Ruting av datatrafikk til utlandet

Informasjon om tjenester og land vår trafikk gjelder

Om ruting og produksjon av datatrafikk til utlandet.

NextGenTel tilbyr en del tjenester der formidling og produksjon av nasjonal trafikk foregår i utlandet. Her finner du informasjon om hvilke tjenester og hvilke land det gjelder.


Bredbåndstelefoni (VoIP)

Når du ringer med bredbåndstelefoni fra NextGenTel i Norge, går trafikken ikke ut av landet.

For signalering og CDR-produksjon (Call Detail Records) bruker NextGenTel en underleverandør i Estland, Telia EE. En databehandleravtale med denne underleverandøren sørger for at sikkerheten og personvernet til våre kunder blir ivaretatt.


Internett

Internettrafikk i Norge produseres primært i Norge, mens trafikk til utlandet primært går via Sverige.


Sikker lagring

Sikker lagring er en backuptjeneste som produseres i Sverige. Avtalen reguleres i henhold til personvernlovgivningen for elektronisk kommunikasjon i Sverige og Finland; henholdsvis «the Swedish Act on the Electronic Communication (2003:389)« og «the Finnish Act on the Protection of Privacy in Electronic Communication (516/2004)».


Mobil

NextGenTel bruker Telia sitt nett for all mobiltrafikk. Dersom du ringer, surfer eller sender SMS-meldinger innad i Norge går denne trafikken ikke ut av landet. Sender du bildemeldinger (MMS) benyttes servere plassert i Finland.

Når du ringer, surfer eller sender meldinger til mottakere i andre land vil all trafikk gå via nett i Sverige og videre til destinasjoner i hele verden.


E-post

Webmail og e-post-tjenestene til NextGenTel produseres av vår underleverandør i Estland, Telia EE. En databehandleravtale med denne underleverandøren sørger for at sikkerheten og personvernet til våre kunder blir ivaretatt.


Hva innebærer dette for kommunikasjonens konfidensialitet?

Når nasjonal trafikk formidles eller produseres i et annet land, kan det respektive landets myndigheter, i henhold til landets lovgivning, på bestemte vilkår anmode om innsyn i spesifikk trafikk – slik norske myndigheter også kan for trafikk i Norge.

Loading chat...