    Server for innkommende e-post - imap.broadpark.no

    Kontotype - IMAP4

    Server for utgående e-post - smtp.broadpark.no

    Du er nå ferdig, trykk Logg på

   • Servernavn for epost

    • SMTP (utgående epost):         smtp.broadpark.no (port 587 for STARTTLS)
    • POP (innkommende POP3):    pop.broadpark.no (port 110 for STARTTLS eller port 995 for SSL)
    • IMAP (innkommende IMAP):   imap.broadpark.no (port 143 for STARTTLS eller port 993 for SSL)

    Hva er forskjellen på IMAP og POP3?

    POP3:

    Når du bruker POP3 lagres meldingene dine på NextGenTels epostserver etterhvert som de kommer inn. Meldingene lastes ned til din enhet og slettes fra vår epostserver hver gang du sjekker epost.

    IMAP:

    Når du bruker IMAP lagres fortsatt meldingene dine på NextGenTels epostserver etterhvert som de kommer inn, men Outlook, Windows Mail o.l. laster ned en kopi av meldingene dine når du sjekker epost, og de blir ikke slettet fra vår server før de slettes i ditt epostprogram (f.eks. Outlook).

                                  


   • Mozilla Thunderbird

    1. Start programmet. Dersom dette er første gang du starter programmet vil du få følgende velkomstmelding

    Trykk "Skip this and use my existing email"

    Dersom du har åpnet før og du ikke får opp meldingen, trykker du: Email som du ser i bakgrunnen under Create a new account. Du vil da få opp samme bilde igjen.

    2. Skriv inn navnet du ønsker at skal vises til de som du sender epost til, deretter skriver du e-posten du ønsker å sende fra (<brukernavn / alias>@broadpark.no ), samt passordet til kontoen

    3. Thunderbird leter frem riktig informasjon, dersom du får samme bilde trykk videre ved å trykke på Manual config

    4. Her ser du at username er "olano@broadpark.no". I eksempelet er "olano" brukernavnet, fjern derfor "@broadpark.no".

    OBS! Dersom du har brukt aliaset ditt som e-postadresse for eksempel "ola.nordmann@broadpark.no", må du sørge for å bruke brukernavnet ditt her!

    4. Det skal se slik ut når du er ferdig, for å avslutte trykker du på Done

   • Webmail

    Du kan lese epost på webmail.broadpark.no

    Skriv inn ditt brukernavn og passord for å logge på.


    • Glemt passord til epostkonto

     Dersom du har glemt passordet til Broadpark-kontoen din, må du kontakte oss på chat eller via Min Side

     NB! Hvis du ikke får logget inn når du benytter korrekt brukernavn og passord, anbefaler vi deg å teste innlogging i en annen nettleser eller på en annen datamaskin/enhet.

   • Problem med epost

    • Problem med å motta epost

     Vennligst undersøk om innboksen din er full, og slett eventuelt noen eposter i din innboks for å frigjøre plass.

     Hvis avsender mottar returmelding at eposten ikke kom fram til din epostadresse, kan denne meldingen legges med som et vedlegg via Min Side. Vi kan da identifisere om problemet ligger på din epost eller hos mottaker.

    • Problem med å sende epost

     Hvis du har problemer med å sende epost, anbefaler vi at du forsøker å sende en epost til din egen epostadresse. Kommer denne fram ligger problemet trolig hos mottaker.

     Opplever du at du får en returmelding om at en epost ikke kommer fram, kan epostmeldingen legges med som et vedlegg via Min Side. Vi kan da identifisere om problemet ligger på din epostkonto eller hos mottaker.

    • For deg som bruker Outlook

     Dersom du har problemer med å lese/sende epost i Outlook, anbefaler vi deg å sjekke om du får sendt eller mottatt epost via webmail på webmail.broadpark.no.


     Om dette ikke virker, vennligst sjekk disse innstillingene i Outlook:

     Servernavn for epost:

     • SMTP (utgående epost): smtp.broadpark.no (port 587 for STARTTLS)
     • POP (innkommende POP3): pop.broadpark.no (port 110 for STARTTLS eller port 995 for SSL)
     • IMAP (innkommende IMAP): imap.broadpark.no (port 143 for STARTTLS eller port 993 for SSL)


     Hva er forskjellen på IMAP og POP3?

     • POP3:


      • Når du bruker POP3 lagres meldingene dine på NextGenTels epostserver etterhvert som de kommer inn. Meldingene lastes ned til din enhet og slettes fra vår epostserver hver gang du sjekker epost.
     • IMAP:


      • Når du bruker IMAP lagres fortsatt meldingene dine på NextGenTels epostserver etterhvert som de kommer inn, men Outlook, Windows Mail o.l. laster ned en kopi av meldingene dine når du sjekker epost, og de blir ikke slettet fra vår server før de slettes i ditt epostprogram (f.eks. Outlook).
    • Jeg får feilmeldingen "Rejected by NextGenTel spamfilter"

     1. Sjekk emnefelt og innhold. Fjern eller erstatt innhold som kan forveksles med spam.
     2. Send epost på nytt.
     3. Hvis du fremdeles ikke får sendt eposten, kontakt Kundeservice.

     English:

     1. Check the subject field and content. Remove or replace content that may be confused with spam.
     2. Resend email.
     3. If the problem persist, contact Customer Service.
 • NextGenTel Sikkerhetspakke

  For å administrere din Sikkerhetspakke går du til:
  Administrasjonpanelet for NextGenTel Sikkerhetspakke


  Her vil du ha mulighet til å se alle enheter du har knyttet til din bruker og du vil ha oversikt over hvor mange lisenser du har tilgjengelig.

  Ønsker du å legge til en ny enhet trykker du på "Add Device", du vil da få opp et nytt vindu som ser slik ut

  Her velger du ønsker å bruke din egen bruker til å registrere den nye enheten eller om du ønsker å dele lisensene dine med en venn.

  Forskjellen her blir at hvis man bruker sin egen bruker, vil man også få tilgang til å styre disse enhetene og finne ut hvor enhetene befinner seg.

  Når du har funnet ut hvilke type installasjon dette er, går du videre ved å trykke "Continue".

  Hvis det er denne maskinen som skal installere Sikkerhetspakken trykker du "Download".


  Dersom det er en annen enhet klikker du på korrekt valg. Når du har valgt trykker du "Continue"

  Dersom du valgte "Another Computer" vil du bare få mulighet til å sende link til en epost, men dersom du valgte telefon eller tablet vil du også ha mulighet til å sende link via SMS.

  Når du har fylt inn informasjonen her trykker du send og får da videre informasjon om hvordan du installerer på epost/SMS.