Kontrollpanel

Du kan bruke og endre de fleste funksjonene ved hjelp av tastene på ditt telefonapparat.

På mange nyere telefoner må du taste inn tastevalgene under etterfulgt av knappen for å starte/svare samtaler (som regel en knapp med bilde av et grønt telefonrør).

Tjeneste Tast
Telefonsvarer Ring telefonsvarer 1 #
Direkte viderekobling Aktiver * 21 * nummer #
Status * # 21 #
Deaktiver # 21 #
Til telefonsvarer * 22 #
Viderekobling ved opptatt Aktiver * 67 * nummer #
Status * # 67 #
Deaktiver # 67 #
Til telefonsvarer * 68 #
Viderekobling når ingen svarer Aktiver * 61 * nummer #
Status * # 61 #
Deaktiver # 61 #
Til telefonsvarer * 62 #
Skjult nummer Aktiver * 31 #
Status * # 31 #
Deaktiver # 31 #
Hent ventende samtale R (separat telefonadapter)
R 2 (ruter med innebygget telefonadapter)
Avslutt pågående,gå tilbake til forrige R 1

Telefonsvarer

For å slå av telefonsvarer, deaktiver viderekobling til telefonsvarer.

  • Del på Twitter
  • Skriv ut