Priser og vilkår for mobilt bredbånd

Priser på Mobilt Bredbånd fra NextGenTel levert over Telia sitt mobilnett.

Mobilt Bredbånd 300 GB

Månedspris

kr 899

Mobilt Bredbånd 200 GB

Månedspris

kr 699

Mobilt Bredbånd 100 GB

Månedspris

kr 549

Mobilt Bredbånd 50 GB

Månedspris

kr 449

Mobilt Bredbånd 25 GB

Månedspris

kr 349

Mobilt Bredbånd 10 GB

Månedspris

kr 229

Mobilt Bredbånd 5 GB

Månedspris

kr 149

Prisene gjelder nye kunder og for eksisterende kunder uten kampanjepris.