Personvernerklæring

NextGenTel AS - Gjeldende fra 20.07.2018

Vi ønsker og informere deg som kunde

NextGenTel tar personvern på alvor og vi er opptatt av åpenhet og gjennomsiktighet. Vi ønsker å informere deg som kunde om hvilke opplysninger som samles inn og hvordan vi behandler dem.


Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person, f.eks. navn, adresse, telefonnummer o.l. Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.


Behandlingsansvarlig

NextGenTels administrerende direktør er ansvarlig for alle personopplysninger som behandles hos oss og at denne behandlingen til enhver tid er i tråd med gjeldende personvernlovgivning.


Hvem gjelder personvernerklæringen for

Denne personvernerklæringen gjelder for innhenting av personopplysninger vi gjør rundt våre kunder og besøkende på våre nettsider og chatløsninger. Erklæringen gjelder også generelt der NextGenTel er behandlingsansvarlige for dine opplysninger.


NextGenTels personvernprinsipper

Vi i NextGenTel behandler dine opplysninger etter disse prinsipper:

 • Personvern er retten til å bestemme over egne personopplysninger
 • Du skal ha rett til innsyn i hva vi har registrert på deg til ethvert tidspunkt
 • Vi er åpne om hvilken informasjon vi samler inn og hvordan den brukes
 • Vi samler ikke inn mer informasjon enn vi har behov for
 • Du har rett til å bli glemt etter at formålet med din informasjon er utløpt


Innhenting av personopplysninger

For å kunne levere våre tjenester, trenger NextGenTel informasjon om våre kunder. NextGenTel vil i hovedsak motta personopplysninger direkte fra kunden. Dersom NextGenTel ønsker å innhente opplysninger fra kunden som ikke er nødvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet, skal NextGenTel informere kunden om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til (dvs. formålet med behandlingen). Personopplysninger vil også kunne innhentes fra tredjepart. Med tredjepart menes her offentlige og private institusjoner, herunder NextGenTels samarbeidspartnere. Kunden vil bli varslet ved innsamling av opplysninger fra tredjepart, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at kunden allerede kjenner til de opplysninger varselet skal inneholde.


Behandlingens formål

Formålet med registrering og behandling av kundeopplysninger er å oppfylle avtaler med kunden om leveranse av produkter og tjenester. NextGenTel behandler personopplysninger for å drive kundeadministrasjon, opplysningstjeneste, fakturering i forbindelse med kundens bruk av NextGenTels produkter og tjenester. I enkelte tilfeller er NextGenTel også lovpålagt å registrere opplysninger om kunden og rapportere opplysninger til myndighetene. NextGenTel kan bare behandle personopplysninger til andre formål i den grad lovgivningen gir adgang til det eller kunden har samtykket til slik behandling.


Hvilke opplysninger behandler vi

Hvilke opplysninger som behandles varierer noe i forhold til hvilket produkt du benytter hos oss. NextGenTel bruker følgende opplysninger for å best kunne levere deg tjenester:

 • Kontaktinformasjon i form av navn, adresse, telefonnummer og epost adresse
 • For verifisering og kredittopplysninger benytter vi blant annet fødselsnummer og kjønn
 • Betalings og fakturainformasjon
 • Informasjon som oppgis i kontakt med vår kundeservice. Dette kan være i sammenheng med salg, kundeklager, avslutning av abonnement m.m.
 • Informasjon og logger som oppstår dersom du kontakter oss via eksterne kanaler som Facebook eller andre sosiale medier
 • Autogenerert informasjon i forbindelse med din bruk av NextGenTels tjenester. Dette kan være forbruk, trafikkdata, seerhistorikk, teknisk utstyr
 • Informasjon som innhentes når du besøker våre internettsider og tjenester som IP-adresse, lokasjonsdata, hvilken nettleser og operativsystem du bruker samt hvilke nettsider du navigerte til oss fra.
 • Offentlige myndigheter
 • Kredittsjekk- og innkrevningsselskaper
 • Samarbeidspartnere for levering av tjenester på NextGenTels vegne
 • Eventuelle andre du som kunde har bedt NextGenTel å samhandle med


Hvem deler vi opplysningene dine med

I noen tilfeller kan deler av dine opplysninger deles med tredjeparter og partnere av NextGenTel. Dette vil være aktører vi har utarbeidet databehandleravtaler med som sikrer at opplysningene forblir trygge i alle ledd.


Hvordan sikrer vi dine opplysninger

NextGenTel sikrer dine opplysninger ved tekniske, fysiske og administrative tiltak. Dette innebærer strengt regime av sikkerhet på vår infrastruktur i tillegg til fysisk sikring av våre lokasjoner og grundig opplæring av samtlige ansatte. Vi gjennomfører rutinemessige kontroller i alle ledd for å sikre at rutiner og prosedyrer holder høy standard og sikkerhetsnivå. Sikkerhet og personvern ligger på bordet fra første stund i utviklingen av nye tjenester og produkter.


Innsyn, retting og sletting

Kunden kan ved henvendelse til NextGenTel kreve innsyn i registrerte personopplysninger. Henvendelsen sendes NextGenTel AS ved personvernombudet eller ved å kontakte kundeservice.

Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan kunden kreve å få rettet mangelfulle personopplysninger og slettet unødvendige opplysninger. Opplysninger om kunden slettes iht. gjeldende konsesjonskrav og andre regulatoriske krav. Kontaktinformasjon vedrørende behandling av personopplysninger: personvernombudet@nextgentel.com
(mailto:personvernombudet@nextgentel.com)

NextGenTel vil ikke lagre dine opplysninger lenger enn nødvendig. Noen opplysninger vil lagres basert på nødvendighet og rettslige krav. Dine opplysninger vil automatisk slettes når formålet opphører. Dette som regel en gitt tid etter endt kundeforhold.

Loading chat...