Priser for gebyrer og tjenester

Priser på diverse gebyrer og tjenester fra NextGenTel og partnere

Utstyr

Leie av ruter

Månedspris

kr 24

Heimgard 1-pack

Månedspris

kr 39

Erstatningsgebyr på ruter

Engangskostnad - avhengig av modell

kr 199 til 1 098

Erstatningsgebyr på mesh

Engangskostnad - avhengig av modell

kr 1 299

Erstatningsgebyr på utendørsantenne

Engangskostnad - avhengig av modell

kr 1 490 til 3 899

Frakt av utstyr

Engangskostnad

kr 129

Gebyr - Fiber

Avbestilling før utbygging er vedtatt

Engangskostnad

kr 1 495

Avbestilling etter at utbygging er vedtatt

Engangskostnad

kr 4 990

Bomtur for montør ved installasjon

Engangskostnad

kr 1 000

Administrativt gebyr ved sperring eller stenging

Engangskostnad

kr 600

Feilretting *

Engangskostnad

kr 2 100

Flytting av fiberabonnement

Engangskostnad

Som ny etablering i aktuelt område

Etablering

Engangskostnad

Avhenger av område

Gebyr - Trådløst Bredbånd

Installasjon av utendørsantenne

Engangskostnad - avhengig av teknologi

kr 999 til 1 999

Avbestilling før levering

Engangskostnad

kr 2 500

Bomtur for montør

Engangskostnad

Se montørselskapets prisliste

Servicemontør for feilretting

Engangskostnad

kr 2 100

Gebyr - DSL

Linjeleie ADSL/VDSL2, per mnd *

Pris

Kr 150,-

Allmenne gebyrer

Fakturagebyr, faktura på e-post

Pris

kr 0

Fakturagebyr, eFaktura

Pris

kr 0

Fakturagebyr, papirfaktura

Månedspris

kr 79

Samlefakturagebyr

Per produserte faktura

kr 149

Purregebyr

Engangskostnad

kr 35

Gebyr ved avslutning av abonnement i bindingstid – Fiber

0 - 3 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 1 247

3 - 6 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 2 495

6 - 9 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 3 742

9 - 12 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 4 990

Gebyr ved avslutning av abonnement i bindingstid – Trådløst Bredbånd 4G

0 - 3 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 1100

3 - 6 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 2 200

6 - 9 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 3 300

9 - 12 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 4 400

Gebyr ved avslutning av abonnement i bindingstid – Trådløst Bredbånd 5G

0 - 3 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 1 700

3 - 6 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 3 400

6 - 9 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 5 100

9 - 12 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 6 800

Fra-pris. Ulike modeller kan bestilles avhengig av område og tilgjengelighet. Når montør sendes ut, blir NextGenTel fakturert for oppdraget dersom det er feil på vårt utstyr, og om feilen ligger utenfor vårt ansvarsområde (feilkobling o.l.). Vi faktureres også dersom kunden ikke overholder avtalen med montøren. Hvis feilen ligger utenfor vårt ansvarsområde, eller montøravtalen ikke blir overholdt, viderefakturerer vi kostnaden for feilrettingen til kunden. I alle andre tilfeller dekker NextGenTel kostnadene. Ekstra kostnader kan tilkomme.