<< Tilbake

   

  Feilsøk internettforbindelse

  • Jeg har bredbånd levert over telefonlinjen og kommer ikke på nett

   Hvis Internett har sluttet å fungere, er det første du må sjekke ruterens lampestatus.

   • Power/Status viser om ruteren mottar korrekt strømstyrke
   • Ethernet viser om det er kablet kontakt med PC/datautstyr
   • Broadband/DSL viser om det er kontakt med telefonsentralen

   Dersom du ikke kommer på nett, prøv disse punktene:

   1. Restart ruteren (slå av/på eller trekk ut strømmen og sett den på plass igjen).
   2. Sjekk at kablene er koblet skikkelig inn. Trekk ut DSL-/telefonkabelen fra ruteren, sett den på plass igjen og gjør det samme med enden som går inn i uttaket på veggen.
   3. Prøv å bytte til en ny DSL-kabel (telefonkabel).
   4. Har du flere telefonuttak i boligen din må du prøve ruteren i disse også (viktig ved dobbelt uttak at begge prøves).
   5. Resette ruteren:
    1. Finn en spiss gjenstand (kulepenn eller binders).
    2. Bak på ruteren er det et lite resetthull.
    3. Hold den spisse gjenstanden inne i hullet i ca. 10 sekunder.
    4. Vent i to minutter, ruteren skal nå være på nett.


  • Jeg har bredbånd levert over fiber og kommer ikke på nett

   Hvis Internett har sluttet å fungere, er det første du må sjekke ruterens lampestatus.

   • Power/Status viser om ruteren opererer som den skal.
   • Broadband viser hvorvidt det er kontakt med din fiberboks (Media Konverter).
   • Internet viser hvorvidt din ruter har fått en Internettadresse og tilknyttet Internett.

   I tillegg har dere en fiberboks som gjerne er montert på veggen av fibermontør.
   Lampene på denne varierer litt basert på sted, du finner en oversikt her.

   Hvis du opplever problemer med Internett og lampen "Internet" lyser rødt eller er av, bør du sjekke media konverteren din før du forsetter feilsøket.

   Dersom alt lyser som normalt på media konverteren og fortsatt opplever problemer, kan du forsøke følgende:

   1. Restart ruteren (slå av/på eller trekk ut strømmen og sett den på plass igjen).
   2. Sjekk at kablene er koblet skikkelig inn. Trekk ut nettverkskabelen fra ruteren, sett den på plass igjen.
   3. Resett ruter
    1. Finn en spiss gjenstand (kulepenn eller binders).
    2. Bak på ruteren er det et lite resetthull.
    3. Hold den spisse gjenstanden inne i hullet i ca. 15 sekunder.
    4. Vent i to minutter, ruteren skal nå være på nett.

   Hvis du fremdeles opplever problemer bør du kontakte kundeservice for videre hjelp.


  • Internett oppleves ustabilt

   Når Internett oppleves ustabilt, er det viktig å finne ut om årsaken er forbindelsen mellom din enhet og ruteren, eller om det er problemer med linjen.

   • Oppleves problemet på alle enheter og samtidig?
    • Hvis du kun bruker det trådløse nettverket bør du forsøke å endre kanal, du finner også annen nyttig informasjon om hvordan feilsøke trådløs forbindelse her
    • Hvis du bruker kabel og opplever at Internett faller ut, ber vi om at du sjekker lampene på ruteren slik det er beskrevet under.
   • Hvis du kobler en maskin til ruteren med en kabel, istedenfor trådløst nettverk. Forsvinner da problemet på denne maskinen?
   • På ruteren er det en DSL/Broadband lampe, slutter denne å lyse når problemet oppstår eller blir Internett lampen rød?
    • Hvis lampene slutter å lyse, kontakt NextGenTel Kundeservice snarest
  • Internetthastigheten er for lav

   Det er mange ulike faktorer som påvirker hastigheten på bredbåndet, både hos deg og hos oss som tilbyder.

   Hastigheten vi leverer til din ruter vil variere og avhenger først og fremst av:

   • avstand til sentralen
   • kvaliteten på linjen

   Dette kan variere fra adresse til adresse.

   For å sjekke hva din faktiske hastighet er, kan du logge inn på ruteren din. Du finner veiledning for dette ved å se på din ruter, som du finner i ruteroversikten.

   For å måle hastigheten din fra din datamaskin, kan du bruke http://nextgentel.speedtest.net. Husk at hvis målingen blir gjort på en enhet tilknyttet trådløst nettverk vil det trådløse nettverket kunne påvirke hastigheten. NextGenTel anbefaler derfor alltid at du bruker kabel når du utfører slik måling.


  • Nedjustert kostnadsramme for retting av feil i bredbåndsnettet

   Telenor eier og drifter hele det norske telefonnettet, mens NextGenTel og andre bredbåndsleverandører leier tilgang til sine kunder. Ved eventuelle feil eller behov for utbedring i nettet, er det Telenor og deres samarbeidspartnere som utfører og betaler for feilrettingsarbeidet.


   Telenor oppdaterte sine retningslinjer for feilretting av telefon- og bredbåndslinjer i 2018. Den viktigste endringen i de oppdaterte retningslinjene er at kostnadsrammene for feilretting nå er nedjustert. På bakgrunn av dette vil vi i større grad enn tidligere oppleve at bredbåndslinjer må stenges dersom det oppstår feil på enkeltlinjer (eller i større områder) da det i større grad vil bli konkludert med at feilen ikke er teknisk eller økonomisk forsvarlig å rette.


   Dersom bredbåndslinjen til noen av våre kunder må kobles ned som følge av dette, vil vi informere disse direkte.