Kontaktpunkter

Informasjon om kontakt

Telefon

Mange velger å kontakte oss per telefon. I forbindelse med opplæring og forbedringsarbeid gjør vi opptak av telefonsamtaler til vårt salgs- og kundesenter. Samtalene blir automatisk slettet etter 5 dager. Innringere som ikke ønsker opptak får anledning til å reservere seg mot dette via et eget tastevalg.


E-post

Vi bruker i stor grad epost som kommunikasjonskanal - vi sender kvitteringer, viktig informasjon og faktura på e-post. Vi bruker også verktøyet MailChimp for utsendelse av nyhetsbrev og tilbud. Dine e-postadresser er trygge hos oss. Vi selger eller utleverer aldri dine e-postadresser. Vær skeptisk hvis du får en epost som ser mistenkelig ut. Vi ber aldri om at du oppgir ditt passord til oss på e-post, tekstmelding eller telefon.


Sosiale medier

Sosiale medier er et kontaktpunkt med økende popularitet. Avhengig av hvordan henvendelsene formidles kan disse være synlig for andre. Vi tilstreber å begrense den offentlige dialogen hvis vi anser det som nødvendig av hensyn til personvernet. Hvis noen har sendt oss en henvendelse synlig for andre som inneholder personopplysninger vil vi prøve å gjøre avsender oppmerksom på forholdet og anbefale at vedkommende endrer synligheten. Ved behov bistår vi gjerne med å få henvendelsen skjult eller fjernet.


Kundeundersøkelser

Vi spør jevnlig våre kunder om ulike tema. Undersøkelsene kommer fra verktøyene Survey eller SurveyMonkey.

Loading chat...