Trådløst nettverk (WLAN)

Denne artikkelen gir generelle råd for kobling av hjemmenettverk.

Et trådløst nett er basert på radiobølger og har en rekkevidde på opp til et par hundre meter. Fordelene med trådløst nett er at du slipper å tenke på kabler.

Trådløse standarder

802.11b standarden gir hastigheter opp til 11 Mbps. I praksis oppnår man sjelden mer enn 4-5 Mbps. Dette er helt greit til vanlig internettbruk, men er for lite til overføring av høykvalitets video.

802.11g standarden gir hastigheter på 54 Mbps, noe utstyr har også støtte for 108 Mbps. Dette er teoretiske hastigheter, i praksis vil hastigheten ofte være en del lavere. Vi vil ikke anbefale trådløst nett for TV/video siden standarden (802.11b/g) ikke har støtte for tjenestekvalitet (QoS). Dette medfører at man kan oppleve “hakking” i bildene.

802.11n standarden muliggjør hastigheter i overkant av 100 Mbps på det trådløse nettverket. NextGenTel har tatt i bruk disse hastighetene på de fleste av våre rutermodeller.

802.11ac standarden mulighet for høyere hastighet på trådløst, Denne teknologien kan gi bortimot 1Gbit trådløst. En rutertype vi nå har under testing og snart skal bli tilgjengelig for kunder benytter ac standarden.

Rutere og aksesspunkt

Dersom du ønsker å kjøpe en annen trådløs løsning anbefaler vi at du kjøper et aksesspunkt som kobles bak/etter NextGenTel-ruteren. Dersom du kjøper en trådløs ruter er det litt mer komplisert å sette opp fordi du da får to rutere etter hverandre. Ruterfunksjonaliteten i den trådløse ruteren må da slås av slik at denne bare fungerer som et aksesspunkt.

Vi gjør oppmerksom på at NextGenTel ikke har support på utstyr eller programvare levert av andre leverandører.

Rekkevidde og hastighet

Hastighet er avhengig av avstand, samt vegger og gulv. Vegger og gulv av mur demper signalene kraftig. Gjenstander av metall (kjøleskap, veggspeil, etc.) som står i ”linjen” mellom sender og mottaker kan også redusere signalkvaliteten betydelig. Videre kan man oppleve problemer med støy fra annet trådløst utstyr, mikrobølgeovner, lysrør, radiostyrt leketøy m.m.

Våre trådløse rutere har generelt god dekning, og dekker i de fleste tilfeller hele huset/leiligheten der de settes opp.

Sikkerhet

Man bør også tenke på sikkerheten, da et trådløst nettverk også vil være tilgjengelig utenfor husets vegger. Vi anbefaler at man bruker det høyeste krypteringsnivået som utstyrer tillater.

Begreper og forkortelser

WPA2 er den nyeste og beste sikkerhetsmekanismen samt er dette standardkonfiguarjonen på utstyret du har levert fra oss, og er viderefølgingen av WPA. Dette er støttet av det meste av nyere utstyr på markedet. Dersom utstyret ditt tillater det, anbefaler vi at du setter opp nettverket ditt med WPA-PSK (med AES). Du benytter her passord, i stedet for de lange nøklene. Husk at nettverkskortene i alle PC-er som skal kobles til må støtte den krypteringsmetoden som velges.

WEP er eldre sikkerhetskryptering og finnes med støtte for krypteringsnøkler av forskjellige lengder (40/64bit, 128bit og 256bit). Jo lengre nøkkel jo bedre, men ikke alt utstyr støtter de lengste nøklene. WEP-protokollen har imidlertid noen svakheter som gjør at kodene kan leses av personer som går inn for det, og er tålmodig nok til å overvåke trafikken lenge.

SSID er navnet på nettverket ditt. Denne benyttes for å skille det trådløse nettverket ditt fra andre eventuelle trådløse enheter i samme område, for å sikre tilknytning mot rett enhet.

CHANNEL/KANAL definerer hvilken radiokanal som skal benyttes for dataoverføring. Ruteren og nettverkskortet må være innstilt på samme kanal for å kunne kommunisere med hverandre. Som oftest velges dette automatisk. Det kan ofte hjelpe å bytte kanal manuelt om du opplever at forbindelsen er ustabil/dårlig.

Hvordan konfigurere det trådløse nettet

Om du skal gjøre endringer i det oppsettet på den trådløse ruteren anbefaler vi at du bruker en PC som er koblet til ruteren med en kabel. Da slipper du trøbbel med at du mister forbindelse med ruteren underveis.

Tips

Krypteringsnøkler er ofte lange strenger av bokstaver og tall som krever stor nøyaktighet for å skrives riktig. Det kan være lurt å kopiere nøklene inn i et dokument som du lagrer på PC-en slik at du slipper å taste inn alle tegnene manuelt når du konfigurerer nettverkskortet.

Marker nøkkelen og trykk Ctrl-C (høyreklikk-Kopier). Åpne et tekstbehandlingsprogram og trykk Ctrl-V (høyreklikk-Lim inn) for å lime inn nøkkelen. På samme måte kan du kopiere fra dokumentet til konfigurasjonsprogrammet for nettverkskortet.

  • Del på Twitter
  • Skriv ut