Apper

Dette er gjeldende vilkår som må godtas for å ta i bruk appen "NextGenTel" per 1. juni 2019

Denne appen driftes av NextGenTel

Sikkerhet

All trafikk i appen er kryptert for å sikre at personopplysninger ikke kommer på avveie.

Bruk av denne appen forutsetter en kobling mot et aktivt NextGenTel-abonnement. Du må derfor frivillig oppgi noe informasjon om deg selv får å kunne benytte appen. Det er ikke mulig å benytte appen anonymt. Hvis du ønsker å trekke tilbake et inngått samtykke, må du kontakte kundeservice.

Alle bestillinger og endringer blir registrert og logget, også for statistikkformål, slik at vi kan videreutvikle tjenestene. Dette gjelder også påloggingsinformasjon.

For å redusere risikoen for at uvedkommende gjør endringer på abonnementet ditt, blir du automatisk logget ut etter en viss tid med inaktivitet.

Dersom et kundeforhold avsluttes, slettes alle data etter 3 måneder.


Trafikkanalyse

Vi registrerer alle besøk på våre nettsteder og apper for å forbedre informasjonen og gi bedre tilbud til våre kunder. Vi bruker Google Analytics som analyseverktøy. Vi lagrer ikke hele IP-adresser for analyseformål, kun den første delen (193.100.100.xxx). Dermed er ikke brukerne identifiserbare.


Tilgang til andre apper

Enkelte funksjoner i appen kan kreve tilgang til andre apper på mobilen din. Dette kan f.eks. være Vipps, eller for å åpne informasjon i en nettleser på mobilen.


Kostnader

Dersom du bruker appen over mobilnettet, kan dette medføre kostnader for datatrafikk.


Varslinger

Det er mulig å motta varslinger (push og/eller i appen) med nyttig informasjon om abonnementet ditt, driftsfeil, faktura eller tilbud. Dersom du ikke ønsker slike varslinger, kan dette skrus av i innstillingene på din mobil.


Loading chat...