Priser for gebyrer og tjenester

Priser på diverse gebyrer og tjenester fra NextGenTel og partnere

Utstyr

Ruter & WiFi-ustyr (pr. mnd)

Ruterleie

kr 29,-

Heimgard WiFi 6 (pr. boks)

kr 39,-

TP-Link Deco X55 (pr. boks)

kr 39,-

Frakt av utstyr

Engangskostnad

kr 129

Erstatningsgebyr på utstyr

Engangskostnad

Ruter - Inteno DG200

kr 598,-

Ruter - Genexis Pure ED500

kr 798,-

Mesh - Heimgard (pr. boks)

kr 999,-

Mesh - TP-Link Deco X55 (pr. boks)

kr 1590,-

Antenne - Huawei 4G

kr 1490,-

Antenne - Nokia 4G

kr 1990,-

Antenne - Zyxel 5G

kr 3899,-

Antenne - Nokia 5G

kr 4499,-

Gebyr - Fiber

Avbestilling før utbygging er vedtatt

Engangskostnad

kr 1 495

Avbestilling etter at utbygging er vedtatt

Engangskostnad

kr 4 990

Bomtur for montør ved installasjon

Engangskostnad

kr 1 000

Administrativt gebyr ved sperring eller stenging

Engangskostnad

kr 600

Feilretting *

Engangskostnad

kr 2 100

Flytting av fiberabonnement

Engangskostnad

Som ny etablering i aktuelt område

Etablering

Engangskostnad

Avhenger av område

Gebyr - Trådløst Bredbånd

Installasjonskostnad Montør

Standard Installasjon

kr 1999,-

Fjerninstallasjon

kr 999,-

Selvinstallasjon

kr 0,-

Avbestilling før levering 4G

Engangskostnad

kr 4 400

Avbestilling før levering 5G

Engangskostnad

kr 6 800

Avbestilling før levering 5G ved selvinstallasjon

Engangskostnad

kr 4 000

Bomtur for montør

Engangskostnad

Se montørselskapets prisliste

Servicemontør for feilretting

Engangskostnad

kr 2 100

Gebyr - DSL

Linjeleie ADSL/VDSL2, per mnd *

Pris

Kr 150,-

Allmenne gebyrer

Fakturagebyr

E-post

kr 0,-

E-faktura

kr 0,-

Papirfaktura (månedspris)

kr 79,-

Samlefaktura (pr. produserte faktura)

kr 149,-

Purregebyr

kr 35,-

Fakturagebyr, eFaktura

Pris

kr 0

Fakturagebyr, papirfaktura

Månedspris

kr 79

Samlefakturagebyr

Per produserte faktura

kr 149

Purregebyr

Engangskostnad

kr 35

Gebyr ved avslutning av abonnement i bindingstid – Fiber

0 - 3 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 1 247

3 - 6 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 2 495

6 - 9 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 3 742

9 - 12 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 4 990

Gebyr ved avslutning av abonnement i bindingstid – Trådløst Bredbånd 4G

0 - 3 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 1100

3 - 6 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 2 200

6 - 9 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 3 300

9 - 12 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 4 400

Gebyr ved avslutning av abonnement i bindingstid – Trådløst Bredbånd 5G

0 - 3 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 1 700

3 - 6 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 3 400

6 - 9 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 5 100

9 - 12 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 6 800

Gebyr ved avslutning av abonnement i bindingstid – Trådløst Bredbånd 5G ved selvinstallasjon

0 - 3 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 1 000

3 - 6 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 2 000

6 - 9 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 3 000

9 - 12 mnd igjen av bindingstid

Engangskostnad

kr 4 000

Fra-pris. Ulike modeller kan bestilles avhengig av område og tilgjengelighet. Når montør sendes ut, blir NextGenTel fakturert for oppdraget dersom det er feil på vårt utstyr, og om feilen ligger utenfor vårt ansvarsområde (feilkobling o.l.). Vi faktureres også dersom kunden ikke overholder avtalen med montøren. Hvis feilen ligger utenfor vårt ansvarsområde, eller montøravtalen ikke blir overholdt, viderefakturerer vi kostnaden for feilrettingen til kunden. I alle andre tilfeller dekker NextGenTel kostnadene. Ekstra kostnader kan tilkomme.