Personvern

Åpenhet rundt ditt personvern

Ditt personvern og din sikkerhet er viktig.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person, f.eks. navn, adresse, telefonnummer o.l. Behandling av personopplysninger er i følge personopplysningsloven enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.


NextGenTel tar personvern på alvor og vi er opptatt av åpenhet rundt temaet. Vi ønsker å informere våre brukere om hvordan vi behandler personopplysninger og man finner lenker til de ulike temaene på denne siden.


NextGenTel har hatt eget personvernombud siden 2010. Ønsker du ytterligere informasjon om hvordan behandling av personopplysninger skjer i NextGenTel, ta kontakt med vårt personvernombud på mail personvernombudet@nextgentel.com

Les NextGenTels Personvernerklæring herMer om personvern i NextGenTel

Våre nettsider

Våre apper

SOME-kanaler og nettsider

Ruting av datatrafikk til utlandet

Kontaktpunkter

Nettnøytralitet

Loading chat...