Kort om vilkår

Vilkår

Dette er en forenklet forklaring av våre vilkår. De fullstendige vilkårene danner grunnlaget for avtalen med NextGenTel. NextGenTel leverer tjenester. Avtalen mellom oss og kundene reguleres av våre vilkår, prislisten, angrerettloven (for tjenester), ekomloven og ekomforskriften. I tillegg har vi forpliktet oss til bransjenormen for internettaksess og God skikk-reglene.

For ID-Tyveriforsikring gjelder egne vilkår som du finner her:

ID-Tyveriforsikring Individuelle vilkår

ID-Tyveriforsikring Kollektive vilkår

Oppdater adresseopplysningene

Du er ansvarlig for å oppdatere dine adresseopplysninger. Dersom du endrer e-postadresse, postadresse eller telefonnummer, må du oppdatere dette på MinSide, slik at vi fortsatt når deg når vi sender ut informasjon.

Utstyr

Utstyret våre kunder benytter er NextGenTels eiendom. Leie, kjøp og/eller frakt faktureres i henhold til prislisten. Utstyr (med unntak) må returneres til vår returadresse (se ‘Retur av utstyr') av kunden for egen regning når NextGenTel ber om å få utstyret i retur, uavhengig av årsak. Fiberboks for fiberinstallasjoner tilhører boligen og overlates til neste beboer.

Angrerett

Angrerett gjelder 14 dager fra du mottar angrefristskjema her. Ved avbestilling etter angrefristens utløp, faktureres et avbestillingsgebyr som dekker påløpte kostnader i forbindelse med bestillingen. Dette gjelder selv om bredbåndet ikke er installert. Les mer. Egne bestemmelser gjelder ved kjøp av utstyr.

Faktura

Vi fakturerer forskuddsvis, og fakturaen gjelder for neste måned. Første faktura dekker perioden fra oppstartsdato til ut neste fakturaperiode, og vil derfor være noe høyere enn vanlig månedspris. Ved ubetalt faktura kan hastigheten settes ned, og deretter kan tjenesten bli sperret. Varsel sendes til kontaktinformasjonen vi har registrert på deg. Månedsleien løper også ved stenging/sperring. Etter stenging eller sperring faktureres et administrativt gebyr.

Varsling

Meld fra om endringer senest 6 uker før ønsket dato for flytting, overføring, endring av abonnement eller lignende. Dersom endringen gjennomføres raskere, informerer vi skriftlig. Vi varsler tidligst mulig om større driftsfeil som vi kan forutse eller kontrollere, og med en måneds varsel om vesentlige endringer i vilkår, pris eller stenging av tjenester. Varsel sendes skriftlig.

Overføring

Om du flytter fra en bolig med abonnement fra oss, kan du med fordel overføre abonnementet til den som flytter inn. Bredbåndet kan overføres uavhengig av bindingstid. Den nye kunden får et nytt abonnement med nye betingelser. Om overføring av TV-abonnement, se punktet om TV.

Avslutning av abonnement

Sluttdato er én måned etter utgangen av den måneden vi mottar melding om avslutning av abonnementet. Hvis du melder fra i januar, er sluttdatoen siste dag i februar. Hvis det er bindingstid på abonnementet, vil dette medføre et bruddgebyr.

Reklamasjon

Om det oppstår feil med tjenesten iverksetter vi tiltak for å rette feilen så snart du har meldt fra om dette til oss. Du har rett på prisavslag for tjenester som ikke fungerer i perioden fra du meldte fra, og frem til feilen er rettet. Vennligst sjekk at det ikke er feil med kabler eller koblinger før du melder om feil.

Feilretting

Større feil på linje

Ved større feil på linjen kan det være nødvendig å sende ut en montør som vi bestiller via et felles system for bredbåndslinjer i Norge. Det er kun montører tilknyttet dette som har tilgang til sentralen din linje er koblet til. Vi dekker kun kostnader for montører som er bestilt av oss.

Kostnader for feilretting

Når montør sendes ut, blir NextGenTel fakturert for oppdraget dersom det er feil på vårt utstyr, og om feilen ligger utenfor vårt ansvarsområde. Vi faktureres også dersom kunden ikke overholder avtalen med montøren

Selvforskyldte feil som er utenfor vårt ansvarsområde kan blant annet være:

  • Feilkobling av strøm- eller nettverkskabler
  • Eget defekt WiFi-utstyr
  • Defekte- eller utdaterte nettverskabler

Hvis feilen ligger utenfor vårt ansvarsområde, eller montøravtalen ikke blir overholdt, blir kostnaden for feilretting fakturert til kunden. Det er derfor viktig å gjennomføre et fullstendig feilsøk for å utelukke at det er selvforskyldte feil som er årsaken til feilen.

I alle andre tilfeller dekker NextGenTel kostnadene.

Tvister

Vi prøver å komme til enighet med kunden i alle saker. Dersom vi ikke blir enige, kan kunden bli henvist til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon.

Hastighet

For abonnementer levert over telefonlinjer vil hastigheten begrenses av blant annet linjelengde, -kvalitet og type utstyr. Ved bestilling benytter vi denne informasjonen til å anslå hvilken hastighetsklasse som kan oppnås, og vi vil levere så høy hastighet frem til ruteren som mulig innen den valgte klassen. Noe hastighet kan gå tapt mellom ruteren og datautstyret, spesielt over trådløse forbindelser.

TV

NextGenTel avsluttet sin TV-tjeneste i februar 2022 og tilbyr nå TV via RiksTV. Se RiksTVs nettside for vilkår om TV.

ID-Tyveriforsikring

Forsikringen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkårene, som formidles av NextGenTel. Hvis ikke annet er avtalt gjelder norsk lovgiving. Det er Lov om forsikringsavtaler som regulerer avtaler om skadeforsikring og personforsikring.

Forsikringen kan bestilles individuelt, uten krav om andre produkter hos NextGenTel. For individuell forsikring er det følgende vilkår som gjelder: ID-Tyveriforsikring Individuelle vilkår.

Forsikringen kan også bestilles som en del av en pakke, som en såkalt kollektiv forsikring. For kollektive forsikringer er det følgende vilkår som gjelder: ID-Tyveriforsikring Kollektive vilkår.

Loading chat...