Søk på nextgentel.no

Samtrafikk med NextGenTel

Med samtrafikk menes utveksling av teletjenester mellom ulike tilbydere av teletjenester i Norge. En forutsetning for realisering av samtrafikk er at partenes nett er fysisk sammenkoblet. NextGenTel tilbyr standard vilkår basert på samtrafikk over SS7- eller SIP-grensesnitt.

På bakgrunn av vedtak fra Post- og teletilsynet er prisene for terminering til NextGenTel følgende:

Trafikk til NextGenTel med tilkobling i Oslo Pris per samtale Pris per minutt hele døgnet

Geografiske nummer (geo.nr. 2,3,5,6,7) fra Norge

0,0

0,006

Geografiske nummer (geo.nr. 2,3,5,6,7) fra utlandet

I henhold til Telenor prisliste

I henhold til Telenor prisliste

Trafikk til nomadiske nummer (85x-nr.)

0,090

0,140

Trafikk til femsifrede nummer

0,379

0,240

Normal taksering - Fleksinummer (815 ekskl. 815-1)

0,379

0,240

Normal taksering - Fleksinummer (815-1)

0,340

0,411

Vilkår for andre nummerserier etter avtale.