Nettnøytralitet

Alle norske tilbydere av fast internettilknytning skal ha offentlig tilgjengelig informasjon om trafikkstyringstiltak, forventet og faktisk hastighet, samt hvordan eventuelle klager vedrørende nettnøytralitet behandles. På denne siden kan du lese mer om våre trafikkstyringstiltak, hastigheter på ulike abonnementer (minimum/maksimum/normalt tilgjengelig), samt hvordan man som kunde kan benytte seg av klagemuligheten.

Trafikkstyring

NextGenTel bruker trafikkstyring som verktøy for å sikre god kvalitet på tjenestene. Dette gjelder håndtering av trafikk i normale perioder så vel som i perioder med unormal stor belastning på nettet. I fastnettet prioriteres internettrafikk etter tilgjengelig kapasitet og i henhold til hva som anses som akseptabel forsinkelse eller forstyrrelse for den aktuelle tjenesten. Bredbåndstelefoni (IP-telefoni) og IP-TV (lineære kanaler) prioriteres i nettet. Tilgang til enkelte nettsteder kan blokkeres dersom vi får pålegg om dette fra offentlig myndigheter.

Ruting av datatrafikk til utlandet

NextGenTel tilbyr en del tjenester der formidling og produksjon av nasjonal trafikk foregår i utlandet. Her finner du informasjon om hvilke tjenester og hvilke land det gjelder.

Hastigheter

Minimum, maksimum og snitt målt hastighet ved de ulike abonnementene.

Loading chat...