PRESSEMELDING - Kun 1 av 10 vil ha samme konkurransesituasjon på bredbånd som idag

Tallene er så tydelige at forbrukerne gir en klar marsjordre til Norsk Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) om at regulering må til, og at det haster - sier CEO i NextGenTel, Trond Bjorøy Larsen

PRESSEMELDING - Kun 1 av 10 vil ha samme konkurransesituasjon på bredbånd som idag

Kun 1 av 10 vil ha samme konkurransesituasjon på bredbånd som idag

I en landsomfattende undersøkelse fra Infact kommer det frem at kun 1 av 10 ønsker samme konkurransesituasjon som i dag. I den samme undersøkelsen viser det seg at 6 av 10 svarer et klart «JA» på spørsmålet: «om de ønsker høyere konkurranse på området».

Bekymringsfullt

5 av 10 norske husstander kan kun velge 1 leverandør på bredbånd og dermed er det praktisk talt ikke konkurranse innenfor bredbånd. Det er bekymringsfullt at bransjen, som ikke ønsker endring, er så i utakt med forbrukerne sier NextGenTel sjef Trond Bjorøy Larsen. 3 av 10 svarer «vet ikke» på undersøkelsen og det kan forklares det med at bransjen er til dels lavinteresse, vanskelig å sette seg inn i, mange har en kollektivavtaler osv. Det er med andre ord også et mulighetsrom til å forklare forbrukerne bedre om hvordan markedet fungerer.

Forbrukerne vil endre markedet

Dette er jo enorme tall som er umulig at Nkom og forbrukermyndighetene ikke tar stilling til!
Larsen sier at tallene er så tydelige at forbrukerne her gir en klar marsjordre til Norsk Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) om at regulering må til og at det haster.
Jeg har forståelse for at Telenor og Altibox tviholder på markedsmakten, men det er ikke til gunst for forbrukerne. Derfor må myndighetene regulere. Bransjen står i fare for å bli kundefiendtlig om vi ikke lytter til de klare rådene vi her får fra markedet, avslutter Larsen