Kjære regjering og folkevalgte

Vi har en gisselsituasjon! Og gislene er deg, meg, og hele resten av Norges befolkning!

Kjære regjering og folkevalgte

5 av 10 får ikke velge selv..

Konkurransen om bredbåndskundene er ikke like stor overalt, sier en fersk undersøkelse fra NKOM (Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet).

I snitt er det hele 5 av 10 norske husstander som ikke kan velge bredbåndsleverandør, fordi de bare har én mulig tilbyder å velge blant.

Regionale monopol

I enkelte regioner har noen leverandører opp til 87% markedsandel. Det er i praksis et duopol, ifølge NKOM.

Spørsmålet om hvordan fremtidens reguleringer skal være har vært til høring blant internettilbydere i Norge. NextGenTel har gjentatte ganger gitt tydelig beskjed om at norske forbrukere fortjener lavere priser og mer valgfrihet. Likevel skjer det ikke noe...

Vi hadde aldri akseptert at bare én dagligvarekjede, én bank eller bare én strømleverandør fikk dominere på denne måten.

Enn så lenge så godtar vi dette innen bredbånd. Denne praksisen gjør det dyrere for forbrukerne fordi de lokale monopolene langt på vei definerer både hastigheter og innhold.

4 av 10 ønsker å spare penger

På oppdrag fra NextGenTel gjennomførte InFact nylig en undersøkelse, hvor publikum ble spurt om de ville vurdert å bytte leverandør av bredbånd dersom de fikk et tilbud som var 20% rimeligere, på tilsvarende hastighet, enn hva de betalte i dag.

Over 40% svarte "JA" på at de ville vurdert å bytte leverandør av bredbånd om de fikk samme hastighet de hadde i dag, men 20% billigere.

Den eneste måten å få ned prisene på er å la utfordrere, som NextGenTel, få kjøpe tilgang til fiberen. Dette regulatoriske grepet har fungert i mer enn 20 år innen mobil. Det har ført til at forbrukerne har kunnet dra fordeler av økt valgfrihet, sunn konkurranse og lavere priser fordi det er flere leverandører.

Bredbånd i samme pakke som TV – hvorfor det?

I tur og orden har Telia, Telenor og ikke minst Alibox vært i konflikt med TV2 slik at norske forbrukere har fått svart TV2-skjerm. Det er umusikalsk at disse leverandørene hindrer valgfrihet og jeg vil påstå det er et angrep på ytringsfriheten da TV2 har en sentral plass i Norge med hensyn til nyhetsformidling.

Offisielle statistikker fra Nkom viser at snaut 90 prosent av befolkningen har samme leverandør på TV og Internett.

Fakta er at du får en høyere pris på bredbåndspakken din om du ikke også velger TV-pakken. Slik bør det ikke være og det burde være enkelt å regulere dette til det beste for forbrukerne!

Nå hever vi stemmen og ber deg, folkevalgte politiker, om å følge med i timen!

Det er på tide å sette bredbåndsmonopolet på agendaen! Når alle priser går opp skal bredbåndsprisene ned. Men da må dere åpne markedet!

Det siste monopolmarkedet står for fall og dere må regulere dette nå!

- Trond Bjorøy Larsen
Adm. direktør i NextGenTel