Bruk av NextGenTel SmartRuter

NextGenTel SmartRuter er en løsning vi i NextGenTel benytter for å forbedre det trådløse nettet hos våre kunder. Løsningen består av en liten komponent i bredbåndsruteren som sender informasjon til en skytjeneste hvor data analyseres. (Skytjenesten er Microsoft sin og befinner seg i Irland.) Resultatet av analysen brukes til å optimalisere det trådløse nettet og innstillinger i bredbåndsruteren blir automatisk justert i henhold til dette.

De fleste justeringene gjøres automatisk men noen ganger kan det være behov for hjelp fra brukeren av det trådløse nettet. Dette gjøres da gjennom en app hvor bruker er koblet til den aktuelle bredbåndsruteren. Gjennom appen kan man også gjøre enkle endringer i det trådløse oppsettet, for eksempel å endre navn eller passord på det trådløse nettet eller sette opp foreldrekontroll. Appen gjør det enklere for kunder å gjøre slike endringer enn å logge inn på bredbåndsruteren via en nettleser.


Hva er formålet med NextGenTel SmartRuter

Ved bruk av løsningen er vi opptatt av å ivareta våre kunders personvern. Løsningens formål er utelukkende å kontrollere og forbedre tjenestekvaliteten på det trådløse nettet og vi vil kun innhente data som er relevante for dette formålet.


Hvilke data overføres fra bredbåndsruteren til skytjenesten?

Vi ønsker å være tydelig på at løsningen IKKE innhenter informasjon om:

 • Hvilke data som går gjennom bredbåndsruteren
 • Hvilke adresser data sendes til / lastes ned fra

I listene under følger en oversikt over hvilke data som innhentes. I kolonnen til høyre angis det en bokstav som indikerer hvorvidt man tar vare på historiske data og hvor lenge data i så fall lagres. Dataene fordeles i to ulike kategorier: 

S - Statiske data. Kun nåværende tilstand lagres, ingen historikk. 
U - Ukentlige data. Data lagres i en uke slik at løsningen kan gjøre snittbetraktninger, identifisere grenseverdier og mønstre. Deretter slettes dataene.


Data om bredbåndsruteren

   

  DataDetaljerKategori
  RouterMacMac-adresse som identifiserer bredbåndsruteren i skytjenesten.S
  SerialNumberBredbåndsruterens serienummer som NextGenTel benytter til å gjøre oppslag mot i supportsammenheng hvis kunde trenger hjelp.S
  RouterSoftwareHvilken programvareversjon som er installert i bredbåndsruteren. (For å kunne feilsøke og eventuelt avgjøre om det er behov for en oppgradering).S
  RouterTypeHvilken type/modell av bredbåndsruter som er tilkoblet.S
  BandWidthLimitsHvilken båndbredde/hastighet som er definert for den aktuelle bredbåndslinjen.S
  DataVolumeEn teller som viser hvor mye data som har blitt lastet opp eller ned mellom bredbåndsruter og det trådløse nettet.U
  LatencyMin/maks/snitt responstid for bredbåndsruteren de siste X sekundene (X vil være et sted mellom 5 og 60 sekunder).U
  RadiosHvilke radiofrekvenser/trådløse nett som finnes for denne bredbåndsruteren (2,4 GHz, 5 GHz eller begge, samt støymålinger for de siste 60 sekunder med gjennomsnitt og standardavvik).S
  Følgende data hentes inn om det trådløse nettet:
  DeviceMacMac-adresse til den enkelte enhet som er koblet til det trådløse nettet.S
  DeviceNameNavnet som enheten blir identifisert med i det trådløse nettet. (For eksempel «OlasIphone6» for Iphone eller «android-57767c535b543051» for en Android-enhet.S
  DeviceIPEnheten sin IP-adresse.S
  NetworkInterfaceHvilket grensesnitt enheten er koblet til bredbåndsruteren via (med kabel, eller trådløs nett med 2.4 GHxz eller 5 GHz).U
  RadioSignalSignalstyrke mellom enheten og det trådløse nettet (gjennomsnitt og standardavvik) siste X sekunder (X vil være et sted mellom 5 og 60 sekunder).U
  TransmitRateHastigheten som data sendes med eller mottas fra mellom enheten og bredbåndsruteren. Dette indikerer hvor godt dekning enheten har mot det trådløse nettet.U
  WiFiPacketsAntall datapakker, pakketap og resendingsforsøk over det trådløse nettet. Dette gir indikasjoner på om enheten har dårlig dekning.U
  DataVolumeEn teller som viser hvor mange byte med data som har vært lastet opp eller ned mellom enheten og bredbåndsruteren.U
  BandWidthLimitsHvilken båndbreddegrense (hastighet) som er definert for enheten.S
  WiFiRateWi-Fi protokoller som støttes av denne enheten.S
  Wi-Fi latency scanLogger Max, Min og gjennomsnittlig ping tid over Wi-Fi til alle påloggede devicer.U
  Følgende data hentes inn av appen:
  NameOfDeviceI appen kan bruker endre navn på enheter som er koblet til bredbåndsruteren (for å gjøre det enklere å gjenkjenne enhetene).S
  Parental controlFor hver enhet kan det settes opp foreldrekontrolltjeneste (som f.eks. kan blokkere bruk av en enhet for utvalgte tidsrom gjennom en uke).S
  Mobile numberEn brukers mobilnummer lagres og benyttes for verifikasjon av kode, slik at en app ikke kan installeres og kobles mot bredbåndsruteren uten at bruker godkjenner dette.S