Fire av ti forstår ikke regningene sine: Nextgentel vil ha forbrukerportal for bredbånd

Forbrukerrådet er enige med NextGenTel i at bredbåndsprisene er for uoversiktlige - og at fibereierne må åpne nettene sine. Denne uken møtes de til samtaler.

Administrerende direktør Trond Borøy Larsen i Nextgentel vil ha ryddigere bredbåndsregninger - og tilgang til fibernettene. (Næringsforeningen i Kristiansand)

I en landsomfattende undersøkelse analysebyrået Infact har gjort for NextGenTel kommer det frem at bare fire av ti kunder forstår hva de betaler for henholdsvis TV og bredbånd.

Nå vil administrerende direktør Trond Bjorøy Larsen i NextGenTel at bredbåndsbransjen setter seg ned med Forbrukertilsynet for å lage en prisopplysningsforskrift som krever at kundene skal kunne se hva de betaler for TV og bredbånd også når TV og bredbånd er bundlet sammen i en pakkeløsning fra samme leverandør.

I tillegg håper han at Forbrukerrådet vil opprette en egen pristjeneste for bredbåndsprodukter på samme måte som de i dag drifter for banktjenester og strøm.

– Lapskaus av priser, rabatter og bindinger

I undersøkelsen NextGenTel har fått utført svarer 38,3 prosent av de spurte at det er enkelt å skjønne hva de betaler for henholdsvis TV og bredbånd. 35,3 prosent svarer at det ikke er enkelt, mens 26,3 prosent svarer vet ikke. Svarandelene flytter seg noe med kjønn, alder og ikke minst geografi, der folk i Oslo og Nord-Norge skiller seg ut med mer enn 45 prosent andel av bredbåndskunder som sliter med å forstå regningene sine.

Debatt om åpne nett på Inside Telecom-konferansen

Den 15. november går Inside Telecom-konferansen av stabelen. Der treffer du på scenen NextGenTel-sjef Trond Bjorøy Larsen, som vil drøfte spørsmålet om konkurranse på tjenester i fibernettene med blant andre Finn Myrstad i Forbrukerrådet og Jon Birger Ellingsen i Lyse Fiberinvest. På scenen ser vi også Telenor Norge-sjef Birgitte Engebretsen, Nkom-sjef Pål Wien Espen, Telia Norge-sjef Stein Erik Vellan, Altibox og Ice-styreleder Toril Nag, Globalconnect Norge-sjef Charlotta Rehman og mange andre.

NextGenTel har imidlertid ikke gått dypt inn i de demografiske forskjellene i undersøkelsen, men fokuserer på at det er en stor andel kunder som har problemer med å skjønne hva de betaler for de ulike produktene og tjenestene på fakturaene fra bredbåndsleverandørene sine, forklarer Bjorøy Larsen.

– Nkoms siste markedstall viste at 89 prosent av norske husstander har samme leverandør av TV og bredbånd, og det er svært bekymringsfullt at så mange ikke skjønner hva de betaler for. Jeg har selv mottatt flere tilbud fra våre konkurrenter på TV, fiber og trådløst bredbånd, og tilbudene er vanskelige å forstå, sier Nextgentel-sjefen.

Han mener mange leverandører straffer kundene med høyere pris om de ikke kjøper både TV og internett, og karakteriserer telekommarkedet som uryddig, med en lapskaus av priser, rabatter, bindingstider og andre innelåsnings-effekter.

– Dette har bare én hensikt, nemlig å forvirre markedet og kundene, sier Bjorøy Larsen.

NextGenTel vil nå ta kontakt med forbrukermyndighetene for å «rydde opp i den uklare prisingen».

Vil ha prisopplysningsforskrift

Bjorøy Larsen mener telekombransjen bør sette seg ned med Forbrukertilsynet for å lage en prisopplysningsforskrift som setter krav til hvordan prisingen av tjenester skal legges fram slik at prisene er lett forståelig for kundene.

– Hvilke krav bør en slik forskrift stille?

– Det er jo det bransjen må komme fram til sammen med Forbrukertilsynet, men det må være en bransjestandard, sier Bjorøy Larsen.

– Hvordan er NextGenTels egne fakturaer, da?

– Har du kjøpt fast trådløst bredbånd fra Telia-nettet eller RiksTV-pakka gjennom oss, så kommer det på egne fakturaer. Ellers er hver tjeneste spesifisert på bredbåndsfakturaen, sier NextGenTel-sjefen og sender oss en kopi av sin siste faktura på e-post. Den har bare to poster: Leie av ruter og selve bredbåndet.

Forbrukerportal for telekom

I tillegg til ryddigere prising håper NextGenTel-sjefen det kan komme på plass en forbrukerportal for telekomtjenester på linje med dem Forbrukerrådet drifter for finansmarkedet (finansportalen.no) og strømmarkedet (strompris.no). Forbrukerrådet opplyser til Inside Telecom at svenske og danske bredbåndskunder har hatt slike tjenester i flere år. Et raskt Google-søk viser at svensker og dansker kan skaffe seg god oversikt over bredbåndspriser og vilkår fra selskaper som leverer til en bestemt adresse, ved å gå inn på for eksempel bredbandsval.se eller samlino.dk.

– Men skal det bli mulig med slike tjenester i Norge så må alle kundeavtaler være åpne og synlige, slik at kundene kan sammenligne tilbud, og myndighetene har mulighet til å sjekke at det som loves er det som leveres. Men bredbåndsmarkedet i Norge er ikke åpnet på den måten ennå, og dermed er det nesten umulig å lage et prisbarometer for bredbånd her. Vi er imidlertid i dialog med Forbrukerrådet, og skal møte dem denne uken for blant annet å snakke om en slik tjeneste for telekom, sier Bjorøy Larsen.

Han poengterer at han ikke mener det skal være forbudt å gi rabatt dersom kundene kjøper et bundlet produkt, men at han mener det må være mulig å se hva man betaler for hva, og å sammenligne med andre tilbud.

Vil ha tilgang til all fiber

NextGenTel-sjefen innrømmer at selskapet meler sin egen kake når de gjennomfører spørreundersøkelser og går så hardt ut mot uoversiktlige fakturaer og skjulte bundlingrabatter. Det er ingen hemmelighet at selskapet jobber for at bredbåndsmarkedet skal reguleres slik at alle fibereiere må åpne sine fibernett for bredbåndsaktører som NextGenTel, som i tillegg til internettilgang og nettjenester selger TV-tilbud gjennom RiksTV.

I dag er det bare Telenor som er pliktig å åpne nettet sitt på denne måten, og NextGenTel har tilgang til rundt 450.000 av Telenors omlag 600.000 såkalte Vula-adresser (det vil grovt sett si alle privatboliger, men ikke borettslag og lignende) I tillegg kommer noen få tusen adresser gjennom samarabeid med fire små, lokale netteiere i sør-Norge.

Bjorøy Larsen sier til Inside Telecom at NextGenTel også har vurdert å forhandle fram lignende avtaler med Homenet/Globalconnect, men at de inntil videre har valgt å jobbe for en felles løsning for alle bredbåndsaktører.

Forbrukerrådet er enige

Fagdirektør Finn Myrstad i forbrukerrådet er enige med NextGenTel i at koblingssalg gjør det vanskelig å vite hva man betaler for hva, og mener undersøkelsen fra Infact bekrefter det.

Fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet tror økt valgfrihet i bredbåndsmarkedet er bra for kundene. Foto: John Trygve Tollefsen/Forbrukerrådet

– I 2014 fikk vi et forbud mot tvungent koblingssalg, og da endte selskapene opp med å unbundle produktene. Senere har de jo i praksis omgått dette ved å prise TV-produktet sitt veldig lavt, mens bredbåndet, som de ulike selskapene ofte har monopol på i sitt område, er priset veldig høyt. Og da opplever mange forbrukere at de er innelåst. Så vi er absolutt enige med NextGenTel om at fiberen må åpnes, sier Myrstad.

Han sier at en slik regulering ikke nødvendigvis må innføres for alle over natta, men at det bør vedtas en løsning og en tidsplan som skaper forutsigbarhet for alle.

Myrstad sier at Forbrukerrådet også er en sterk tilhenger av en sammenligningstjeneste for bredbåndspriser og -avtalevilkår, men lover ikke at det er noe Forbrukerrådet selv vil drifte.

– Kundene vil ha flere valg

– Det er sentralt at vi vet hvem som tilbyr hva der vi bor. Vi håper regjeringen setter fart på dette arbeidet, slik at det blir mulig å vurdere alternative teknologier, hastigheter og priser. Forbrukerrådet har gjennom flere år pekt på at data om hvem som tilbyr bredbånd og til hvilke vilkår må tilgjengeliggjøres, slik det har vært gjort i en årrekke i Danmark og Sverige. Mer åpenhet ville også synliggjort mangelen på faktisk valgfrihet i det norske bredbåndsmarkedet, sier Myrstad.

Han tror resultatene i kundetilfredsundersøkelsen EPSI nylig gjennomførte, viser at bredbåndskundene vil ha flere valgmuligheter.

– Undersøkelsen viste en gjennomgående lav kundetilfredshet med bredbåndsleverandørene, og den har vært lav lenge. Med 5G-utrullingene som er i gang, vil det i større grad enn hittil kunne bli praktisk mulig å velge blant flere bredbåndsleverandører også i distriktene, fordi FTB blir et alternativ. Og da vil en sammenligningstjeneste være viktig for å synliggjøre forskjeller, sier Myrstad.