Kontaktpunkter

Informasjon om kontakt

Telefon

Mange velger å kontakte oss per telefon. I forbindelse med opplæring og forbedringsarbeid gjør vi opptak av telefonsamtaler til vårt salgs- og kundesenter. Samtalene blir automatisk slettet etter 5 dager. Innringere som ikke ønsker opptak får anledning til å reservere seg mot dette via et eget tastevalg.


Epost

Vi bruker i stor grad epost som kommunikasjonskanal - vi sender kvitteringer, viktig informasjon og faktura på epost. Vi bruker også verktøyet MailChimp for utsendelse av nyhetsbrev og tilbud. Dine epostadresser er trygge hos oss. Vi selger eller utleverer aldri dine epostadresser. Vær skeptisk hvis du får en epost som ser mistenkelig ut. Vi ber aldri om at du oppgir ditt passord til oss på epost, tekstmelding eller telefon.


Sosiale medier

Sosiale medier er et kontaktpunkt med økende popularitet. Avhengig av hvordan henvendelsene formidles kan disse være synlig for andre. Vi tilstreber å begrense den offentlige dialogen hvis vi anser det som nødvendig av hensyn til personvernet. Hvis noen har sendt oss en henvendelse synlig for andre som inneholder personopplysninger vil vi prøve å gjøre avsender oppmerksom på forholdet og anbefale at vedkommende endrer synligheten. Ved behov bistår vi gjerne med å få henvendelsen skjult eller fjernet.


Kundeundersøkelser

Vi spør jevnlig våre kunder om ulike tema. Undersøkelsene kommer fra verktøyene Survey eller SurveyMonkey.