Ruting av datatrafikk til utlandet

Om ruting og produksjon av datatrafikk til utlandet.

NextGenTel tilbyr en del tjenester der formidling og produksjon av nasjonal trafikk foregår i utlandet. Her finner du informasjon om hvilke tjenester og hvilke land det gjelder.


Bredbåndstelefoni (VoIP)

Når du ringer med bredbåndstelefoni fra NextGenTel i Norge, går trafikken ikke ut av landet.

For signalering og CDR-produksjon (Call Detail Records) bruker NextGenTel en underleverandør i Estland, Telia EE. En databehandleravtale med denne underleverandøren sørger for at sikkerheten og personvernet til våre kunder blir ivaretatt.


Internett

Internett-trafikk i Norge produseres primært i Norge, mens trafikk til utlandet primært går via Sverige.


Sikker lagring

Sikker lagring er en backuptjeneste som produseres i Sverige. Avtalen reguleres i henhold til personvernlovgivningen for elektronisk kommunikasjon i Sverige og Finland; henholdsvis «the Swedish Act on the Electronic Communication (2003:389)« og «the Finnish Act on the Protection of Privacy in Electronic Communication (516/2004)».


Mobil

NextGenTel bruker Telia sitt nett for all mobiltrafikk. Dersom du ringer, surfer eller sender SMS-meldinger innad i Norge går denne trafikken ikke ut av landet. Sender du bildemeldinger (MMS) benyttes servere plassert i Finland.

Når du ringer, surfer eller sender meldinger til mottakere i andre land vil all trafikk gå via nett i Sverige og videre til destinasjoner i hele verden.


Epost

Webmail og epost-tjenestene til NextGenTel produseres av vår underleverandør i Estland, Telia EE. En databehandleravtale med denne underleverandøren sørger for at sikkerheten og personvernet til våre kunder blir ivaretatt.


Hva innebærer dette for kommunikasjonens konfidensialitet?

Når nasjonal trafikk formidles eller produseres i et annet land, kan det respektive landets myndigheter, i henhold til landets lovgivning, på bestemte vilkår anmode om innsyn i spesifikk trafikk – slik norske myndigheter også kan for trafikk i Norge.