Personvern og sikkerhet

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person, f.eks. navn, adresse, telefonnummer o.l. Behandling av personopplysninger er i følge personopplysningsloven enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.


NextGenTel tar personvern på alvor og vi er opptatt av åpenhet rundt temaet. Vi ønsker å informere våre brukere om hvordan vi behandler personopplysninger og man finner lenker til de ulike temaene på denne siden.


NextGenTel har hatt eget personvernombud siden 2010. Ønsker du ytterligere informasjon om hvordan behandling av personopplysninger skjer i NextGenTel, ta kontakt med vårt personvernombud på mail personvernombudet@nextgentel.com


Les NextGenTels Personvernerklæring her


Behandling av klager relatert til nettnøytralitet

NextGenTel følger prinsippet om nettnøytralitet ved at all internettrafikk behandles likt. Klager relatert til nettnøytralitet behandles av vårt personvernombud.


Ønsker du å sende inn en klage, eller å få mer informasjon om behandling av klager relatert til nettnøytralitet i NextGenTel, ta kontakt med vårt personvernombud på mail personvernombudet@nextgentel.com


Mer om personvern i NextGenTel